Gebruiker

Dit is een reactie op dit artikel:
Afvoeren van 160.000 koeien is afschuwelijk besluit

Het is uithuilen en opnieuw beginnen,we gaan niet bij de pakken neerzitten. Arjan

Gebruiker

dit is de laatste strohalm voor de sector om derogatie te behouden, als derogatie vervalt verliest en de sector en het milieu, organisch mest zal dan vervangen worden door kunstmest

Gebruiker

Wat een egoist die van der Hoog van het AJK. AJK is zo ongeveer het vagevuur van LTO. Zolang export niet afgetrokken word van Fosfaatplafond is er helemaal probleem. Het probleem is helemaal niet het afschaffen van het quotum, want dit is in het buitenland ook zo! Het hele probleem is politiek en dus(de berekening van) het fosfaatplafond zelf!!!!!!!

Gebruiker

die bart van hoog gaan we later terug zien bij de lto,

boeren, burgers ,buitenlui wees er op tijd bij, geef zo'n rat geen kans

http://www.w.ltonoord.nl/bestuurszaken/procedure-opzegging-voor-leden

http://www.zlto.nl/media/default.aspx/zlto/org/4034/Veelgestelde-vragen-over-de-contributienota-2016-pdf

Gebruiker

die bart van hoog gaan we later terug zien bij de lto,

boeren, burgers ,buitenlui wees er op tijd bij, geef zo'n rat geen kans

http://www.w.ltonoord.nl/bestuurszaken/procedure-opzegging-voor-leden

http://www.zlto.nl/media/default.aspx/zlto/org/4034/Veelgestelde-vragen-over-de-contributienota-2016-pdf

Gebruiker

Ik ben van mening dat we er met een gestrekt been in moeten, geëxpodeerde mest eerst salderen en bewerkte mest als kunstmest aanmerken.  Dan praten we verder. Als bovengenoemde maatregelen genomen zijn kan die derogatie er ook uit

Gebruiker
@FarmersUnitedNL

Mensen blijf bij de feiten: 2-7-2015 zaten we boven plafond. Toen geen noodwet, dus nu teveel koeien.

Plan wat er ligt is slechts voor korte termijn, men rekent zich rijk met vinger in de dijk.

Focus op visie, lobby en beleid in plaats van praten over schijt. (maar ik begrijp dat de individuele veehouder nu probeert te redden wat er te redden is).

We moeten aan de kringloop en niet steeds weer een doodlopend spoor op of in een kring blijven lopen.

Aan tafel zitten is niet gelijk aan belangen behartigen.

De put zit vol met kalveren. En oude koeien uit sloot halen brengt ons ook niet verder.

Ideeën voor sluitend sectorplan zijn meer dan welkom. Dan kunnen we namelijk aan tafel met beleidsmakers aan de voorkant van het traject.

Landbouw is een pijler van NL maar daar moeten we ze in Den Haag eerst weer even constructief aan herinneren.

Gebruiker

weten hoe het dan wel moet?   gewoon 2,5 gve/ha, en de rest van de regels weg, daar ga ik voor  , dit had 10 jaar geleden al gemoeten ,, hadden we nu dit gezeik niet gehad

Gebruiker

ik vind het belachelijk dat de veehouders die hun bedrijf altijd in evenwicht hebben gehad nu moeten boeten voor de grote groeier die het verpest hebben voor de hele sector pak eerst deze mensen aan

Gebruiker
@FarmersUnitedNL

Eerst deze crisis zo goed mogelijk doorkomen en dan breed kijken waar landbouwNL en melkveeNL naar toe moeten. Ik beweer ook niet dat dit makkelijk is maar als we nu beginnen met hanteren van feiten, recent onderzoek, nieuw onderzoek en ons dan een periode gaan hanteren om onze huidige landbouwbedrijven naar een toekomst met perspectief te loodsen.

Veel geld investeren in techniek is zeker niet de enige of beste oplossing mijns inziens. Techniek is en blijft een hulpmiddel.

Laten we ook meteen scheiding aanbrengen tussen de regelgeving en ons verdienmodel.

Overheid moet zorgen voor duidelijk, eerlijk en consistent speelveld.

Bij onze afnemers moeten we aankloppen voor betere prijzen.

Gebruiker
@FarmersUnitedNL

Eerst deze crisis en dan de focus op de toekomst.

Overheid dient te zorgen voor eerlijk speelveld en regelgeving waar we op kunnen investeren.

Prijsproblematiek moeten we oplossen met onze afnemers.

Makkelijk is een dergelijke ontwikkeling niet maar de boer moet weer aan de bal komen richting Den Haag.

Nu blind investeren in techniek gaat ook de oplossing niet zijn.

Feiten, recent onderzoek, nieuw onderzoek en een werkbaar tijdspad om landbouwNL en voor ons melkveeNL toekomstbestendig te maken

Gebruiker

Er was een heel simpele oplossing geweest 2.5 groot eenheid per ha. Gezond ondernemer schap. Geen vervuiling. Zo iets ligt er toch al in Brussel
Daar hadden LTO en NAJK niet zo lang over behoeven te vergaderen.  Allemaal die daar boven zitten hebben onmaatschappelijk uit gebreid. dus eigen schuld dikke bult. Die ondernemers die daar niet aan kunnen vol doen hebben in hun ondernemerschap niet goed  berekent. Of geen goede advieseurs gehad. Of was het de grootheids waanzin. De buurman een mooie nieuwe stal, Ik nog mooier, en nu collega boeren die niet uitgebreid hebben mee laten bloeden en de maatschappij er voor op laten draaien om dat ze verzuipen in de strot ze mogen zelf wel lieslaarzen aan trekken en hand in eigen boesem strekken.

GEEN GTOND, GEEN KOEIEN !!!!

Daar kun je mee aan komen in Brussel.

Gebruiker

Op zich mooie woorden Farmers United, maar je kunt toch niet eerst verplichten 160000 koeien af te voeren en vervolgens export mest gaan salderen?

Er moet regulering zijn dat is inmiddels duidelijk, maar om de extensieve boer en bioboer  nu te gaan korten daarmee ontketen en splijting in de sector.

Je kunt je afvragen of het niet beter zou zijn de derogatie te verlaten en om het groeiende overschot beter zien te verdelen en als je dan je mest niet kunt plaatsen heb je pech.

Gebruiker

Gewoon naar 2,4 gve per ha is idd de beste oplossing

Gebruiker

Willy,Hans, helemaal mee eens.

Gebruiker

met deze maatregel gaat de melkprijs omhoog en blijft hoog  en als er weer ruimte komt van stoppende boeren moet de fosfaat naar een fosfaat bank en uitgedeeld worden aan boeren die niet uitgebreid hebben en genoeg grond hebben.De waterkwaliteit is zeker zo belangrijk voor Brussel daarom eerlijke cijfers naar Brussel wat nu niet gebeurd anders het systeem zoals in Belgie per bedrijf kijken naar vervuiling oppervlaktewater en grondwater

Gebruiker
Cor Ferdinands

als er geen derogatie komt wordt niet 'een groot probleem  gaat alleen te koste van de mestruimte  van de varkens  die kunnen de mest wel laten verwerken

Gebruiker

Tonnie en tinus,  Bart van der hoog is niet eens lid van LTO.

Gebruiker

Ach beste Jan, als de fosfaat van stoppers naar een fosfaatbank gaat, dan zullen er weinig stoppers zijn. En dan zijn dat zo meteen diegenen die het meest verdienen. Want doorgaans zijn dat niet de boeren die als gekken enorme stallen hebben gebouwd.

Gebruiker
@farmerUnitedNL

@Klaas Ik begrijp de reactie over mooie woorden en ik wil ook zeker niet over komen als degene die het allemaal beter weet.

We zijn met zijn allen in deze situatie beland na de forse groei vanaf 1-4-2015 en 2-7-2015 is er slap geacteerd en is men vergeten na een persbericht een noodwet te maken.

Ik geef een ieder groot gelijk om te vechten voor wat ie waard is.

De hele gang van zaken is voor mij ook de reden geweest om er eens verder over na te denken.

Politiek en logica gaan helaas niet altijd samen en ik zit niet dicht genoeg bij de politiek om daar nu wat aan te veranderen.

Waar ik dringend naar op zoek ben is een sectorplan waar wel boerenverstand in is verwerkt en dat een meerjaren visie in zich heeft.

De put zit wel een keer vol genoeg met kalveren en het verhaal met die ezel en die steen ken ik ondertussen ook wel

Ik hoop dat je na het vechten in deze crisis, je ook vol energie op de toekomst gaat storten

Hele toestand om mest gaat over "papieren" mest en over de kwaliteit van de boekhouding daarvan hoeven we het niet te hebben. Onafhankelijk onderzoek, feiten etc daar loopt het i.i.g. niet van over.

Iedereen heeft het maar over hadden en juist daarvoor zijn we helaas te laat.

Derogatie kan de pijn van de sector voor de komende tijd wellicht verzachten maar ik vind het veel eerlijker om met bv kringloopwijzer te gaan werken (maar ongetwijfeld geeft dat ook weer extra mogelijkheden voor creatievelingen)

Gebruiker
tinus weer

lezen is ook een vak josef

Gebruiker

waar zijn de miljoenen kilo s fosfaat eigenlijk gebleven die teveel is geproduceerd iedereen heeft toch een norm per hectare wat mag worden uitgereden

Gebruiker

@farmersunited. fijn dat we het erovereens zijn dat derogatie ook niet het ei van columbus is. voordat je een probleem kunt oplossen zul je deze eerst moeten ontleden  om met eerst de grootste angels eruit te halen. het papieren probleem in deze is simpel het fosfaatplafond is overschreden en wie brokken maakt moet boeten, de achterliggende gedachte van het plafond laten we toch maar even voor wat het is want de discussie zal weldra verzanden feit is dat we in de unie hebben afgesproken dat we ons aan het een limiet te houden hebben dat is een keihard feit.
Bij productie wordt geen rekening gehouden met export, op zich logisch maar dit zal toch echt eerst in mindering moeten worden gebracht op het plafond want de vader van de gedachte is de nitraatrichtlijn waar de fosfaatproductie aan gekoppeld is en de kaderrichtlijn water.

zonder die correctie kun je onmogelijk een democratisch oordeel vellen.

Dan de verwerking van mest, als wij of andere (buitenlandse) collega's of mensen in de periferie in staat blijken om een meststof op maat te kunnen maken waar dierlijke mest een deel of zelfs helemaal uit bestaat dan sluit dat perfect aan op precisiebemesting waar we heen moeten. dit voorkomt dat we met eindige elementen de hele wereld over moeten varen maar de kringloop daadwerkelijk circulair kunnen maken, dit onderdeel ligt in brussel  ter beoordeling en het is te hopen dat hier een meerderheid voor te vinden is.
Het probleem bestaat op dit moment vooral op papier en maar waar je geen 120 kunt rijden moet je ook niet doen dus een circulaire gedachte zou veel veehouders niet misstaan, ik hoop van harte dat de fosfaatrechten niet doorgaan en dat er beter wordt uitgelegd door de beleidsmakers waar we naar toe moeten want voor vele is het te ver van het bed groet klaas

Gebruiker
@farmersUnitedNL

@Klaas Helemaal duidelijk, bedankt voor de nette en goede reactie. Ik ben er ook zeker voor om niet elke mogelijkheid een oplossing te noemen.

De meesten bekijken het echter niet vanuit verschillende perspectieven.

Ben echter wel van mening dat er een flinke extra dosis "verstand van boeren" richting de beleidsmakers moet. Wij mogen toch zelf ook wel meedenken over onze toekomst. Laten we beginnen met frisse onderzoeken en feiten in plaats van oude afspraken en gedateerde onderzoeken.

Ik laat het erbij voor dit topic, wie weet tot een volgende keer.

Succes in de strijd voor een beter beleid.

Gebruiker

50 miljoen voor stoppers en de rest vult de stal op dus nog geen  koe minder.
En 2,4 gve per ha mag niet volgens bemestingsnorm. En als  andere sectoren ook grondgebonden moeten worden word akkerbouwer lachende derde.