Boerenbusiness Marktrapporten

Lees hier het trendrapport van uw keuze.

 


Trendrapport Varkens Q2 2017

Het verloop van de varkensmarkt is positief dit jaar. Ook de vooruitzichten op de zomermaanden zijn hoopgevend voor varkenshouders. De biggenmarkt heeft een recordhoogte bereikt. En een prijsverlaging is inmiddels wel op komst. De brokprijzen daarentegen vlakken af en dit geldt ook voor de prijs van raapzaad. De kosten voor mestafvoer blijven dit jaar onverminderd hoog. De euro en rente lopen op als gevolg van onenigheid in Europa over het te voeren rentebeleid.

Met de finish in zicht zijn nog steeds verrassingen mogelijk

Het was een bijzonder voorjaar voor de akkerbouw. Dat is te lezen in het Boerenbusiness Akkerbouw Trendrapport van juni. Maar met de finish in zicht zijn er toch nog steeds verrassingen mogelijk.

Klimaat en politiek dagen melkveehouder uit

Er valt geen peil op te trekken. Gaat het nu over de politiek of over het weer? Zegt u het maar. Op de valreep bracht april weer nieuwe ontwikkelingen in het fosfaat. Dit heeft opnieuw gevolgen voor diverse bedrijven en voor de melkproductie. Ook het weer blijft voor verrassingen zorgen. Het is kouder dan normaal, maar toch hebben de eerste melkveehouders al een snede gras van het land weten te halen.

Markten bewegen op signalen uit het veld

Alle ogen zijn gericht op de laatste fase van het verkoopseizoen voor aardappelen en uien. Ook op de tarwemarkt is reuring ontstaan door het wispelturige voorjaar. Wat betekent dit voor de afzet van uw producten? Het Boerenbusiness Trendrapport van mei biedt u nieuwe inzichten in de akkerbouwmarkten.

Fosfaat blijft melkveehouders plagen

April wordt officieel de eerste maand waarin melkveehouders te maken krijgen met boetes en beloningen in het kader van de Regeling fosfaatreductie 2017. Ondertussen wordt de regeling meer en meer beperkt tot melkveehouders. De worsteling in het fosfaat gaat door. Positievere signalen zijn er voor de melkprijs en ook het groeiseizoen gaat op het eerste gezicht vlot van start. Het schept kansen waar de politiek ze niet biedt. Dat en meer leest u in het Trendrapport 'Fosfaat blijft melkveehouders plagen' over de maand april, exclusief voor Melk & Voer Pro-abonnees.

Een alles of niets show in akkerbouw

Waar aardappelen en pootgoed in april nog goed voor dag lijken te komen, is dat in tarwe en zeker in uien niet het geval. Op de mestmarkt neemt de spanning wat af, maar de rentes laten scherpe bewegingen zien.

Varkensmarkt stijgt mee met oplopende temperaturen

Na een paar koude wintermaanden, waarin de varkensmarkt overwegend zijwaarts bewoog, dient een vroeg voorjaar zich aan. Buiten is duidelijk zichtbaar dat het bloeiseizoen nadert. Vooral de oplopende temperaturen wijzen daar op. In dit trendrapport, editie maart 2017, eveneens aandacht voor biggenprijzen, voergrondstoffen, mest en rente.

Melkveehouderij kampt weer met dilemma

De eerste melkprijzen van maart geven geen verkeerd beeld, maar of de Nederlandse melkveehouder daar wat aan heeft? Na 1 maart wordt het puzzelen met de veebezetting en daarmee het rendement van het bedrijf. De GVE-regeling is ingegaan. Het blijft niet zonder gevolgen voor de mestmarkt. Of het nu gaat om ophaalbijdrages of de prijs van fosfaatrechten. Meer voor de insiders van Boerenbusiness.

Trendrapport Akkerbouw Pro

Wijzigen de knieval eind februari op de aardappelmarkt en vervolgens de oplopende prijs, de prognose voor de maanden die komen gaan of niet? Saai kun je het in ieder geval niet noemen. Ook voor de pootgoedmarkt gaat die omschrijving niet op. Wat er op de markten speelt en wat er gaande is in uien, granen, mest en rente leest u in het Boerenbusiness Trendrapport Akkerbouw over maart. Insiders van Boerenbusiness met een Akkerbouw Pro pakket ontvangen maandelijks het Trendrapport Akkerbouw. Klik hier om het trendrapport te lezen.

Trendrapport Varkens & Voer Pro

Na een onrustig begin van het nieuwe jaar, zijn de Duitse en Nederlandse varkensprijzen in februari overgegaan op de modus ‘stabilisatie’. De verhoging die in januari al werd gezocht, wordt door slachterijen geblokkeerd vanwege een trage afzet op de vleesmarkt. Door de stabiele noteringen wordt de markt wordt getest op geduld. Want, ondanks dat de varkensprijzen deze weken circa 20 cent hoger noteren dan vorig jaar leeft er duidelijk een drang voor hogere varkensprijzen. De reden hiervan leest u in het Boerenbusiness Trendrapport editie februari 2017.

Trendrapport Melk & Voer Pro

Over januari blijft de melkaanvoer haperen in West-Europa en dat is goed nieuws, want de vraag liet het grotendeels afweten. In februari waait de wind weer uit een andere hoek. Tot nog toe blijft het zonder gevolgen voor de melkprijs. Die als aardig omschreven mag worden. Het levert een extra dilemma op, want is die stoppersregeling interessant of toch niet? Wie gaan er stoppen, de jonge boeren of juist de oudere? Doorgaans is februari een relatief rustige maand, maar niet dit jaar.

Trendrapport Akkerbouw Pro

De hoge aardappelprijs èn het pootgoedtekort zijn het gesprek onder akkerbouwers. Want wat wordt er precies betaald voor grondstof en hoe ontwikkelt de marktsituatie zich de komende maanden? Veel zal afhangen van hoeveel pootgoed er te krijgen is. Verwerkers geven aan dat het passen en meten is om iedereen van pootgoed te voorzien. Deze vaste stemming is bij uien even ver te zoeken en ook tarwe blijft maar bungelen. Een ander verhaal is het op de mestmarkt waar het uitrijseizoen deze maand officieel start, met torenhoge prijzen. Kenmerk op de rentemarkt is onzekerheid.

Trendrapport Varkens & Voer Pro

De varkensmarkt kende vlak voor kerst een kortstondige dip om vervolgens positief het nieuwe jaar te beginnen. Gestuwd door een krap varkensaanbod veerden de noteringen op. Al met al een onverwachte start. Naarmate januari vorderde, begon de weerstand in de markt toe te nemen, want slachterijen zijn niet voornemens om zich in de wintermaanden al te laten leiden door het krappe aanbod.

Trendrapport Melk & Voer Pro

De eerste melkprijzen voor januari 2017 zijn een feit en schetsen een grillig beeld. Op steeds meer plaatsen begint de honger naar melk de prijs te beïnvloeden. Ondertussen maakt Nederland zich op voor het fosfaatminderingsplan. De meerderheid van de melkveehouders kijkt hierbij naar de hele veestapel en niet alleen naar de melkproductie. Het kan betekenen dat de weerslag op de melkaanvoer beperkt blijft. Voor het zover is zijn er nog bekjes te vullen en moeten diverse veehouders nog stappen zetten in de mestboekhouding. Toch zijn de vooruitzichten voor 2017 niet verkeerd.

Trendrapport Akkerbouw Pro

Een prijsspurt in aardappelen, de groeischeurnorm, pootgoedtekorten en de perikelen rondom fosfaatrechten typeren de laatste maanden van 2016. Dat heeft ook op de markt consequenties èn brengt soms onzekerheid voor 2017. Akkerbouwers die meer inzicht willen in het verloop hiervan en in het umfeld waarin gewassen, mest en rente moeten renderen, kunnen daar meer over lezen in het Boerenbusiness Trendrapport Akkerbouw over december.

Trendrapport Melk & Voer Pro

Ook in november en december blijven hogere melkprijzen aan zet. Het geeft melkveehouders de kans om de financiële gaten weer iets te dichten. Ondertussen zijn de fosfaatrechten, wanneer derogatie doorgaat, vanaf 1 januari 2018 een feit, maar hoe wordt in 2017 de productie al omlaag gebracht? Ondanks het einde van het melkquotum is een vrije markt verder weg dan ooit. Een lichtpuntje in het voer, waar prijzen langzaam dalen. Tegelijk wordt er met zorg naar de rente gekeken. Na een dermate lange tijd van lage rentes kan een stijging weleens een harde tik uitdelen aan onoplettende ondernemers.

Trendrapport Akkerbouw Pro

Het staat als een paal boven water dat oogstjaar 2016 als bijzonder de boeken in gaat. Dat geldt althans voor de aardappelmarkt. Niet eerder lieten de dagmarkt en termijnmarkt voor aardappelen zo'n uitzonderlijk verloop zien. Akkerbouwers komen daarmee op een belangrijk keuzemoment.Voor de uienmarkt breken in het nieuwe jaar onzekere tijden aan en ook op de mestmarkt regeert onzekerheid. Deze onderwerpen en nog veel meer lichten de marktanalisten van Boerenbusiness toe in de nieuwste Akkerbouw Pro Analyse van november 2016.

Trendrapport Melk & Voer Pro

Richting de feestdagen nemen de melkprijzen gestaag toe. Goed nieuws, maar helaas was er ook minder goed nieuws. Hoewel de invoering van het fosfaatrechtenstelsel discutabel is, was dit één van de weinige mogelijkheden om de fosfaatproductie terug te dringen. Brussel heeft daar een streep doorgezet door in een eerste fase al bezwaren te uiten tegen de rechten. Hoe nu verder? Een vraag die gesteld wordt in het kader van derogatie, maar ook in verband met bedrijfsontwikkeling. Innovatie, duurzaamheid, dierwelzijn. Alles staat in de vrieskast.

Trendrapport Varkens & Voer Pro

Een stabiele zomer, wat fraaie nazomerdagen, maar vooral een onstuimig begin van de herfst. Zo laten de ontwikkelingen op de varkensmarkt vanaf augustus zich wellicht het best vertalen. In de laatste dagen van september werd op de varkensmarkt een glijvlucht ingezet die uiteindelijk pas in de laatste dagen van oktober werd doorbroken. Toch is er ook goed nieuws.

Prijsvorming is een heikel punt

Met de oogst grotendeels achter de planken kan de balans worden opgemaakt voor akkerbouwers. Dat speelt vooral bij de aardappelen. Hoe moeten we nu verder is de vraag. Wanneer kunnen we prijspieken verwachten in de markt? Dit alles en meer over de akkerbouw en rente leest u in het Trendrapport Akkerbouw Pro voor oktober 2016.