Gebruiker

Er is in de media niet veel aandacht aangegeven maar het ministerie van Economische Zaken heeft de toekenning voor de SDE subsidies met 12 weken verlengd Dat betekend dat het tot medio april gaat duren wie wel en wie niet voor deze subsidie in aanmerking gaat komen, wat ik uit het verhaal kan opmaken is dat ze met de stofkam door de aanvragen heen gaan lopen 

De politiek is het blijkbaar zat dat er te pas en te onpas subsidie wordt aangevraagd op oneigenlijke gronden oa(windmolen project Noord Oostpolder)

Het is niet ondenkbeeldig dat veel aanvragen de eindstreep niet meer gaan halen als ze niet volledig zijn of dat ze niet goed onderbouwd blijken te zijn
De overheid heeft nu alternatieven genoeg wind op zee kan al zonder subsidie

Gebruiker

Een aanvulling op het bovenstaande , de subsidie aanvraag 2017 voor de SDE gelden is zwaar overtekend er zal dus een flinke schifting gaan plaatsvinden  Partijen die zijn zaakjes niet goed voor elkaar hebben  vallen buiten de boot en moeten maar voor de SDE aanvraag 2018 gaan die overigens versobert is