Gebruiker
bookeskook

Moet je ook nog lenen om er voordeel uit te halen?!
En worden veengronden automatisch goed geclassificeerdmet hun hoge organische stof? Wie gaat de onderzoeken naar de residuen betalen, Rabo ASR en Vitens zeker? Of toch niet?!
Kortom waar ze naar toe willen is niet verkeerd, maar dit verhaal met genoemde parameters is luchtfietserij van een paar bobo's met bar weinig landbouwkennis!!!  Laat deze mensen ander werk zoeken dat zinvol is dan kunnen de kosten voor elke boer omlaag!

Gebruiker

Trap er niet in. Allemaal eigen belang van ASR en Rabobank. Laatste jaren hebben ze mooi positie gekozen met gronden aankopen en nu proberen ze de waarde van deze gronden te verhogen. En Vitens wordt mooi voor het karretje gespannen

Gebruiker

Uw standpunt is duidelijk

Gebruiker
IJsselmeerklei

De agenda van mevrouw van der Veeken is duidelijk, laatst was ze ook al in het nieuws tegen GBM: https://www.foodlog.nl/artikel/uitfilteren-round-up-kost-waterleidingbedrijf-vitens-geen-15-miljoen-extra/allcomments/.
Nu met partijen als Rabo en ASR aan haar zijde gaat ze voor een volgende poging. Net zo lang tot deze partijen de duitse gemeenten zullen volgen in een verbod op eerst round up en dan de rest van de middelen op de door hen gefinancierde gronden.
Volgende stap zal wel zijn dat de bodemlabels gaan meetellen voor de foodprint van Rabo en ASR om ze zo af te kunnen rekenen.