Boerenbusiness Marktrapporten

Lees hier het trendrapport van uw keuze.

 


Druk op gewassaldo's en stemming

Er zijn momenteel te veel aardappelen in de EU-5. Wat doet dat met de prijs? Ook op de uienmarkt zijn extreme omstandigheden te bespeuren. Vooral als er wordt gekeken naar de correlatie tussen de ontwikkeling van de afzet en de prijs. De mestmarkt was de afgelopen periode in rep en roer door de publicatie van het NRC over mestfraude. Welke gevolgen heeft dat gehad? Echter, de fysieke granenmarkt ligt er wel rustig bij. Dat maken ook de opmerkingen van de beurs in Groningen duidelijk.

Meer melkprijzen door de €40 heen

De zuivelmarkt begon het vierde kwartaal met haarscheurtjes in de prijzen. Die scheurtjes groeiden uit tot barsten en met name de boterprijs moest een stap terug doen. De melkprijs komt er tot nu toe nog zonder kleerscheuren vanaf. Ondertussen bevinden de voerprijzen zich op de bodem. Nu de winter nadert, komen prijsstijgingen in zicht. Riante tarwevoorraden op de wereldmarkt drukken hierbij een tempel op de krachtvoerprijzen. Maar dan zijn er ook nog de ontwikkelingen in de mestprijzen.

Telen onder kostprijs vraagt behendigheid

Aan het begin van november staat de pootgoedmarkt in het teken van de rassenshows, die een indicatie kunnen geven over het verloop van de handel. Op de uienmarkt zijn de uien inmiddels gerooid en kan een balans worden opgemaakt. Omdat er op het land nog veel moest gebeuren, was er nauwelijks tijd voor het maken van mestplannen voor het nieuwe seizoen. Ook op de rentemarkt was het de afgelopen weken onstuimig.

Overvloedige oogsten drukken opbrengstprijzen

Met nog een aantal weken voor de boeg, kan de aardappelsector de rekening gaan opmaken voor de oogst van seizoen 2017 in de EU-5. Zonder veel ommezwaai kan worden gesteld dat de gemiddelde opbrengst per hectare flink boven het meerjarig gemiddelde zal liggen. Bij de uien heeft het weer een rol gespeeld en een verdere stijging van de uienprijs lijkt voorlopig niet aan de orde. Voor graan geldt een bijstelling van de wereldwijde verwachte graanopbrengst. Hiermee is de opbrengst de op één na hoogste sinds jaren.

Melk- en fosfaatmarkt zijn op een keerpunt beland

De melk- en fosfaatrechtenmarkt lijken op een keerpunt te zijn beland in de maand september. De aanvoer van melk neemt toe en dit drukt de spotnotering voor rauwe melk.Tegelijkertijd staat ook de boterprijs onder druk. Deze vlakte voor het eerst in jaren af. De uitbetaalprijzen van de zuivelaars blijven echter wel op niveau. Het aanbod van fosfaatrechten neemt medio wel september toe, waardoor de prijs in week 39 voor het eerst is gedaald.

Prijsvorming akkerbouwgewassen is punt van zorg

In de eerste helft van het huidige oogstseizoen staan de akkerbouwgewassen er wel goed voor, maar de prijsvorming baart menigeen zorgen. Welke kant gaat het op? En welk verkoopplan kan daarop worden losgelaten? De belangrijkste ontwikkelingen van de markt leest u in het Trendrapport 'Prijsvorming akkerbouwgewassen is punt van zorg' over de maand september. Het rapport is exclusief voor Akkerbouw Pro-abonnees.

Melkprijs verzacht onzekerheid over fosfaat

Ook in augustus blijkt dat melk een gewild product blijft in Europa. Zo heeft de prijs voor boerderijmelk de afgelopen 3 jaar nog niet zo hoog gestaan. En ook de prijs van fosfaatrechten neemt in behoorlijk tempo toe. De belangrijkste ontwikkelingen op de zuivelmarkt leest u in het Trendrapport 'Melkprijs verzacht onzekerheid over fosfaat' over de maand augustus.

Regen stelt verwachtingen bij en vertraagt de oogst

Het weer overheerst de berichtgeving op bijna alle agrarische markten. Of het nu gaat om de graanoogst, die bemoeilijkt wordt door buien, of de bijzondere aardappelmarkt. Terwijl West-Vlaanderen en Wallonië schreeuwen om regen van betekenis krijgt Nedersaksen een dubbele dosis getrakteerd. Het Trendrapport Akkerbouw Pro voor augustus 2017 noteert de feiten en benoemt de marktfeiten voor alle belangrijke akkerbouwproducten. Dit en nog veel meer kunt u als insider van Boerenbusiness lezen in deze nieuwste analyse.

Melkaanvoer EU verschuift van West naar Oost

De afgelopen maand heeft de zuivelmarkt te maken gehad met verschillende verschuivingen. Zo kiest de melkaanvoer een andere richting, maar ook de koers magere melkpoeder maakte een ommekeer. Daarnaast is het extreme weer nog steeds van invloed op de markten. En dat zorgt er onder andere voor dat de sojamarkt in heftig vaarwater terecht is gekomen.

Wisselende stand van gewassen maakt duiden markt lastig

De arealen voor aardappelen en uien breiden ook dit jaar uit. Dat biedt weinig ruimte voor optimisme, of toch wel? De weersextremen maken het lastig om de markt op dit moment te duiden.Het Boerenbusiness Trendrapport van juli probeert duidelijkheid te scheppen. Wat heeft bijvoorbeeld de droogte in België en Frankrijk voor effect?

Trendrapport Varkens Q2 2017

Het verloop van de varkensmarkt is positief dit jaar. Ook de vooruitzichten op de zomermaanden zijn hoopgevend voor varkenshouders. De biggenmarkt heeft een recordhoogte bereikt. En een prijsverlaging is inmiddels wel op komst. De brokprijzen daarentegen vlakken af en dit geldt ook voor de prijs van raapzaad. De kosten voor mestafvoer blijven dit jaar onverminderd hoog. De euro en rente lopen op als gevolg van onenigheid in Europa over het te voeren rentebeleid.

Met de finish in zicht zijn nog steeds verrassingen mogelijk

Het was een bijzonder voorjaar voor de akkerbouw. Dat is te lezen in het Boerenbusiness Akkerbouw Trendrapport van juni. Maar met de finish in zicht zijn er toch nog steeds verrassingen mogelijk.

Klimaat en politiek dagen melkveehouder uit

Er valt geen peil op te trekken. Gaat het nu over de politiek of over het weer? Zegt u het maar. Op de valreep bracht april weer nieuwe ontwikkelingen in het fosfaat. Dit heeft opnieuw gevolgen voor diverse bedrijven en voor de melkproductie. Ook het weer blijft voor verrassingen zorgen. Het is kouder dan normaal, maar toch hebben de eerste melkveehouders al een snede gras van het land weten te halen.

Markten bewegen op signalen uit het veld

Alle ogen zijn gericht op de laatste fase van het verkoopseizoen voor aardappelen en uien. Ook op de tarwemarkt is reuring ontstaan door het wispelturige voorjaar. Wat betekent dit voor de afzet van uw producten? Het Boerenbusiness Trendrapport van mei biedt u nieuwe inzichten in de akkerbouwmarkten.

Fosfaat blijft melkveehouders plagen

April wordt officieel de eerste maand waarin melkveehouders te maken krijgen met boetes en beloningen in het kader van de Regeling fosfaatreductie 2017. Ondertussen wordt de regeling meer en meer beperkt tot melkveehouders. De worsteling in het fosfaat gaat door. Positievere signalen zijn er voor de melkprijs en ook het groeiseizoen gaat op het eerste gezicht vlot van start. Het schept kansen waar de politiek ze niet biedt. Dat en meer leest u in het Trendrapport 'Fosfaat blijft melkveehouders plagen' over de maand april, exclusief voor Melk & Voer Pro-abonnees.

Een alles of niets show in akkerbouw

Waar aardappelen en pootgoed in april nog goed voor dag lijken te komen, is dat in tarwe en zeker in uien niet het geval. Op de mestmarkt neemt de spanning wat af, maar de rentes laten scherpe bewegingen zien.

Varkensmarkt stijgt mee met oplopende temperaturen

Na een paar koude wintermaanden, waarin de varkensmarkt overwegend zijwaarts bewoog, dient een vroeg voorjaar zich aan. Buiten is duidelijk zichtbaar dat het bloeiseizoen nadert. Vooral de oplopende temperaturen wijzen daar op. In dit trendrapport, editie maart 2017, eveneens aandacht voor biggenprijzen, voergrondstoffen, mest en rente.

Melkveehouderij kampt weer met dilemma

De eerste melkprijzen van maart geven geen verkeerd beeld, maar of de Nederlandse melkveehouder daar wat aan heeft? Na 1 maart wordt het puzzelen met de veebezetting en daarmee het rendement van het bedrijf. De GVE-regeling is ingegaan. Het blijft niet zonder gevolgen voor de mestmarkt. Of het nu gaat om ophaalbijdrages of de prijs van fosfaatrechten. Meer voor de insiders van Boerenbusiness.

Trendrapport Akkerbouw Pro

Wijzigen de knieval eind februari op de aardappelmarkt en vervolgens de oplopende prijs, de prognose voor de maanden die komen gaan of niet? Saai kun je het in ieder geval niet noemen. Ook voor de pootgoedmarkt gaat die omschrijving niet op. Wat er op de markten speelt en wat er gaande is in uien, granen, mest en rente leest u in het Boerenbusiness Trendrapport Akkerbouw over maart. Insiders van Boerenbusiness met een Akkerbouw Pro pakket ontvangen maandelijks het Trendrapport Akkerbouw. Klik hier om het trendrapport te lezen.

Trendrapport Varkens & Voer Pro

Na een onrustig begin van het nieuwe jaar, zijn de Duitse en Nederlandse varkensprijzen in februari overgegaan op de modus ‘stabilisatie’. De verhoging die in januari al werd gezocht, wordt door slachterijen geblokkeerd vanwege een trage afzet op de vleesmarkt. Door de stabiele noteringen wordt de markt wordt getest op geduld. Want, ondanks dat de varkensprijzen deze weken circa 20 cent hoger noteren dan vorig jaar leeft er duidelijk een drang voor hogere varkensprijzen. De reden hiervan leest u in het Boerenbusiness Trendrapport editie februari 2017.