ZuivelNL

Trefwoorden overzicht

Nederlandse boter glijdt hard uit

De boterprijs smelt weg in week 29. De prijsdaling valt helemaal op wanneer de vergelijking met de ontwikkelingen in Duitsland en op de termijnmarkt wordt gemaakt. Ook komt de melkprijs voor augustus in zicht. Wat gaat Arla doen, en wat betekent het voor FrieslandCampina? 18 Juli 2018

Sentiment draait, zuivelprijzen dalen

De goede stemming op de zuivelmarkt maakt momenteel plaats voor een negatief sentiment. Volgens marktexpert Wouter Baan zijn forse minnen waarneembaar en is de boterprijs (ZuivelNL) hard op weg naar lagere niveaus. 04 Juli 2018

Boterprijs daalt rap, kaasprijs stijgt wel

De Nederlandse boterprijs (ZuivelNL) laat deze week de derde min op rij zien. Marktexpert Wouter Baan vertelt hoe dit komt, en praat je in 60 seconden bij over de andere prijsontwikkelingen op de zuivelmarkt. 27 Juni 2018

Haat-liefdeverhouding in melkprijs blijft

De haat-liefdeverhouding tussen de melkprijs en de markt blijft. Zo beginnen de melkprijzen eindelijk aan te trekken, maar laat de markt nu een andere beweging zien. Een fabricaat dat wel doorpakt naar boven, is kaas. Meer in een nieuwe marktflits van marktexpert Herma van den Pol. 13 Juni 2018

Steeds sterkere bodem onder melkprijs

De prijsontwikkelingen op de zuivelmarkt bieden perspectief op stijgende melkprijzen. Marktexpert Wouter Baan meldt dat de Nederlandse boter- en melkpoederpijzen deze week opnieuw stijgen, terwijl ook de Duitse noteringen groen kleuren. 09 Mei 2018

Hogere prijzen in zuivel houden aan

De termijnmarkten voor boter en magere melkpoeder laten een kleine correctie zien, maar dit deert de fysieke markt niet. De prijzen trekken ook begin mei verder aan. Wat er speelt, hoor je in een nieuwe marktflits.  02 Mei 2018

Gaan andere verwerkers groei melkplas remmen?

FrieslandCampina laat met de nieuwe voorstellen veel stof opwaaien. De vraag is nu of ook andere lidstaten in de Europese Unie (EU) dit voorbeeld gaan volgen. Ondertussen nemen de prijzen van de zuivelfabricaten gestaag toe. Meer in een nieuwe marktflits. 18 April 2018

Gaat melkprijs vloek van 2015 breken?

Opnieuw schrijven diverse fabricaten hogere prijzen op en daardoor kan een parallel getrokken worden met 2015. Toen was een trendbreuk echter niet te voorkomen, gaat 2018 anders uitpakken? De eerste signalen geven aan dat er goede kansen liggen voor de melkprijs. 04 April 2018

FrieslandCampina ingehaald door Ierse melkprijs

De melkprijs van FrieslandCampina wordt over februari ingehaald door de prijs van het Ierse Glanbia. Hierdoor komt de melkprijs van Nederlands grootste coöperatie binnen Europa uit op een vijfde plaats. Gemiddeld laat de Europese melkprijs een kleine daling zien. 30 Maart 2018

Magere melkpoeder zakt nog dieper weg

Terwijl de boterprijs (ZuivelNL) in Nederland afvlakt, volgt een nieuwe min voor magere melkpoeder. Volgens Wouter Baan is er nog weinig zicht op prijsherstel voor dit geplaagde fabricaat. 28 Februari 2018

Stijgende prijzen blijven aan zet in melkmarkt

Februari wordt begonnen met verdere verhogingen van de melkprijs. Hierin zijn de plussen van de Global Dairy Trade (GDT) van dinsdag 7 februari nog niet eens meegenomen. Welke fabricaten duurder worden en welke trend de melkprijs aanhoudt, wordt uit de doeken gedaan. 07 Februari 2018

Melkprijzen EU over 2017 bijna kwart hoger

De gemiddelde Europese melkprijs neemt over december licht af. De grootste daling wordt echter buiten de Europese Unie (EU) gezien, zo blijkt uit de melkprijsvergelijking van LTO Nederland en ZuivelNL. Met behulp van de melkprijzen van december kan de tussenstand voor geheel 2017 opgemaakt worden. Daaruit blijkt dat de melkprijzen bijna een kwart hoger lagen, ten opzichte van 2016. 02 Februari 2018

Is de bodem in de melkprijs bereikt?

In aanloop naar de prijzen voor februari voelt de zuivelmarkt weer wat milder aan. Er kunnen weer wat positievere ontwikkelingen gemeld worden. Is het voldoende en komen de ontwikkelingen op tijd? Meer in een zuivelflits door Herma van den Pol. 17 Januari 2018

'Geld voor reductie fosfaat nog niet op'

Het fosfaatrechtenstelsel is inmiddels ingegaan, maar ZuivelNL werkt nog aan de afronding van het fosfaatreductieplan. Jorrit Jorritsma, voorzitter van ZuivelNL, licht toe wat er gebeurd is met de €0,23 per 100 kilo die opgehaald werd over 2017. 11 Januari 2018

FrieslandCampina en DMK vallen op

De Europese melkprijzen laten over de maand november een zijwaartse beweging zien, zo blijkt uit de melkprijsvergelijking van LTO Nederland en ZuivelNL. Nieuw is dat de melkprijs van A-ware wordt meegenomen. Ondertussen trekken de melkprijzen van FrieslandCampina en DMK de aandacht. 05 Januari 2018

Bodem in melkprijs voor januari op 36 euro?

De eerste melkprijzen van januari geven een indicatie van waar de verwerkers heen willen. Hoe pakt de bandbreedte uit en wat voor nieuws brengen de actuele noteringen? Meer in de eerste zuivelflits van 2018. 03 Januari 2018