Gebruiker

Stro opbrengst door zomergraan (zomergerst) en korte gewassen, stuk lager dan vorig jaar. minimaal 100 euro/ton  los van het land