Boerenbusiness Marktrapporten

Lees hier het trendrapport van uw keuze.

 


Fosfaat blijft melkveehouders plagen

April wordt officieel de eerste maand waarin melkveehouders te maken krijgen met boetes en beloningen in het kader van de Regeling fosfaatreductie 2017. Ondertussen wordt de regeling meer en meer beperkt tot melkveehouders. De worsteling in het fosfaat gaat door. Positievere signalen zijn er voor de melkprijs en ook het groeiseizoen gaat op het eerste gezicht vlot van start. Het schept kansen waar de politiek ze niet biedt. Dat en meer leest u in het Trendrapport 'Fosfaat blijft melkveehouders plagen' over de maand april, exclusief voor Melk & Voer Pro-abonnees.

Een alles of niets show in akkerbouw

Waar aardappelen en pootgoed in april nog goed voor dag lijken te komen, is dat in tarwe en zeker in uien niet het geval. Op de mestmarkt neemt de spanning wat af, maar de rentes laten scherpe bewegingen zien.

Varkensmarkt stijgt mee met oplopende temperaturen

Na een paar koude wintermaanden, waarin de varkensmarkt overwegend zijwaarts bewoog, dient een vroeg voorjaar zich aan. Buiten is duidelijk zichtbaar dat het bloeiseizoen nadert. Vooral de oplopende temperaturen wijzen daar op. In dit trendrapport, editie maart 2017, eveneens aandacht voor biggenprijzen, voergrondstoffen, mest en rente.

Melkveehouderij kampt weer met dilemma

De eerste melkprijzen van maart geven geen verkeerd beeld, maar of de Nederlandse melkveehouder daar wat aan heeft? Na 1 maart wordt het puzzelen met de veebezetting en daarmee het rendement van het bedrijf. De GVE-regeling is ingegaan. Het blijft niet zonder gevolgen voor de mestmarkt. Of het nu gaat om ophaalbijdrages of de prijs van fosfaatrechten. Meer voor de insiders van Boerenbusiness.

Trendrapport Akkerbouw Pro

Wijzigen de knieval eind februari op de aardappelmarkt en vervolgens de oplopende prijs, de prognose voor de maanden die komen gaan of niet? Saai kun je het in ieder geval niet noemen. Ook voor de pootgoedmarkt gaat die omschrijving niet op. Wat er op de markten speelt en wat er gaande is in uien, granen, mest en rente leest u in het Boerenbusiness Trendrapport Akkerbouw over maart. Insiders van Boerenbusiness met een Akkerbouw Pro pakket ontvangen maandelijks het Trendrapport Akkerbouw. Klik hier om het trendrapport te lezen.

Trendrapport Varkens & Voer Pro

Na een onrustig begin van het nieuwe jaar, zijn de Duitse en Nederlandse varkensprijzen in februari overgegaan op de modus ‘stabilisatie’. De verhoging die in januari al werd gezocht, wordt door slachterijen geblokkeerd vanwege een trage afzet op de vleesmarkt. Door de stabiele noteringen wordt de markt wordt getest op geduld. Want, ondanks dat de varkensprijzen deze weken circa 20 cent hoger noteren dan vorig jaar leeft er duidelijk een drang voor hogere varkensprijzen. De reden hiervan leest u in het Boerenbusiness Trendrapport editie februari 2017.

Trendrapport Melk & Voer Pro

Over januari blijft de melkaanvoer haperen in West-Europa en dat is goed nieuws, want de vraag liet het grotendeels afweten. In februari waait de wind weer uit een andere hoek. Tot nog toe blijft het zonder gevolgen voor de melkprijs. Die als aardig omschreven mag worden. Het levert een extra dilemma op, want is die stoppersregeling interessant of toch niet? Wie gaan er stoppen, de jonge boeren of juist de oudere? Doorgaans is februari een relatief rustige maand, maar niet dit jaar.

Trendrapport Akkerbouw Pro

De hoge aardappelprijs èn het pootgoedtekort zijn het gesprek onder akkerbouwers. Want wat wordt er precies betaald voor grondstof en hoe ontwikkelt de marktsituatie zich de komende maanden? Veel zal afhangen van hoeveel pootgoed er te krijgen is. Verwerkers geven aan dat het passen en meten is om iedereen van pootgoed te voorzien. Deze vaste stemming is bij uien even ver te zoeken en ook tarwe blijft maar bungelen. Een ander verhaal is het op de mestmarkt waar het uitrijseizoen deze maand officieel start, met torenhoge prijzen. Kenmerk op de rentemarkt is onzekerheid.

Trendrapport Varkens & Voer Pro

De varkensmarkt kende vlak voor kerst een kortstondige dip om vervolgens positief het nieuwe jaar te beginnen. Gestuwd door een krap varkensaanbod veerden de noteringen op. Al met al een onverwachte start. Naarmate januari vorderde, begon de weerstand in de markt toe te nemen, want slachterijen zijn niet voornemens om zich in de wintermaanden al te laten leiden door het krappe aanbod.

Trendrapport Melk & Voer Pro

De eerste melkprijzen voor januari 2017 zijn een feit en schetsen een grillig beeld. Op steeds meer plaatsen begint de honger naar melk de prijs te beïnvloeden. Ondertussen maakt Nederland zich op voor het fosfaatminderingsplan. De meerderheid van de melkveehouders kijkt hierbij naar de hele veestapel en niet alleen naar de melkproductie. Het kan betekenen dat de weerslag op de melkaanvoer beperkt blijft. Voor het zover is zijn er nog bekjes te vullen en moeten diverse veehouders nog stappen zetten in de mestboekhouding. Toch zijn de vooruitzichten voor 2017 niet verkeerd.

Trendrapport Akkerbouw Pro

Een prijsspurt in aardappelen, de groeischeurnorm, pootgoedtekorten en de perikelen rondom fosfaatrechten typeren de laatste maanden van 2016. Dat heeft ook op de markt consequenties èn brengt soms onzekerheid voor 2017. Akkerbouwers die meer inzicht willen in het verloop hiervan en in het umfeld waarin gewassen, mest en rente moeten renderen, kunnen daar meer over lezen in het Boerenbusiness Trendrapport Akkerbouw over december.

Trendrapport Melk & Voer Pro

Ook in november en december blijven hogere melkprijzen aan zet. Het geeft melkveehouders de kans om de financiële gaten weer iets te dichten. Ondertussen zijn de fosfaatrechten, wanneer derogatie doorgaat, vanaf 1 januari 2018 een feit, maar hoe wordt in 2017 de productie al omlaag gebracht? Ondanks het einde van het melkquotum is een vrije markt verder weg dan ooit. Een lichtpuntje in het voer, waar prijzen langzaam dalen. Tegelijk wordt er met zorg naar de rente gekeken. Na een dermate lange tijd van lage rentes kan een stijging weleens een harde tik uitdelen aan onoplettende ondernemers.

Trendrapport Akkerbouw Pro

Het staat als een paal boven water dat oogstjaar 2016 als bijzonder de boeken in gaat. Dat geldt althans voor de aardappelmarkt. Niet eerder lieten de dagmarkt en termijnmarkt voor aardappelen zo'n uitzonderlijk verloop zien. Akkerbouwers komen daarmee op een belangrijk keuzemoment.Voor de uienmarkt breken in het nieuwe jaar onzekere tijden aan en ook op de mestmarkt regeert onzekerheid. Deze onderwerpen en nog veel meer lichten de marktanalisten van Boerenbusiness toe in de nieuwste Akkerbouw Pro Analyse van november 2016.

Trendrapport Melk & Voer Pro

Richting de feestdagen nemen de melkprijzen gestaag toe. Goed nieuws, maar helaas was er ook minder goed nieuws. Hoewel de invoering van het fosfaatrechtenstelsel discutabel is, was dit één van de weinige mogelijkheden om de fosfaatproductie terug te dringen. Brussel heeft daar een streep doorgezet door in een eerste fase al bezwaren te uiten tegen de rechten. Hoe nu verder? Een vraag die gesteld wordt in het kader van derogatie, maar ook in verband met bedrijfsontwikkeling. Innovatie, duurzaamheid, dierwelzijn. Alles staat in de vrieskast.

Trendrapport Varkens & Voer Pro

Een stabiele zomer, wat fraaie nazomerdagen, maar vooral een onstuimig begin van de herfst. Zo laten de ontwikkelingen op de varkensmarkt vanaf augustus zich wellicht het best vertalen. In de laatste dagen van september werd op de varkensmarkt een glijvlucht ingezet die uiteindelijk pas in de laatste dagen van oktober werd doorbroken. Toch is er ook goed nieuws.

Prijsvorming is een heikel punt

Met de oogst grotendeels achter de planken kan de balans worden opgemaakt voor akkerbouwers. Dat speelt vooral bij de aardappelen. Hoe moeten we nu verder is de vraag. Wanneer kunnen we prijspieken verwachten in de markt? Dit alles en meer over de akkerbouw en rente leest u in het Trendrapport Akkerbouw Pro voor oktober 2016.

Trendrapport Varkens & Voer Pro

Nadat de maanden juli en augustus stabiel verliepen, was de verwachting dat ook september een relatief stabiele maand ging worden zonder forse uitschieters. In de eerste week van september was dit ook het geval, maar daarna sloeg de onrust toe. Redelijk onverwacht ging de Duitse varkensprijs halverwege september pijlsnel omhoog om in de laatste week van de maand net zo hard weer terug te vallen. Oorzaken van de volatiele bewegingen kunnen worden gezocht bij de warme nazomer begin september, waardoor er groeivertraging ontstond.

Trendrapport Melk & Voer Pro

Herfstmaand september gaf het startschot voor een onverwacht vroege oogst van snijmaïs. Daarmee gaan de billen bloot en kan de schade opgemaakt worden. Gelukkig is er nog altijd een overvloed aan gras. Ook rondom de fosfaatrechten is weer veel te doen en hoe staat het met de verwerking van mest? Beter gaat het met de melkprijs. Het maanddossier 'Ruwvoerpositie uitdaging voor melkveehouder' beschrijft de zaken die er toe doen op het melkveebedrijf en in de markt.

Trendrapport Akkerbouw Pro

Nog steeds is niet precies duidelijk wat er in de Nederlandse bewaringen zit en nog komt aan akkerbouwproducten. Vooral bij aardappelen is het nog een groot vraagteken. Over de voortgang en hoe daarop in te steken beschrijft het Boerenbusiness Trendrapport Akkerbouw over september.

Trendrapport Melk & Voer Pro

Op typisch zomerweer moest tot de laatste week van augustus worden gewacht, toch was het een schrale zomer. Lage melkprijzen drukten het rendement en ook op andere fronten viel het niet mee. Eén uitzondering de zee van gras. Het trendrapport 'Melkprijs stijgt weer na schrale zomer' beschrijft de zaken die er toe doen op het melkveebedrijf en in de markt.