Gebruiker
voor niks melker

Goed verhaal van Piet ,dat gaat nog een hele klus worden om de graaiende groot verpachters in bedwang tehouden.Ik ben bang dat schouten toch voor het grote geld gaat kiezen.

Gebruiker

Het zal Schouten een zorg zijn ,ze moet pappen en nat houden !

Gebruiker

Koningshuis en pachtwet waren altijd het beste beschermd van alles wat er is
Het is gebleken dat in deze tijd dit gewoon niet meer kan

Gebruiker
Vrije Agria
voor niks melker schreef:

Dit is een reactie op dit artikel:

Goed verhaal van Piet ,dat gaat nog een hele klus worden om de graaiende groot verpachters in bedwang tehouden.Ik ben bang dat schouten toch voor het grote geld gaat kiezen.

Daarbij komt dat de overheid de grootste verpachter van Nederland is.

Gebruiker

Als je van de reguliere pacht af wil dan zal je als eigenaar gewoon je portemonnee moeten trekken en per geval een lokaas moeten voorhouden om naar een andere pachtvorm over te kunnen gaan.  Het kapitaal regeert dus zorg dat je als pachter een schadevergoeding bedingt.
Verder is de overheid misschien wel de grootste verpachter maar niet de grootste grondeigenaar van landbouwgrond. De meeste verpachte grond zit nog steeds bij particulieren en of families die voorheen misschien zelf  de grond gebruikten.  De BHLB mag wat dat betreft wel eens wat meer in haar eigen ledenbestand kijken naar hoe het met de hypotheekboeren gaat.
Voor welke grondrendementen moeten zij werken om een inkomen over te houden ?

Gebruiker
Piet van der Eijk
Claas schreef:

Als je van de reguliere pacht af wil dan zal je als eigenaar gewoon je portemonnee moeten trekken en per geval een lokaas moeten voorhouden om naar een andere pachtvorm over te kunnen gaan.  Het kapitaal regeert dus zorg dat je als pachter een schadevergoeding bedingt.
Verder is de overheid misschien wel de grootste verpachter maar niet de grootste grondeigenaar van landbouwgrond. De meeste verpachte grond zit nog steeds bij particulieren en of families die voorheen misschien zelf  de grond gebruikten.  De BHLB mag wat dat betreft wel eens wat meer in haar eigen ledenbestand kijken naar hoe het met de hypotheekboeren gaat.
Voor welke grondrendementen moeten zij werken om een inkomen over te houden ?

Gebruiker
Piet van der Eijk

Eigenaar-gebruikers, bij de BLHB nog aangeduid met eigengrond-gebruikers of hypotheekboeren zijn afhankelijk van de hoogte van de rente. Inmiddels zal deze na het verstrijken van eerdere rentevaste periodes wel tot een niveau van 2% of zelfs minder gedaald kunnen zijn. Voor rentestijgingen zijn zij kwetsbaar. Een waarschuwing voor het betalen van (te) hoge grondprijzen is op zijn plaats. In 2015 en 2016 waren de pachtprijzen zo hoog dat ze in een aantal, met name veehouderijgebieden nauwelijks op te brengen waren. Inmiddels heeft de daling voor hen ingezet. Hopen op betere tijden. Dat geldt zowel voor de pachters als de verpachters. De bedrijfsuitkomsten in de landbouw zijn de afgelopen jaren dramatisch slecht geweest. Dat doet ons geen plezier, integendeel. De pachtprijs dient in een redelijke verhouding te staan met de bedrijfsuitkomsten bij een behoorlijke bedrijfsvoering waarbij de redelijke belangen van de verpachter in acht worden genomen. Wel is de BLHB ook van mening dat de regio-indeling aanpassing behoeft, met name Droogmakerijen zou niet met Waterland maar bijv. wel met de Haarlemmermeer in één gebied moeten zitten.