Gebruiker

Wanneer het salderen wordt afgeschaft. Komt het bedrijf met een gem. verbruik van 60000 kwh en 1 windmolen die 30000 kwh opwekt nooit toe aan een belastingvoordeel van 11 ct. Het is zelfs de vraag of het met 2 windmolens lukt, zonder dat er gebruik gemaakt wordt van accu's