Ammoniak

Trefwoorden overzicht

Mesdagfonds: 'WUR speelt een spelletje'

Dat Wageningen Universiteit (WUR) toch zou beschikken over de ruwe ammoniakdata berust op een misverstand. Dit blijkt uit navraag van landbouwminister Carola Schouten. Volgens Jan Cees Vogelaar, voorzitter van stichting Mesdagfonds, speelt de WUR een kinderachtig spelletje. 06 Juli 2018

Mesdagfonds eist verdwenen ammoniakdata op

De 'verdwenen' ammoniakdata van Wageningen Universiteit (WUR) bleek toch niet verdwenen te zijn. In een brief aan de Tweede Kamer roept de stichting Mesdagfonds op om de 'verdwenen data' per direct beschikbaar te stellen. 14 Juni 2018

Minder vee remt verzuring natuur niet

Ammoniak is niet de belangrijkste bron van de verzuring in de natuur. Jan Cees Vogelaar van het Mesdagfonds, gaat in op het onderzoek van Geesje Rotgers in het vakblad Milieu. "Al doe je de hele veestapel in Nederland weg, dan blijft de verzuring." Minder vee in Nederland remt de verzuring in natuur niet. 17 Mei 2018

Ammoniakmeting uit landbouw deugt niet

Een kwart van de informatie uit het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit (LML) voor ammoniak blijkt "vervuild"te zijn. Zo ontdekten Jaap Hanekamp en Geesje Rotgers dat de metingen in Vredepeel niet deugen. Omdat de landbouw, maar 4 meetpunten heeft kunnen de gevolgen groot zijn. 16 Mei 2018

'Amoniakbeleid in Nederland faalt'

Akkerbouwvakbonden, veehouderijvakbonden en enkele andere organisaties eisen nieuwe ammoniakregels. Zij menen dat het huidige beleid is gestoeld op ammoniakconcentraties die door de overheid tientallen procenten te hoog zijn ingeschat. 09 Juni 2017

Mestonderzoek WUR niet onaantastbaar

Namens het Mesdag-fonds was Jan Cees Vogelaar woensdag in Den Haag te vinden om te praten over ammoniak. Hij nam plaats aan de Rondetafel waar de landbouwwoordvoerders zich lieten bijpraten over dit onderwerp. 24 Februari 2017

Messen liggen klaar om ammoniakbeleid te fileren

Via de social media weten onderzoekers van Wageningen, belangenbehartigers in de agrarische sector en het Mesdagfonds elkaar al goed te vinden in de discussie over het ammoniakbeleid. Door het rapport 'Ammoniak in Nederland. Enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen' zijn de zaken op scherp komen te staan. 22 Februari 2017

Geen discussie over impact ammoniakbeleid

Op woensdag barst er een Rondetafelgesprek los over het ammoniakbeleid. In aanloop richting dit gesprek werpen staatssecretaris Martijn van Dam en de agrarische sector alvast de spreekwoordelijke barricades op. Zo stelt Van Dam dat er geen discussie is, maar de sector wil een pas op de plaats. 21 Februari 2017

Waarom ammoniak steeds meer begint te stinken

Kennis en innovatie, daarmee wil Nederland zich graag profileren aan het agrarisch firmament. Een goede fundament is dan van vitaal belang, maar juist die blijkt niet in orde. Het onderzoek naar de basis van het ammoniakbeleid legt de vinger op de zere plek, maar er zijn meer vraagtekens. Noem bijvoorbeeld de fosfaatbelasting van oppervlaktewater. Een analyse die uit de doeken doet waarom ammoniak steeds meer begint te stinken. 08 Februari 2017

'Gelijk hebben is wat anders dan gelijk krijgen'

Het inmiddels veelbesproken rapport ‘ammoniak in Nederland, enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen’ is dinsdagmiddag aangeboden aan Tweede Kamerleden Elbert Dijkgraaf van de SGP en Jaco Geurts van het CDA. 24 Januari 2017

'De onderbouwing van het mestbeleid is volledig scheef'

‘De wetenschappelijke onderbouwing van ons mestbeleid is volledig scheef’, aldus Jaap Hanekamp, medeonderzoeker van het rapport ‘Ammoniak in Nederland, enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen.’ 24 Januari 2017

Ammoniakbeleid roept opnieuw vragen op

Middels crowdfunding werd onderzoek naar de basis van het ammoniakbeleid mogelijk. Het rapport 'Ammoniak in Nederland, enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen' is daar het resultaat van en geeft een nieuwe kijk op de materie. Een lastig onderwerp, want de belangen zijn groot. 20 Januari 2017

Onderzoek ammoniak reden voor parlementaire enquête?

Is de basis van ons ammoniakbeleid wel correct, gezien historische data beperkt te achterhalen is? Herma van den Pol vanuit Wageningen over de uitkomsten van een ammoniakonderzoek van zelfstandig onderzoeker Jaap Hanekamp en wetenschapsjournalist Marcel Crok. 20 Januari 2017

Ondanks slappe markt prijs meststoffen stabiel

Het was al rustig op de West-Europese kunstmestmarkt, maar sinds september wil de handel al helemaal niet meer vlotten, zo geven informanten uit industrie en handel aan. KAS blijft echter hangen in een prijsrange van 235 tot 238 euro per ton CIF. Hoe dat kan, analyseert Boerenbusiness. 30 September 2015

Discussie over ammoniak in de kiem gesmoord

Naar aanleiding van diverse tegenwerpingen op de huidige manier waarop de uitstoot van ammoniak en emissie berekend wordt, heeft Dijksma een poos geleden een onafhankelijke commissie in het leven geroepen die de situatie ging onderzoeken. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt echter dat de berekeningen een juist beeld schetsen over de hoeveelheid uitstoot. 09 September 2015

Zo is aandeel luchtwassers op varkensbedrijven

1. Zevenaar 75%
2. Nederweert 71 %
3. Schijndel 71 %
4. Etten-Leur 71 %
5. Cranendonck 70%
03 September 2015