Gebruiker
shit happens

Mogen deze boeren dan gewoon met de ketsplaat mest uitrijden? Net als bij stuifbestrijding op stuifgevoelige grond ?

Gebruiker
voor niks melker

Als dit wordt toegestaan dan mag de sleepvoet ook wel lijkt mij.Wat is nu eigenlijk het probleem? Gewoon boertje pesten dat is zo langzamerhand volkssport nr.1

Gebruiker
De loonwerker

Belachgelijk lijkt nergens naar dan allemaal.mar weer met de ketsplaat! De een imfesteerd een kapitaal in machines en de ander is met een ketsplaat voor paar tientjes klaar! Lijkt nergens naar!!

Gebruiker

Reken je niet rijk: Er zijn strenge voorwaarden aan verbonden om hier voor in aanmerking te komen. Voor de nieuwe regeling kunnen deze voorwaarden iets veranderen, daar gaan we over in gesprek: (Ureum geldt voor zowel voorgaande als lopende jaar)

-bestaat minimaal 85% van het oppervlakte landbouwgrond dat tot het bedrijf hoort, uit grasland.
-is de kunstmestgift op uw bedrijf minder dan 100 kg stikstof per hectare grasland.
-is het stikstofoverschot op uw bedrijf maximaal 125 kg stikstof per hectare, berekend volgens het principe van een stikstofbalans op bedrijfsniveau.
-worden de runderen (met diercategorie 100, 102 en 120) op uw bedrijf in de periode van 1 april tot en met 30 november minimaal 150 dagen per jaar ten minste 6 uur per dag geweid.
-worden de runderen (met diercategorie 101) op uw bedrijf in de periode van 1 april tot en met 30 november minimaal 90 dagen per jaar ten minste 6 uur per dag geweid.
-Op het bedrijf mag geen andere dierlijke mest worden aangevoerd dan runderdrijfmest of vaste rundermest.

Houdt u op uw bedrijf ook melk- en kalfkoeien (diercategorie 100)? Dan moet u in het jaar voorafgaand en in het jaar dat u gebruikmaakt van de vrijstelling ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

Kunt u de mest die u op uw bedrijf produceert, niet volledig plaatsen op uw eigen bedrijf? Dan geldt ook de voorwaarde dat de melkproductie van uw bedrijf niet hoger mag zijn dan 14.000 kg per hectare.

Van 1 januari tot 1 april en van 1 december tot 1 januari was het gemiddelde gewogen ureumgetal van de melk die geproduceerd werd op uw bedrijf, lager dan 21 milligram per 100 gram melk.