Boerenbusiness Marktrapporten

Lees hier het trendrapport van uw keuze.

 


Droogte stuwt prijzen naar grote hoogte

De gewassen waren afgelopen maand maar van 1 ding in de ban: de droogte. Zo liet de aardappeltermijnmarkt een fikse stijging zien, en ook de uienmarkt moest door de droogte een tandje bijschakelen. Daarbij hebben de verwachtingen van een lagere tarweopbrengst de prijs omhoog geduwd. Daarentegen was de vergadering van de ECB een stuk minder spectaculair.

Varkensprijs zwicht onder aanhoudende druk

De verwachte verlagingen zijn in de maand juli een feit geworden. Ook de biggenprijzen hebben deze maand fors ingeleverd. De vraag is nu of prijsbodems in beeld zijn, of dat er nog correcties volgen. Op de voermarkt speelt droogte een rol. Zo stijgen de prijzen van aardappelreststromen, terwijl ook de grondstoffenmarkt in de lift zit. Ook de prijzen voor de varkensrechten stegen de afgelopen weken.

Oververhitte zuivelmarkt koelt af

De hogere temperaturen, in combinatie met de droogte, zijn een uitdaging voor de groei van gras en maïs. De zuivelmarkt was echter al langer oververhit, maar koelt nu weer iets af. Betekent dit dat de markt de melkprijs voor de komende maanden gaat onthullen?

Extremen houden het vermarkten spannend

Er wordt op de verschillende markten gespannen gekeken naar de prijsontwikkelingen voor het nieuwe seizoen. Wat is de verwachting voor de prijzen? Op de pootgoedmarkt is men gefocust op het hoge aantal verlagingen door de NAK, welke effecten heeft dat?

Brengt mestoverschot biggenafzet in problemen?

De kans dat de varkensprijs deze zomer serieus gaat plussen, lijkt nihil. Dit heeft als gevolg dat de druk op de biggenprijs zich opbouwt. Daarbij zitten de mestputten op veel plekken vol en is het nog maar de vraag of de najaarsaanwending genoeg is om ruimte te creëren voor de wintermaanden. Desondanks zijn varkensrechten meer gewild dan kortgeleden, waarom is dit?

Melkveehouder wil nu echt geen mestoverschot

Door de nieuwe wetgeving is een mestoverschot minder interessant geworden, maar in 2018 kan het ook grote gevolgen hebben voor het bedrijf. De relatief hoge ophaalbijdragen, de oplopende prijs voor de Vervangende Verwerkingsovereenkomsten (VVO) en de fosfaatrechten die steeds duurder worden; dat is de realiteit.

Granen zijn positieve uitzondering in prijsvorming

Zoals al was verwacht, eindigt de aardappelmarkt voor oogstjaar 2017 in een zwart gat. En ook de handel in pootgoed is begin juni zo goed als een gelopen race. Wat heeft dit betekent voor de prijsvorming op deze markten?

Varkensprijs stijgt, maar voor hoelang?

De varkensprijzen trekken eindelijk aan; dit na een moeizame start van het tweede kwartaal van 2018. Het is echter geen zekerheid dat de markt nu daadwerkelijk doorstoot naar hogere niveaus. Op de mestmarkt zitten de varkenshouders in de knel en dat heeft hoge ophaalbijdragen tot gevolg. Dit terwijl de voerprijzen verder aantrekken. Het gevolg is dat de varkensrechten niet per se gewild zijn.

FrieslandCampina maakt van groei een gok

Net toen melkveehouders de koers aan het uitzetten waren, maakte FrieslandCampina bekend dat groei in de toekomst niet meer zomaar kan. Zo gaat de coöperatie vanaf 2019 bij een teveel aan melk over op een korting van bijna 33% op de melkprijs, over de liters boven het bedrijfsquotum. Daarmee wordt groei een gok. Wat doet het met de fosfaatrechten, en wat gebeurt er verder op het erf?

Een voorjaar met een zwarte rand

Op de aardappelmarkt heeft het aprilcontract zich op het hoogste punt afgewikkeld. Daarentegen verloopt het op de uienmarkt uitermate stroef en ook de mestmarkt heeft het lastig. Er is namelijk veel mest in de mestputten blijven zitten.

Druk op rendement varkenshouder neemt toe

De eerste maanden van 2018 pakken slecht uit voor de vleesvarkenshouders. Terwijl de varkensprijs momenteel onder het 5-jarig gemiddelde staat, bleven de biggenprijzen lange tijd staan. Ook de mestprijzen leveren weinig in, ondanks dat er wel mest wordt uitgereden.

Meer melken, of toch koeien verkopen?

Fosfaatrechten kopen, vee wegdoen of stoppen? Het lijkt erop dat april de maand is waarin de plannen voor de rest van het jaar gemaakt worden. Over de belangrijke ontwikkelingen op en rond het melkveebedrijf lees je meer in het Trendrapport 'Meer melken of toch koeien verkopen?' over april.

Naderend voorjaar laat markten bewegen

In maart is er nauwelijks handels geweest in vrij pootgoed. Daarnaast merkt men op de aardappelmarkt dat het afronden van seizoen 2017/2018 langer duurt dan verwacht. Hoe komt dat, en waar resulteerde het in? Ook op de mestmarkt had maart een negatieve uitwerking, want door het slechte weer is er nog te weinig mest uitgereden en hoopt het werk zich op. Welke gevolgen heeft dat? Daarnaast deed de Fed een aantal opvallende uitspraken.

Varkensprijs levert winst direct weer in

De winst die de varkensprijs in februari pakte, moet in maart weer worden ingeleverd. Wat is de reden voor deze volatiele bewegingen? De rendementen voor varkenshouders versomberen sowieso wat. Dit omdat de voerprijzen stijgen, terwijl ook de bigkosten oplopen. De vraag is: zet deze trend richting april door? Ondanks dat het uitrijdseizoen voor mest is begonnen, blijven de DCA-ophaalbijdragen voor varkensmest redelijk op peil. Hoe komt dit, en waarom daalt de prijs van varkensrechten wel?

Dieptepunt in melkprijs achter de rug?

De uitschieters in de prijzen voor room en boter zetten de toon richting het einde van februari. Niet alleen in de EU levert het een positievere stemming op, maar ook in de Verenigde Staten laten de prijzen het laagste punt achter zich. De beste oplossing tegen de lage melkprijzen, zijn lage melkprijzen. In de EU kan het de komende maanden weleens de doorslag geven. Ondertussen moet de Nederlandse melkveehouder aan de slag met grondgebondenheid en fosfaat.

De temperatuur daalt, de prijzen ook?

De aardappelmarkt probeerde over februari een iets vriendelijker gezicht te laten zien. Daarnaast waren het bijzondere tijden in de handel van pootgoed van Bintje. Daarbij heeft het weer de afgelopen weken vat gehad op mondiale tarwenoteringen. Dat was ook terug te zien bij de start van het uitrijdseizoen, waar eigenlijk nog maar weinig van te merken is.

Varkensprijs verrast met plotselinge opleving

Tot nu toe is 2018 uiterst vermakelijk op de varkens- en biggenmarkt. Na een moeizame start zijn de varkensprijzen begonnen aan een stevige opmars, terwijl ook de biggenprijzen aantrekken. Zijn er aanknopingspunten voor verdere prijsstijgingen in maart? Ook de mestmarkt is in beweging. En hoe beweegt de voermarkt zich: blijft de prijs van vleesvarkensbrok verder stijgen, of juist niet?

Melkprijzen nemen in hoog tempo af

Melkveehouders hebben over januari en februari het mes in de melkprijs gezet. Als gevolg daarvan verdwijnt de €40 per 100 kilo snel uit beeld. Ondanks de dalende melkprijzen blijft de melkaanvoer hoog; plussen van 5% zijn niet vreemd. De extra liters melk zijn slechts nieuws voor de melkprijs. De Nederlandse melkveehouders wordt daarnaast ook nog uitgedaagd door het fosfaatrechtenstelsel. In 2018 staan minder liters melk absoluut niet garant voor een hogere melkprijs.

Akkerbouwmarken ogen iets vriendelijker

De Nederlandse uienmarkt zit middenin een correctiefase. En ook de tarwemarkt heeft in de achterliggende weken verschillende momenten van prijsoplevingen gekend. Wat is de verwachting voor de komende periode? Daarnaast ging op donderdag 1 februari het mestseizoen van start. Dat betekent dat er weer drijfmest mag worden uitgereden op bouwland. Echter, was dat al wel mogelijk in verband met de natte weersomstandigheden?

Duitse slachterijen nemen heft in eigen handen

Met de start van het nieuwe jaar valt er genoeg te beleven op de varkens- en biggenmarkt. Terwijl de varkensprijzen hard zijn gedaald, hebben de biggenprijzen moeite met het kiezen van een richting. Hoe gaat dit zich ontwikkelen in februari. Leggen Duitse slachters de markt hun wil op, door zo vroeg al een 'hauspreise' te hanteren? Ook de mestmarkt is in beweging. Zo noteren de ophaalbijdragen in regio zuid op het hoogste niveau in jaren. Blijft dit zo nu het uitrijdseizoen bijna van start gaat? En wat gaan de brokprijzen dit voorjaar doen?