ZuivelNL

Trefwoorden overzicht

Gaan andere verwerkers groei melkplas remmen?

FrieslandCampina laat met de nieuwe voorstellen veel stof opwaaien. Vraag is nu of ook andere lidstaten in de Europese Unie dit voorbeeld gaan volgen. Ondertussen nemen de prijzen van zuivelfabricaten gestaag toe. Meer in een nieuwe marktflits. 18 April 2018

Gaat melkprijs vloek van 2015 breken?

Opnieuw schrijven diverse fabricaten hogere prijzen op en daardoor kan een parallel getrokken worden met 2015. Toen was een trendbreuk echter niet te voorkomen, gaat 2018 anders uitpakken? De eerste signalen geven aan dat er goede kansen liggen voor de melkprijs. 04 April 2018

FrieslandCampina ingehaald door Ierse melkprijs

De melkprijs van FrieslandCampina wordt over februari ingehaald door de prijs van het Ierse Glanbia. Hierdoor komt de melkprijs van Nederlands grootste coöperatie binnen Europa uit op een vijfde plaats. Gemiddeld laat de Europese melkprijs een kleine daling zien. 30 Maart 2018

Magere melkpoeder zakt nog dieper weg

Terwijl de boterprijs (ZuivelNL) in Nederland afvlakt, volgt een nieuwe min voor magere melkpoeder. Volgens Wouter Baan is er nog weinig zicht op prijsherstel voor dit geplaagde fabricaat. 28 Februari 2018

Stijgende prijzen blijven aan zet in melkmarkt

Februari wordt begonnen met verdere verhogingen van de melkprijs. Hierin zijn de plussen van de Global Dairy Trade (GDT) van dinsdag 7 februari nog niet eens meegenomen. Welke fabricaten duurder worden en welke trend de melkprijs aanhoudt, wordt uit de doeken gedaan. 07 Februari 2018

Melkprijzen EU over 2017 bijna kwart hoger

De gemiddelde Europese melkprijs neemt over december licht af. De grootste daling wordt echter buiten de Europese Unie (EU) gezien, zo blijkt uit de melkprijsvergelijking van LTO Nederland en ZuivelNL. Met behulp van de melkprijzen van december kan de tussenstand voor geheel 2017 opgemaakt worden. Daaruit blijkt dat de melkprijzen bijna een kwart hoger lagen, ten opzichte van 2016. 02 Februari 2018

Is de bodem in de melkprijs bereikt?

In aanloop naar de prijzen voor februari voelt de zuivelmarkt weer wat milder aan. Er kunnen weer wat positievere ontwikkelingen gemeld worden. Is het voldoende en komen de ontwikkelingen op tijd? Meer in een zuivelflits door Herma van den Pol. 17 Januari 2018

'Geld voor reductie fosfaat nog niet op'

Het fosfaatrechtenstelsel is inmiddels ingegaan, maar ZuivelNL werkt nog aan de afronding van het fosfaatreductieplan. Jorrit Jorritsma, voorzitter van ZuivelNL, licht toe wat er gebeurd is met de €0,23 per 100 kilo die opgehaald werd over 2017. 11 Januari 2018

FrieslandCampina en DMK vallen op

De Europese melkprijzen laten over de maand november een zijwaartse beweging zien, zo blijkt uit de melkprijsvergelijking van LTO Nederland en ZuivelNL. Nieuw is dat de melkprijs van A-ware wordt meegenomen. Ondertussen trekken de melkprijzen van FrieslandCampina en DMK de aandacht. 05 Januari 2018

Bodem in melkprijs voor januari op 36 euro?

De eerste melkprijzen van januari geven een indicatie van waar de verwerkers heen willen. Hoe pakt de bandbreedte uit en wat voor nieuws brengen de actuele noteringen? Meer in de eerste zuivelflits van 2018. 03 Januari 2018

De melkprijs voor 2018 begint met een 3

Een verder dalende boterprijs heeft grote gevolgen voor de melkprijs. Vooral het eerste kwartaal van 2018 levert een kater op. Toch houdt het nog niet direct in dat het melkgeld ook een dergelijke daling gaat laten zien. Meer in een nieuwe zuivelflits door Herma van den Pol. 13 December 2017

Wie gaat een melkprijs van €40 volhouden?

De zuivelmarkt schrijft nog steeds rode cijfers en daarmee doemt de vraag op wie een melkprijs van €40 gaat volhouden. Zuivelexpert Herma van den Pol signaleert ook dat melkveehouders aan het rondkijken zijn. Waarom dit bijzonder is, hoort u in een nieuwe video update. 06 December 2017

Historische prijzen in melk houden aan

De Nederlandse zuivelnoteringen laten kleine wijzigingen zien, maar daarmee houden de historische prijzen aan. Wat er precies speelt, wordt uit de doeken gedaan door zuivelexpert Herma van den Pol. Ook is er nog goed nieuws vanuit buurland Duitsland. 08 November 2017

Uitglijder boterprijs trekt melkprijs niet mee

Opnieuw moet de boterprijs inleveren. Is de bodem daarmee in zicht gekomen? Kaas schetst een iets milder beeld en dan was er ook nog de stabiele melkprijs van Arla. Wat zegt het over de potentie van de melkprijs van FrieslandCampina en indirect de omvang van de melkplas? 25 Oktober 2017

Kans op record in melkprijs neemt af

De prijzen van zuivelfabricaten blijven een tegendraadse beweging vertonen. Doorgaans leveren de aankomende feestdagen impulsen voor hogere prijzen, maar 2017 wordt de spelbreker. Het houdt in dat de kans op record hoge melkprijzen begint af te nemen. Meer in een nieuwe flits. 18 Oktober 2017

Alleen wei houdt het droog op de zuivelmarkt

De zuivelmarkt wordt opnieuw geconfronteerd met rode noteringen. Alleen wei vormt een uitzondering. Wouter Baan bespreekt de ontwikkelingen. 11 Oktober 2017