Gebruiker

Roundup preharvest onmiddelijk verbieden maar behoud hem voor het afbranden van ploegsnee  en bestrijding van wortelonkruiden in het najaar in groenbemester. Doden van meerjarig graszaad of oude wei. Ook voor aardappelopslag is het middel onmisbaar. Zet desnoods een maximaal toelaatbaar aantal liters per ha in. In sommige geval kan glyfosfaat wel milieu vriendelijk zijn tov andere methoden bijv. afbranden en bestrijden moeilijke onkruiden. Zorg er eens voor dat LTO zich inspant voor de landbouwers en zich niet om laat lullen door een stel milieu rakkers. Neem eens een voorbeeld aan de FNV/CNV die krijgen meer voor elkaar als de LTO.

Gebruiker

Heb me een poosje geërgerd aan het beleid van lto, nu het aangesneden wordt voel ik me geroepen reactie te maken.Het was extreem spijtig te moeten aanzien dat lto en zlto bij de minste druk vanuit ngo’s om het hard rennen bijvoorbeeld roundup te laten verbieden!!, minderen is andere koek,, maar direct toegeven zonder enige achtergrond is teken van zwakte!!! Er is voldoende bewijs dat bij normaal gebruik het milieu gebaat is met gebruik van dit middel. Plat gezondheid 2030,, schot in de ruimte waar de sector straks op afgerekend kan en zal worden terwijl dit gebaseerd is op populistisch geschreeuw vanuit linkse groeperingen. Bah, het zal mijn tijd wel duren, maar arme nieuwe generatie.

Gebruiker

@Agria74 "voor het afbranden van ploegsnee " Met moderne ploegen, eventueel na klepelen van de groenbemester, moet dat echt niet meer nodig zijn. Echt beperken moet het uitgangspunt worden i.p.v. doorgaan als vanouds. Anders keert de retail zich tegen de 'gangbare' productie. Geldt ook voor neonicotinoiden: preventief (d.w.z. misschien was het helemaal niet nodig geweest) gebruik in gewassen die binnen de werkingstermijn gaan bloeien (pootgoed) moeten we niet meer doen.

Gebruiker

Jij bent waarschijnlijk geen boer op de zware klei. Hier is het middel in het voorjaar onmisbaar om de ploegsnee schoon te branden. Wij moeten hier in de herfst ploegen voor de verwering van de grond, en dan staat die in het voorjaar vol met onkruid. Dit kunnen we niet mechanisch weghalen, omdat we de kwetsbare grond in het voorjaar zo weinig mogelijk willen berijden i.v.m. verdichting.


Jan3 schreef:

@Agria74 "voor het afbranden van ploegsnee " Met moderne ploegen, eventueel na klepelen van de groenbemester, moet dat echt niet meer nodig zijn. Echt beperken moet het uitgangspunt worden i.p.v. doorgaan als vanouds. Anders keert de retail zich tegen de 'gangbare' productie. Geldt ook voor neonicotinoiden: preventief (d.w.z. misschien was het helemaal niet nodig geweest) gebruik in gewassen die binnen de werkingstermijn gaan bloeien (pootgoed) moeten we niet meer doen.

Gebruiker

Beste klei, spuit jij in je gewassen dan geen herbicides meer na zaai?
Je hoeft toch niet 2 keer hetzelfde onkruid te doden? Heb je ook geen sproeisporen in je nog niet draagkrachtige grond en zeker geen glyfosaatschade aan je kiemend gewas.
Durf eens wat anders en denk na over wat je doet. Vaak zijn er meerdere wegen naar Rome.

Gebruiker

Trouwens het ploegtijdstip in de herfst maak ook nog gigantisch verschil. Voor eind oktober ploegen is in dat opzicht te vroeg.

Gebruiker

Petatje, jij hebt duidelijk geen ervaring met zware grond. Zo vroeg mogelijk ploegen is de leuze, liever september dan eind oktober. Neem dat er geen vorst komt wat tegenwoordig wel meer voorkomt door de klimaatsverandering, dan heb je tenminste toch nog wat verweering door afwisseling van droog en nat.

Gebruiker

Ik hoop dat mijnheer Van Wenum de bovenstaande reacties goed leest en ter harte neemt.
Verder moet mijnheer Van Wenum moet mij eens uitleggen waarom een klikcontract dan zo goed is voor de marktwerking???
De tonnen zijn al weggegeven, dus het is volgens mij ook gewoon een marktverziekend contract.

Gebruiker

Juist! Er wordt alleen naar beneden  geklikt door verkopers.  Nooit naar boven door kopers.De laatsten krijgen de aardappelen toch al.