Startschot gegeven voor fosfaatrechten 

De jaarwisseling stond symbool voor het in werking treden van het fosfaatrechtenstelsel. Hoewel de handel in opties op fosfaatrechten al aardig op gang was gekomen, blijken veel melkveehouders nu pas met de rekensom te beginnen. Die rekensom geeft antwoord op de vraag of er voldoende rechten zijn om de huidige omvang van de veestapel te kunnen handhaven.

Melkveehouders waren hoogstwaarschijnlijk eerder met de rekensom begonnen als de melkprijs niet zo hoog was geweest. Pas nu de melkprijzen een daling hebben ingezet, begint iedereen zich ervan bewust te worden dat de zuivelmarkt er minder rooskleurig voor staat.

Deze en andere belangrijke ontwikkelingen op de zuivel- en voermarkt leest u in het Trendrapport 'Startschot gegeven voor fosfaatrechten' over de maand januari. Het rapport is exclusief voor Melk & Voer Pro-abonnees.