Gebruiker

De consument in ned heeft het goedkoopste en het milieuvriendelijkse voedselpakket van de wereld marktwerking is weinig aante doen maar zoals grgreenpeace valse infomatie daar moet veel meer op ingezet worden door de gehele agrische sector

Gebruiker
Martin de Ruiter

De burger het echte verhaal vertellen, dat is het belangrijkste! Dan pas kan er een omslag plaatsvinden. Wij zijn er al jaren mee bezig om de consument op een leuke manier het echte verhaal te vertellen: www.beleefheteneethet.nl

Gebruiker

precisielandbouw, robots, ICT het zijn allemaal tools uit de stal van de politiek, wetenschap en ijzerboeren. Wat we ervan nodig hebben bepalen we zelf wel op grond van eigen bedrijfssituatie, ervaring en nuchtere overweging. Al deze tools hebben in elk geval gemeenschappelijk dat het de afhankelijkheid van cialis verergert. Verergert? Ja erger maakt, want afhankelijkheid van schaarse externe cialis betekent toegenomen risico en onbekende hogere kosten. Vergelijk het niet met de melkrobot; dat is dagelijkse standaard routine en er staan altijd meerdere robots. In de akkerbouw gaat het om een paar dagen per jaar veelal in steeds weer wisselende situaties. Wat zou meer opbrengen de beloften van investeringen in deze hoogvliegerij of investering in zorg voor de bodem, incl een ruimer bouwplan voor de volgende generaties? Het een sluit het ander niet volledig uit, maar investeringsprioriteiten moet je zelf stellen dit ook m.h.o. toekomende uitsluiting van chemie.

Gebruiker

om de een of andere redden accepteert deze site het woord
s p e c I a l I s t e n  niet en schrijft cialis

Gebruiker
Pietje dictee

cialis

Gebruiker

Helemaal met je eens Peter 34 .

Gebruiker

Als de investering in precisielandbouw geen voordelen geeft op het gebied van kostenverlaging of opbrengstverhoging (direct of indirect) valt de investering onder de categorie "gadget" en hier zal de afnemer of gebruiker niet voor willen betalen. Als het geen meerwaarde heeft voor de klant, is de klant ook niet bereid ervoor te betalen. Dit leanprincipe geldt voor alle sectoren, dus ook voor de agrarische sector.

Gebruiker

De overheid kan je ook verplichten om deze toe te passen! En dan?