Boerenbusiness dossier

Brabantse milieumaatregelen

POV start rechtszaak tegen Noord-Brabant

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) start een rechtszaak tegen de provincie Noord-Brabant. Dat maakt de POV op donderdag 21 september bekend. 21 September 2017

Brabants stalderen roept juridische vragen op

Op 8 juli 2017 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant de 'Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017' aangenomen. Doel is een versnelling van de duurzame transitie van de veehouderij. Hierover is de afgelopen dagen al veel gepubliceerd via blogs en anderszins. In deze blog beperk ik mij tot twee wijzigingen die op het laatste moment zijn doorgevoerd. Ze hebben betrekking op het stalderen. 17 Juli 2017

'Kom maar op met die schadeclaims tegen Brabant'

Varkenshouders in Noord-Brabant kunnen vanaf vandaag (vrijdag 14 juli) schadeclaims indienen tegen de Provincie Noord-Brabant. Hiermee zet de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) - een week nadat Provinciale Staten akkoord ging met het maatregelenpakket zorgvuldige veehouderij - de eerste stap in de juridische procedures. 14 Juli 2017

Rechtszaak tegen Brabant snel van start

Boos is Ingrid Jansen, voorzitter van de POV over het besluit van de Brabantse Staten om de nieuwe, strengere milieu- en ruimteregels. Ze bereidt met advocaten een gang naar de rechter voor. Jansen wil de zowel de Verordening natuurbescherming als wel de Verordening ruimte juridisch laten toetsen en een schadeclaim indienen. 13 Juli 2017

Gevolgen van Brabants besluit onduidelijk

De gevolgen van de Brabantse nieuwe natuurbeschermings- en ruimteregels zijn nog onduidelijk. De invulling van het beleid staat nog open, net als de juridische houdbaarheid en of er voldoende geld beschikbaar komt om het beleid ook uit te kunnen voeren. 11 Juli 2017

Brabant stemt in met strenger veehouderijbeleid

De Brabantse Staten hebben ingestemd met de beleidsvoorstellen van het provinciebestuur om de veehouderij versneld te verduurzamen, de natuur en de leefomgeving te verbeteren en meer ruimte te bieden voor innoverende veehouders en economische groei voor andere sectoren. De nieuwe regels gaan per direct in. 08 Juli 2017

Brabant wil per direct stop op geitenhouderij

De Brabantse Staten heeft vrijdagavond besloten om per direct een bouwstop af te kondigen voor geitenhouderijen. 07 Juli 2017

Brabantse Staten hekelt gebrek aan uitwerking

De Brabantse Staten zijn ontevreden over de uitwerking van het voorgestelde beleid van het provinciebestuur. Dat blijkt uit de interrupties van vrijwel alle Statenfracties op het betoog van VVD-Statenlid Wouter Bollen. Vandaag stemt Provinciale Staten over de nieuwe milieu- en ruimtelijke ordeningsregels voor de veehouderij. 07 Juli 2017

Wat zijn de gevolgen van de Brabantse plannen?

De voorgenomen voorstellen zijn een enorme verzwaring van de eisen aan de veehouderij in Brabant. Dit werkt niet mee aan goed ondernemersklimaat in Brabant. Veehouders die altijd voorop hebben gelopen worden nu afgestraft. 06 Juli 2017

Beleidsplan Brabant leidt tot leegstand

Het beleidsplan van Brabant om veehouderijen extra milieu-eisen op te leggen en tot sloop te dwingen voor zij kunnen uitbreiden, leidt tot alleen maar meer leegstand. Dat zegt Hans Peters, voorzitter van agrarische vastgoed bij brancheorganisatie VBO Makelaar. 04 Juli 2017

Voorbereiden rechtszaken Brabant gestart

De akkerbouw- en veehouderijvakbonden dreigen met rechtszaken tegen de provincie Noord-Brabant. Dit wanneer de Brabantse Staten instemmen met de voorgestelde strengere veehouderijregels. 23 Juni 2017

Brabant brengt boer in financiële nood

Desastreus voor boeren noemt Ruud Tijssens het voorgenomen beleid van de provincie Brabant. Als de plannen doorgaan dan zullen de Brabantse veehouders 300 tot 800 miljoen euro extra moeten investeren om aan de nieuwe regels te voldoen. 'Dat geld is er niet.' Tijssens is director Corporate Affairs bij Agrifirm groep. Vrijdag 7 juli stemt Provinciale Staten over het voorgenomen beleid. 23 Juni 2017

Ook Agrifirm uit bezorgdheid over Brabant

Ook Agrifirm is bezorgd over de plannen voor duurzame veehouderij die de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op woensdag 14 juni presenteerden. Volgens het bedrijf staat vast dat de plannen zorgen voor gedwongen sluiting van vele bedrijven. 16 Juni 2017

POV naar rechter als plannen doorgaan

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is teleurgesteld in het compromis dat woensdag 14 juni door de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant werd gepresenteerd. 'Als dit verder doorzet, dan zullen wij naar de rechter stappen', zeggen Ingrid Jansen en Eric Douma, respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de POV. 16 Juni 2017

Geurts: 'Duizenden boeren zullen stoppen'

In de provincie Noord-Brabant zullen tussen nu en 2025 3.500 veehouders hun bedrijf beëindigen. In Gelderland krimpt het aantal veehouders met 2.700 bedrijven in dezelfde periode. Dat zegt Jaco Geurts, landbouwwoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer op de Kennissessie varkens en politiek in Arnhem maandagavond. 12 Juni 2017

Honderden varkenshouders over de kop in Brabant

'Als het nieuwe, strengere veehouderijbeleid in Brabant doorgaat, gaan honderden varkenshouderijen over de kop.' Dat zegt Uri Rosenthal, voorzitter van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij. 04 Mei 2017

Dit jaar nog nieuwe Brabantse mestregels

Als het aan de Brabantse provinciebestuurder Anne-Marie Spierings (D66) ligt, dan mag mest in Brabant vanaf de zomer onbeperkt verwerkt worden. Echter, de voorwaarde is wel dat de omvang van de Brabantse veestapel niet toeneemt. 06 April 2017

Brabantse boer mag weer onbeperkt mest verwerken

Veehouders in Brabant mogen weer onbeperkt mestbewerkt, mits de omvang van de veestapel wordt beperkt met een nieuwe norm. Die nieuwe norm is stalderen. Voor iedere vierkante meter nieuwe stal moet een veehouder een oude slopen. Dat stelt de Gedeputeerde Staten voor. 20 Maart 2017

Brabant ziet oplossingen voor mest- en veestapel

In Brabant is een doorbraak bereikt tussen agrarische, burger- en milieuorganisatie over mestbewerking en de omvang van de veestapel. Tijdens drie gespreksrondes zijn oplossingen bedacht voor deze punten en nu is het aan Provinciale Staten om de oplossingsrichting uit te werken tot concrete voorstellen en acties. 03 Juni 2016