neonics

Trefwoorden overzicht

EU stemt in met verbod op neonicotinoïden

Voldoende EU lidstaten hebben vrijdag 27 april ingestemd met een verbod op 3 neonicotinoïden. Het gaat om de middelen imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam. Die worden toegepast bij de insectenbestrijding als gewasbeschermingsmiddel en zaaizaadcoating. 27 April 2018

Neonics-verbod kost forse bietenopbrengst

Na LTO Nederland en Nefyto, komt ook Suiker Unie 26 april met een statement over het verbod op neonicotinoïden. De bietenverwerker is van mening dat minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) verantwoordelijkheid moet nemen. Een verbod op zaadcoatings leidt tot een financieel verlies van 17%. 26 April 2018

LTO en Nefyto: 'Uitstel neonics-verbod vereist'

LTO Nederland en Nefyto (belangenbehartiger van GBM-bedrijven) leggen zich niet neer bij de woorden van landbouwminister Carola Schouten. Volgens de organisaties is er meer tijd vereist om alternatieven voor de 3 neonicotinoïden te vinden. 26 April 2018

Nederland stemt in met verbod op neonics

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat Nederland vrijdag 27 april gaat instemmen met het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met werkzame stoffen uit de groep van de neonicotinoïden te beperken. 24 April 2018

EU stelt verbod op neonic uit tot 2018

Tijdens een vergadering van de Scopaff, het EU-comité voor plant, dier, voer en voedsel, is geen besluit genomen over de verlenging van het verbod op neonicotinoïden. Dit nieuwe verbod moet het huidige tijdelijke verbod vervangen. 15 December 2017

'Beoordeling middelen is geen politieke taak'

Onlangs deelde staatssecretaris Martijn van Dam de Tweede Kamer mee in te stemmen met een voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van neonicotinoïden verder in te perken. Nefyto vindt echter dat Van Dam met zijn besluit wegbeweegt van het wetenschappelijke kader voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. 14 Juli 2017

‘Neonics ban desastreus voor landbouw EU’

Een algeheel verbod op het gebruik van de insecticide neonicontinoïden is desastreus voor de gehele landbouwsector in Europa. Die uitspraak komt van producentenorganisatie Copa-Cogeca. Dinsdag 27 juni organiseert het in Brussel een bijeenkomst om de toekomst van neonics veilig te stellen. 28 Juni 2017

Neonics ban kost Europese boeren jaarlijks 576 miljoen

Het Europees verbod op neonicotinoïden kost boeren in de Europese Unie jaarlijks 576 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek van het Humboldt Forum for Food and Agriculture. 18 Januari 2017

Franse senaat weigert neonics te verbieden

Elf natuurorganisaties en de vereniging voor bijenhouders eisen in een statement dat de Franse senaat het gebruik van neonicotinoïden in zijn geheel moet verbieden. Die eis is echter van de hand gewezen. Volgens de senaat omdat de Europese wetgeving dat verbiedt. 25 Januari 2016

Acht middelen geband voor telers Aldi Süd

Duitse en Nederlandse telers die Aldi Sud willen blijven beleveren, mogen voortaan een achttal gewasbeschermingsmiddelen niet meer gebruiken. Dit verrassende bericht over Aldi Süd komt maandag van Greenpeace. 18 Januari 2016

Britse koolzaadtelers gered met behandeld zaad

Een klein deel van de Britse koolzaadtelers is erg blij met het besluit van de National Farmers Union (NFU) en Chemical Regulation Directorate – de Engelse CTGB – die afgelopen week bepaalde dat vijf procent van het areaal koolzaad met behandeld zaaizaad mag worden ingezaaid. 27 Juli 2015

Natuurorganisaties zien vogelsterfte door neonics

Natuurorganisaties Natuur & Milieu, Greenpeace en Vogelbescherming Nederland luiden de noodklok wat betreft het gebruik van neonicotinoiden. Kortweg neonics genoemd. Zij doen vandaag een verzoek aan het CTGB (college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) om het gebruik van neonics volledig aan banden te leggen. 30 Juni 2015

Engelsen strijden voor vrijstelling neonics

Europese telers van koolzaad hebben sinds afgelopen herfst veel nadelige effecten ondervonden van het verbod neonicotinoïden. Onder andere in Groot-Brittannië hebben veel koolzaadpercelen te maken met schade als gevolg van koolzaadglanskevers. 20 Mei 2015

Nieuwe plaag ligt op de loer voor koolzaad

Telers van koolzaad hebben het dit jaar niet gemakkelijk. Dat ervaren ook boeren in Groot-Brittannië en Duitsland. Een verbod op neonicotinoïden zorgde er afgelopen herfst voor dat de koolzaadglanskever (cabbage stem flea beetle) vrij spel had. Boeren houden hun hart vast. 13 April 2015

Duits graanareaal groeit 2 procent in 2015

Duitse graantelers hebben voor de oogst van 2015 2 procent meer wintergranen ingezaaid. Dat komt neer op 128.000 hectare. Het totale areaal wintergranen en koolzaad komt uit op 5,56 miljoen hectare. De oppervlakte wintertarwe en wintergerst stijgt allebei. Koolzaad moet duidelijk inleveren in de meeste deelstaten. Dat blijkt uit cijfers van nationaal statistiekbureau Destatis. 21 Januari 2015

Brits koolzaad ziet er veelbelovend uit

Britse koolzaadtelers zijn dit seizoen gestart met misschien wel hun meest spannende groeiseizoen ooit. Voor het eerst mocht het zaaizaad niet met neonicotinoïden worden behandeld. Dat zorgde voor veel schade door de gevreesde flea beetle. Navraag door Monsanto leert echter dat de telers eind december over het algemeen zeer tevreden zijn met hun gewas. 29 December 2014