Gebruiker

wat zijn ze snel bij cbs, waren ze maar zo snel in  2014-2015

Gebruiker

Volgens mij klopt de laatste alinea niet (meer) geheel. Als het goed is, is er met de wijziging van het jongveegetal ook een wijziging in de verrekening van de heffing/solidariteitsbijdrage over de tweede periode. In mei vindt er geen heffing/solidariteitsbijdrage plaats, over juni vervolgens weer het dubbele. Kortom, hetzelfde als in periode 1. Vanaf periode 3 wordt er wel per maand een bedrag in rekening gebracht.
Zie versie 7 van het vragen en antwoord formulier van ZuivelNL en RVO.

Gebruiker

Dank OJ voor deze bijdrage. Ik heb het aangepast