Gebruiker

Met het huidige belastingregime heeft verpachten zonder de Natuurschoonwet
geen toekomst.
Stoppende ondernemers zullen dit zeer snel merken. Grondprijs daalt uiteindelijk.  Meer pacht vragen zal uiteindelijk ook een doodlopende weg zijn.

Gebruiker

geloof het direct Ronnie.....

Gebruiker

wat denkt u dan van die miljoenen spaarders die ook een negatief rendement hebben doordat ze niets voor hun spaargeld krijgen en wel VRH van gemiddeld 1,2% moeten betalen. Het is echt niet alleen zo dat reguliere verpachters alleen verlies maken

Gebruiker

Verreweg de meeste verpachters hebben hun gronden in het verleden verworven met als doel een veilige belegging met een redelijk rendement. Als je de pachtprijs afzet tegen grondprijs waarvoor het gekocht is, is er m.i. een heel goed rendement. Doordat de belasting druk in box 3 voor de verpachter naar de huidige waarde van de grond gaat heeft hij echter wel een probleem. Je moet daarom ook hier de oplossing zoeken. Buitenlandse beleggers zijn vrijgesteld van dividend belasting door dit kabinet, waarom niet voor beleggers in agrarisch onroerend goed?

Dat de verpachters nu willen profiteren van de waardestijging is een ander verhaal, maar de meeste gronden zijn gekocht tegen verpachte waarde, wees dan ook zo reëel om ze voor de verpachte waarde van de hand te willen doen als je als verpachter verkopen wilt.

Gebruiker

Verreweg de meeste verpachters hebben hun gronden in het verleden verworven met als doel een veilige belegging met een redelijk rendement. Als je de pachtprijs afzet tegen grondprijs waarvoor het gekocht is, is er m.i. een heel goed rendement. Doordat de belasting druk in box 3 voor de verpachter naar de huidige waarde van de grond gaat heeft hij echter wel een probleem. Je moet daarom ook hier de oplossing zoeken. Buitenlandse beleggers zijn vrijgesteld van dividend belasting door dit kabinet, waarom niet voor beleggers in agrarisch onroerend goed?

Dat de verpachters nu willen profiteren van de waardestijging is een ander verhaal, maar de meeste gronden zijn gekocht tegen verpachte waarde, wees dan ook zo reëel om ze voor de verpachte waarde van de hand te willen doen als je als verpachter verkopen wilt.

Gebruiker

Afschaffen die pachtwet! Je bent toch zelf ondernemer, ik heb  hier geen overheid voor nodig om te bepalen wat goed voor mij is. Kan prima zelf afspraken maken met verhuurders/verpachters.

Gebruiker

De verpachter heeft inderdaad een probleem. Huidige grondwaarde  is hoog. En het fictieve rendement in box 3 is te hoog. De verpachter wil de te betalen belasting compenseren met de hoogte van de pacht. Bij veel pachters valt niets te halen. De verpachter kan beter in overleg met de overheid om de belastingdruk om.laag te krijgen. Lukt dit niet dan rest niets anders dan verkoop totdat er weer een evenwicht gevonden is

Gebruiker

De verpachter kan natuurlijk ook zelf de grond bewerken als hij denkt dat de pachtprijs te laag is....

Gebruiker

hoe hoog is het saldo van 1 Ha gepacht grasland en hoe hoog is het saldo van 1 Ha grasland in eigendom.
Op de markt kun je ook verlies kopen.
Het kan allemaal ,maar het is niet duurzaam in tijd en money.