Gebruiker

Er speelt veel meer dan het alleen weer!!
Regelgeving en stoppers, een hele meute heeft er tabak van!

Gebruiker

maart 2017 waren dieraantallen nog zo'n 6% hoger dan maart 2018, de meeste afvoer nav fosfaatreductieplan vond ik de maanden daarna plaats. Niet gek dus dat deze maand de melkaanvoer lager ligt...stijging van melkproductie/koe maakt deze scherpe daling niet goed.

Gebruiker

komt nog bij dat rfc in jan/feb 17 standstill had, en in maart iedereen weer 'los kon'