Top 5

Trefwoorden overzicht

Waar nam het aantal kippen het sterkst af?

Als we 2015 en 2017 met elkaar vergelijken, dan zien we dat de pluimveehouderij in Nederland 1.578.505 kippen verloor. Opvallend is wel dat die afname voornamelijk in de gangbare sector zichtbaar is. Maar in welke provincie is het aantal kippen het hardst gedaald? Daar geven cijfers van het CBS antwoord op. 21 Juli 2018

Wanneer waren de geslachte varkens het zwaarst?

In 2017 kwam het gewicht van de geslachte varkens in Nederland uit op 1,4 miljard kilo. Gemiddeld over 15,1 miljoen varkens komt dat neer op een gewicht van 96 kilo. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Maar in welke maand waren de varkens het zwaarst? 14 Juli 2018

Waar steeg het aantal biologische boeren?

In 2017 kwam het aantal biologische landbouwbedrijven uit op 1.604 stuks, een flinke groei ten opzichte van 2011. In dat jaar kwam het aantal biologische landbouwbedrijven uit op 1.400. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Maar in welke provincie is deze stijging het hardst geweest? 07 Juli 2018

Waar zijn de meeste pluimveebedrijven?

Over 2017 kende Nederland 1.930 pluimveebedrijven, waarvan 237 biologische en 1.687 gangbare bedrijven. Maar in welke provincie was het aantal pluimveebedrijven het hoogst? Daar geven cijfers van het CBS antwoord op. 30 Juni 2018

Wanneer werd de meeste melkpoeder geproduceerd?

De totale melkpoederproductie kwam in 2017 uit op 251,8 miljoen kilo. Daarvan bestond 184,4 miljoen kilo uit volle melkpoeder en was 67,4 miljoen kilo magere melkpoeder. Maar in welke maanden was de melkpoederproductie het hoogst? Daar geeft een nieuwe top 5 van Boerenbusiness antwoord op. 23 Juni 2018

Waar veranderde het aandeel cultuurgrond?

In 2010 kwam het aandeel cultuurgrond in Nederland uit op 1.660.448 hectare. Dat aantal is in 7 jaar tijd gedaald naar 1.628.336 hectare. Maar welke gemeenten laten de grootste wijzigingen zien in het aandeel cultuurgrond? Daar geven cijfers van het CBS antwoord op. 16 Juni 2018

In welke provincie zijn de meeste kippen?

Over 2017 telde Nederland in totaal 105.184.440 kippen. Dat is onderverdeeld in 47.950.799 leghennen en 57.233.641 vleeskuikens. Maar in welke provincie vinden we de meeste kippen? Daar geven cijfers van het CBS antwoord op. 09 Juni 2018

In welke maand werden de meeste varkens geslacht?

Het aantal varkensslachtingen in Nederland kwam over 2017 uit op 15,1 miljoen varkens. In zijn totaliteit ging het om een gewicht van 1,4 miljard kilo, wat een gemiddelde betekent van 95,9 kilo. Maar in welke maand werden de meeste varkens geslacht? Daar geven cijfers van het CBS antwoord op. 02 Juni 2018

Waar is de meeste korrelmaïs geoogst?

In 2016 werd in Nederland 116.711 ton korrelmaïs geoogst, met een totale oppervlakte van 8.617 hectare. In 2016 kwam het geoogste areaal lager uit (8.424 hectare). Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Maar in welke provincie werd afgelopen jaar de meeste korrelmaïs geoogst? 26 Mei 2018

Boter: wanneer was de productie het hoogst?

De totale boterproductie in Nederland kwam over 2017 uit op 139,6 miljoen kilo boter. In 2016 was dat nog 153,2 miljoen kilo. Maar in welke maand was de boterproductie het hoogst? Daar geven cijfers van het CBS antwoord op. 19 Mei 2018

Waar werd minder tarwe verbouwd?

In Nederland werd in 2000 op 136.688 hectare tarwe verbouwd. Dat aantal is in 17 jaar tijd gedaald naar 116.449 hectare. Maar in welke provincie is de populariteit van tarwe het meeste gedaald? Daar geven cijfers van het CBS antwoord op. 12 Mei 2018

Waar zijn de meeste biologische boeren?

Nederland telde in 2017 zo'n 1.604 biologische landbouwbedrijven. In het jaar 2016 waren dat er nog 1.442. Maar in welke provincie is het aantal biologische bedrijven het hoogst? Daar geven cijfers van het CBS antwoord op. 05 Mei 2018

Waar zitten de boeren met 100 bunder?

Over 2017 telde Nederland 2.679 boeren met meer dan 100 bunder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Maar in welke gemeente bevinden zich de meeste boeren met meer dan 100 bunder? 28 April 2018

Varkensbedrijven: waar zijn er nu fors minder?

Het aantal Nederlandse varkensbedrijven kwam in 2010 uit op 7.030 stuks. Dat aantal is in 2017 gedaald naar 4.303 bedrijven. Maar in welke provincie is het aantal varkensbedrijven het hardst gedaald? Daar geven cijfers van het CBS antwoord op. 21 April 2018

Wanneer was de melkaanvoer het hoogst?

De melkaanvoer in Nederland kwam over 2017 uit op ongeveer 14 miljard kilo melk (met een vetgehalte van 4,37% en een eiwitgehalte van 3,56%). Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Maar in welke periode van het jaar was de melkaanvoer het hoogst? 14 April 2018

Waar was de mestproductie het hoogst?

In het jaar 2017 werd in Nederland 76,2 miljoen kilo dierlijke mest geproduceerd; in 2016 was dat nog 78,2 miljoen kilo. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Maar in welke provincie is de meeste dierlijke mest geproduceerd? 07 April 2018