Gebruiker

Hallo,

is het mogelijk de melkprijs voor 2 jaar op 34 cent vast te zetten