Veehouderij

Trefwoorden overzicht

WHO: 'Stop met preventieve antibiotica'

De wereldvoedselorganisatie (WHO) vindt dat veehouders moeten stoppen met antibiotica bij gezonde dieren. Antibiotica mag alleen gebruikt worden wanneer dieren echte ziek zijn, anders neemt de kans op resistentie te snel toe. 08 November 2017

Nieuw toetsingskader voor geurhinder

Dat het toetsingskader voor geurhinder van veehouderijen zal worden gewijzigd, is wel zeker. Welke wijzigingen we kunnen verwachten en wanneer die worden doorgevoerd, is vooralsnog onduidelijk. 14 Mei 2017

Interimwet regelt aantal dieren per regio

Het ontwerpvoorstel 'Interimwet veedichte gebieden' is gisteren, 11 april 2017, vrijgegeven voor de internetconsultatie. Het wetsvoorstel bevat instrumenten om maatregelen te nemen voor gebieden die te kampen hebben met negatieve gevolgen van de veehouderij. 12 April 2017

Dit jaar nog nieuwe Brabantse mestregels

Als het aan de Brabantse provinciebestuurder Anne-Marie Spierings (D66) ligt, dan mag mest in Brabant vanaf de zomer onbeperkt verwerkt worden. Echter, de voorwaarde is wel dat de omvang van de Brabantse veestapel niet toeneemt. 06 April 2017

PvdA wil provincie macht geven over boeren

De PvdA wil dat provincies de mogelijkheid krijgen om eisen te stellen aan veehouderijen 'om te voorkomen dat omwonenden gezondheidsschade oplopen.' Dit zei Henk Leenders tijdens de behandeling van de landbouwbegroting in de Tweede Kamer. 22 November 2016

Nederland kan eiwitvraag niet alleen invullen

De Nederlandse veehouderij kan niet zonder het eiwit uit Zuid-Amerika. Vooral jonge dieren, waaronder biggen en kuikens zijn hier in grote mate van afhankelijk. Maar kan Nederland hier geen verandering in brengen of is er meer voor nodig. In de eiwit-challenge kijkt ABN Amro naar de alternatieven zoals bijvoorbeeld insecten. Wilbert Hilkens, praat met Boerenbusinesswatcher Herma van den Pol. 10 December 2015

Amerikanen kopen Israëlisch techbedrijf

Het Amerikaanse bedrijf Allflex heeft 250 miljoen dollar betaald voor de Israëlisch firma SCR. Dat bedrijf specialiseert zich in sensortechniek binnen de veehouderijsector. Daarmee kunnen veehouders koeien op afstand monitoren. Allflex richt zich vooral op de productie van oormerken en wil haar productpakket uitbreiden. 15 December 2014

Analyse DCA: Graan tussen angst en hebzucht

De granenmarkt is in 2014 volop in beweging geweest waarbij de prijzen van tarwe, maïs en soja de hoogste, maar ook de laagste niveau sinds jaren hebben gezien. Elze Kuiper interviewt DCA-analist Bob Emanuels over de ontwikkelingen in de granenmarkt en wie er in 2015 aan het langste eind trekken. 12 December 2014

4,5 miljoen voor minderen stikstof veehouderij

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar om te investeren in maatregelen die de productie van stikstof door de veehouderij in Natura-2000 gebieden tegen gaan. Onder meer maatregelen op het gebied van voer komen hiervoor in aanmerking. 20 Augustus 2014

Spaanse boeren smeken om regen

De Spaanse agrarische sector koerst af op een extreem harde zomer, dit als gevolg van een zeer droog en warm voorjaar. Regen is hard nodig om in elk geval de zaken voor veehouders iets makkelijker te maken. Bij graan lijkt al de helft van het gewas verloren. 09 Mei 2014

Maatlat Duurzame Veehouderij op de schop

Het zijn drukke dagen voor de melkveehouders, maar toch vraagt het Kompas voor duurzamer ondernemen (SMK) om inbreng vanuit de praktijk. Deze is nodig om de Maatlat Duurzame Veehouderij weer te actualiseren en kan tot 23 augustus ingeleverd worden. 17 Juli 2013