Gebruiker

Dat er teveel mest in de kelders is blijven zitten is zeker en of deze nog dit jaar nog te plaatsen is, dat geeft risico's en willen we dat, als we voor zekerheid willen gaan zullen we hierover moeten nadenken . En zijn er enkele oplossingen voorhanden, 1 onze aantallen dieren verkleinen quotum naar beneden,  2 de reststoffen (mest) fabrieksmatig verwerken . Dan moeten we naar de prijs van verwerken kijken ,is die te hoog  en verhoogd daardoor de kostprijs onaanvaardbaar valt die af en blijft optie 1 over. Nu weten we dat we voor 20 tot 30 euro incl.  VVO's  al afvoeren in de meeste gevallen dat er ook voor deze prijs verwerkt kan worden. Dus willen we door met deze hoeveelheid dieren er gewoon mestverwerking moet worden opgestart. De sector kippen en vleeskalveren is dat ook gelukt waarom zou de rest de varkens en rundvee dat ook niet lukken, het is de volgende uitdaging