Over de Boerenbusiness gewastour

Direct aan de start van het groeiseizoen worden 10 percelen Innovator aardappelen verdeeld door heel Nederland gemonitord. Met behulp van artikelen, video’s en foto’s worden de ontwikkelingen op de percelen op een unieke manier in kaart gebracht.

Bodemanalyse, grondsoort en ras zijn per perceel weergegeven in het zogenoemde perceelpaspoort, welke via het kaartje op deze pagina te vinden is. Daarnaast wordt de temperatuur, luchtvochtigheid en neerslag per perceel real-time gemeten.

Ruim
100 hectare
in kaart gebracht

In de loop van het seizoen zal de vitaliteit van de aardappelen, aan de hand van geproduceerde en relatieve bijgroei van bladmassa, bepaald worden. Deze gegevens gecombineerd leiden tot een reële opbrengstschatting die wordt toegelicht op Agro Techniek Holland 2018.