Overvloedige oogsten drukken opbrengstprijzen

Met nog een aantal weken voor de boeg, kan de aardappelsector de rekening gaan opmaken voor de oogst van seizoen 2017 in de EU-5. Zonder veel ommezwaai kan worden gesteld dat de gemiddelde opbrengst per hectare flink boven het meerjarig gemiddelde zal liggen.

Bij de uien heeft het weer een rol gespeeld en een verdere stijging van de uienprijs lijkt voorlopig niet aan de orde. Voor graan geldt een bijstelling van de wereldwijde verwachte graanopbrengst. Hiermee is de opbrengst de op één na hoogste sinds jaren.

Dit en meer leest u in het 'Trendrapport Overvloedige oogsten drukken opbrengstprijzen' over de maand oktober. Het rapport is exclusief voor Akkerbouw Pro-abonnees.