Gebruiker

Men kan er nu wel opgetogen over doen dat er voor de EU is gekozen, maar dat is niet noodzakelijkerwijze het geval. Het belangrijke onderwerp EU is in de debatten en media nauwelijks aan de orde gekomen, of zelfs gemeden.
De hoognodige discussie over de vorm, schaal, inmenging en toekomst van de EU is niet gevoerd en wordt niet gevoerd...... totdat de wal het schip keert. Want als het aan een aantal partijen en Brussel ligt gaat men op het ingezette pad voort: meer integratie, minder nationale autonomie. Wil de akkerbouw dat echt?
Het zou, net als bij TTIP, goed zijn als de sector/landbouw niet achter enkele Eurominded voormannen (die op dat ticket voorman zijn geworden, want wat moet je met herrieschoppende tegenliggers in je bestuur?) aansjokt, maar dat de EU (hoe, wat, wie en waarom) op grond van de feiten (niet alleen de pro EU feiten) out of-the-box wordt doorgelicht. Ja we exporteren veel naar EU landen, maar export is niet het enige dat telt.
Wat is er bijv. door open grenzen aan ziekten NL binnengekomen?
Welke onzinregels zijn opgelegd?
Hoe efficiënt werkt de EU en
hoe wordt de efficiency van de markt door de EU reglementen gefrustreerd?
Handhaaft de EU haar eigen interne regels wel?
De burger is van mening dat de landbouw erg veel subsidie krijgt (reputatieschade), maar gaat dat ook voor de NL landbouw op? etc. etc. 

Waarom zouden we ons door de mening van een paar kopstukken uitleveren aan de CDA, VVD en D66 die met die mening in Brussel en den Haag wel weg weten. Willen we die kant op?
Nogmaals: de politiek heeft in deze verkiezingen het onderwerp EU niet willen bespreken (wil dat ook niet doen, wetende dat het een heikel onderwerp is), maar meent er na deze uitslag wel mooie sier mee te mogen maken in de trend van: de burger wil meer EU. Dat is dan voortzetting van de volksverlakkerij die verdere misleidende argumenten niet nodig heeft. En kom nou a.u.b. niet aan met het voorkomen van oorlog (tussen F en D), want dat betrof de EEG net zo goed.

Gebruiker

Hogere voedselprijzen en kostprijs betalen aan deproducent is de enige oplossing voor de gehele sector

Gebruiker

#Jan, wij zijn als akkerbouw beter af met EU dan alleen de Nederlandse politiek.
1. De Nederlandse politiek weigert zelf potjes aan te spreken die klaar staan voor Nederlandse land en Tuinbouw, en als zij deze potjes dan toch beschikbaar maken dan komt er een stormvloed aan duurzaamheids en groene eisen overheen.
2. De douane van Nederland is het meest soepel omgegaan met import beleid en dus het binnen halen van ziektes.
3. TTIP is er nog niet, dus Europese democratie is nog niet aangetast. De weerstand zal waarschijnlijk TTIP laten ploffen. Dan werkt de democratie toch?
Je kan pas tegen een handelsverdrag zijn als er een richting en overleg structuur is bepaald.

Gebruiker

@martien  TTIP is gefrustreerd door massief tegenwerk door NGO's. Daarvan was LTO er zeker geen een. LTO stond vierkant achter TTIP totday uit de doeken kwam wat er in de hoge hoed kon komen. Toen veranderde LTO's opstelling. De voormannen hadden het toen ook mis.
De NL douane heft helemaal geen rol bij omport van bijvoorbeeld uitgangsmateriaal uit andere EU landen. Zie nu de intocht van virulente aaltjes uit D. Controle op bacterieziek uit Polen  en D? We moeten zien wat daar weer achterweg komt.
De potjes uit Brussel....... sigaren uit rigen doos, na aftrek van een riante ambtenarenvergoeding door 'het apparaat'. Wel eens geprobeerd mee te doen aan een redelijk grote inschrijving (tender)? Je hebt er cialis (zoals lobbyisten), een hoop geduld en papier en een vorm van blindheid (voor EU  "onregelmatigheden") voor nodig om daarin nog enige voldoening te vinden. Allemaal EU uitvindingen die jouw bedrijf, naast alle regels die iedereen treffen, niet nodig heeft.
Waarom geloven mensen nog in dat total ondoorzichtige apparaat? Omdat in het beeld dat voormannen, incl CDA en VVD voorspiegelen?
En dat beleid voeren die partijen nu door, hoewel het er in de verkiezingen niet over ging... niet over mocht gaan, want dat betekent gelazer.
Wanneer een aantal feitelijk schadelijke resultaten van de EU worden genoemd is de reaktie vaak: ja er zijn wel dingen in de EU die niet kloppen. Maar nooit worden die concrete gemaakt om ze aan te pakken. Dat de EU (het ambtenarenaparaat wat feitelijk de dienst uitmaakt) geen zelfreinigend vermogen heeft moge inmiddels duidelijk zijn, of niet.
Neem het referendum over de europese grondwet. De tegenstand van de NL bevolking daartegen was toch duidelijk? CDA en VVD legden het naast zich neer en gingen door alsof er niets gebeurd was. En voorlopig zitten we, tenzij Le Pen wint, weer voor een poosje opgescheept met deze eurofiele leiders, Moet Wilders (ik ben niet van die lijn) eerst de grootste worden voordat NL. de EU wezenlijk gaat aanpakken/vertrekt? NL kan zichzelf goed redden zonder de enorme ballast van zuidelijke en oostelijke EU lidstaten, die steeds groter wordt.