Gebruiker

Hans Baaij (1953) studeerde neuropsychologie in Amsterdam, maar werd in 1980 initiatiefnemer en mede-eigenaar van de audiovisuele club Mazzo. De eerste designed club met video- en diaprojecties, infotainment en spraakmakende events. Ook richtte hij Mazzo Video, naderhand het grootste Europese bedrijf op het gebied van grootbeeldprojecties op. In 1990 startte Baaij Sociëteit, Grand Café en Discotheek De Wereld, dat helaas door fouten in de bouw en een zwalkende brouwerij binnen een half jaar failliet ging.jaja en de fout lag bij iemand anders en niet bij zich zelf. Narcisten van het eerste uur.

Gebruiker

Bij het lezen van "Is het omdat je weet dat meer dan 74% van de mensen die jouw organisaties steunen, gemiddeld laaggeschoold (lager onderwijs en mbo 1 of 2) zijn? Is dat het, omdat ze het toch niet uitzoeken?" ben ik maar gestopt met lezen.
Wie zich aan dat soort vreemde vooroordelen houdt kan mij niet wijsmaken dat hij een man van de feiten is.