Meer melkprijzen door de €40 heen

De zuivelmarkt begon het vierde kwartaal met haarscheurtjes in de prijzen. Die scheurtjes groeiden uit tot barsten en met name de boterprijs moest een stap terug doen. De melkprijs komt er tot nu toe nog zonder kleerscheuren vanaf.

Ondertussen bevinden de voerprijzen zich op de bodem. Nu de winter nadert, komen prijsstijgingen in zicht. Riante tarwevoorraden op de wereldmarkt drukken hierbij een stempel op de krachtvoerprijzen. Maar dan zijn er ook nog de ontwikkelingen in de mestprijzen.

Deze en andere belangrijke ontwikkelingen op de zuivel- en voermarkt leest u in het Trendrapport 'Meer melkprijzen door de €40 heen' over de maand november. Het rapport is exclusief voor Melk&Voer Pro-abonnees.