Gebruiker

Eerst werden (langdurige) kontracten tussen boeren enerzijds en afnemers/verwerkers anderzijds aanbevolen om de "zekerheid" en "macht" van de primaire producenten zogenaamd te versterken. Nu moet er weer een kortere opzegtermijn gelden van deze kontracten. Met als enige achterliggende gedachte, hoe houden we de boeren klein!