Boerenbusiness rapporten

Trendrapport Akkerbouw Pro December 2018

Voor geld is alles te koop, of toch niet?

Het lijkt rustig op de aardappelmarkt, maar dat is het niet. Wat speelde er afgelopen maand en wat kunnen we verwachten van de komende maand? Daarentegen is het op de mestmarkt beduidend rustiger. Ook op de rentemarkt was het de afgelopen periode rustiger, toch weten de rentes geen stand te houden en zijn dalingen onvermijdelijk. Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer November 2018

Biggenmarkt klimt uit prijsdal

De biggenprijzen zijn aan het stijgen en klimmen daarmee op uit een prijsdal. Op de varkensmarkt is juist nauwelijks prijsreuring te bespeuren. Wat kunnen we verwachten in december? Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer November 2018

Melkprijzen zetten verwachte daling in

De melkprijzen hebben in november een daling ingezet en reageren daarmee op het prijsverloop van de zuivelfabricaten. Ook de prijs van fosfaatrechten daalt snel, maar zet die trend door? Over deze en andere belangrijke ontwikkelingen op en rondom het melkveebedrijf lees je meer in het trendrapport 'Melkprijzen zetten verwachte daling in' over de maand november. Het rapport is speciaal voor Melk & Voer Pro-abonnees. Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro November 2018

Voldoende perspectief voor optimisme

Op de uienmarkt wordt de ondertoon vaster, mede door lage opbrengsten en een fijne sortering. Daarentegen zijn het voor pootgoedtelers spannende maanden, omdat er gewacht wordt op de uitslagen van de nacontrole. Op de mestmarkt is het al volop winter, waardoor er weinig bewegingen zichtbaar zijn. Dit terwijl de aandelenkoersen op de rentemarkt de afgelopen maand een aantal flinke tikken kreeg. Wat deed dit met de markt? Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer Oktober 2018

Wanneer komt er weer vraag naar biggen?

De varkens- en biggenprijzen hebben fors ingeleverd, maar deze zakken waarschijnlijk niet verder. Historisch gezien is november een maand waarin zowel de varkens- als biggenprijzen naar boven kijken. Een gegeven is dit echter niet. Wat is dit jaar de uitgangssituatie? Deze en andere ontwikkelingen op de varkens- en voermarkt lees je in het trendrapport 'Wanneer komt er weer vraag naar biggen?' over de maand oktober. Het rapport is exclusief voor Varkens & Voer Pro-abonnees. Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer Oktober 2018

Krijgt melkprijs steun uit onverwachte hoek?

De gemiddelde melkprijs toont over september een stijging van ruim €2 per 100 kilo. De prijzen van zuivelfabricaten (melkvet) gingen in de afgelopen weken juist fors onderuit. Wat betekent dit voor de komende maanden, ook met betrekking tot de melkaanvoer? Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro Oktober 2018

Met de oogst komt de waarheid aan het licht

In de aardappelmarkt is de hoofdoogst momenteel in volle gang. Welk effect het heeft droge en warme weertype gehad? En in de uienmarkt is de oogst zo goed als afgerond. Wat zijn de resultaten en hoe groot is de opbrengstreductie? Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer September 2018

Stress slaat toe op varkensmarkt

De ontwikkelingen op varkensmarkt worden overgeschaduwd door de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in België. Het zorgt voor sombere perspectieven. Daarnaast toont de (voer)grondstoffenmarkt 2 gezichten. Zo noteert de prijs van tarwe fors hoger dan de jaren hiervoor, terwijl de prijs van sojabonen op een historisch lage niveau staat. Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer September 2018

Melkveehouderij ziet kosten oplopen

De prijs voor fosfaatrechten wint het met kop en schouders van de andere kostenposten. Ook op de voermarkt trekken de prijzen aan. Niet alleen mengvoer wordt duurder, maar ook ruwvoer start op een hoog niveau. Ten slotte is er de hoge prijs voor VVO's. Maakt de melkprijs nog iets goed? Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw September 2018

Oogst in volle gang, spanning neemt toe

Dat er sprake is van een exceptioneel jaar is nog te zwak uitgedrukt. Nog niet eerder deze eeuw is de aardappelmarkt zo vast boven het niveau van €30 blijven staan. Daarnaast is er op de pootgoedmarkt meer duidelijkheid gekomen over de gevolgen van de droogte. Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer Augustus 2018

Groeivertraging geeft varkensprijs vleugels

Geheel tegen de verwachting in kende de varkensmarkt in de maand augustus een opleving. De vraag is nu of de prijzen gaan afvlakken, verder gaan stijgen of toch een correctie tegemoet gaan. De (voer)grondstoffenmarkt heeft gereageerd op de gevolgen van de droogte. Het zorgt voor stijgende noteringen. Wat betekent dit voor de brokprijzen en hoe is de stemming in de rechtenhandel? Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer Augustus 2018

Warmte en droogte plagen melkveehouder

De lange periode van warm en droog weer levert diverse uitdagingen op in de melkveehouderij. Zo worden er 2 sneden gras gemist en heeft het zijn weerslag op de opbrengst van snijmaïs. Daarbij zijn er problemen in de mest en dat maakt dat er in de markt reden voor twijfel is. Komt er minder melk? En is dat dan zoveel dat dit de balans tussen vraag en aanbod ernstig kan verstoren? Lees meer >>