Gebruiker

Eigenlijk heel logisch, de rundveesector staat onder druk. Dus het verschil tussen grasland en bouwland zal nog groter worden.

Gebruiker

In Vlaanderen 100000 euro per ha in mijn streek, al is er ook al tot 150000 euro gegeven. Het gevolg is dat de boeren het zelf niet meer kunnen kopen . Rijke industriëlen kopen hier tientallen ha

Gebruiker

Te duur voor mij

Gebruiker

Als het is opgevallen er staat de laatste tijd ook erg veel bouwland te koop.
Ook weer in de noordelijke provincies. ook hier komen er minder kopers.
de kopers zijn nu zo uitgekocht hen word veel aangeboden.
Er is ook veel stille verkoop dat zegt genoeg......
Ook in de akkerbouw is het geen vetpot!!

Gebruiker

Hier in de buurt veel complete melkveehouderijen te koop,wegens gebrek aan opvolgers,wie heeft er nog een paar miljoen euro,s liggen om dit te kopen. Bedrijven met meer kinderen kunnen vaak geen opvolger leveren ,omdat er zoveel geld op tafel moet komen.

Gebruiker

Wordt hoog tijd voor afschaffen van de  toeslagrechten, als deze hoge
grondprijzen betaald kunnen worden, het is tenslotte allemaal
belastinggeld  !!!