RVO

Trefwoorden overzicht

Aanbod Nederlandse melk neemt verder af

Over maart laat het aanbod Nederlandse melk een verdere afname zien. De daling is het gevolg van tegenvallend weer, maar er speelt meer. Met de rode cijfers over februari en maart resulteert dit meteen in een kwartaal met de laagste melkaanvoer sinds het einde van het melkquotum. 16 April 2018

Fosfaatrechten nu echt verhandelbaar

De eerste overdrachten van fosfaatrechten vonden vrijdag 30 maart plaats. Dat is later dan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) vooraf had ingeschat. Dit kwam mede door de onduidelijkheid over de rol die de rechten in de vleesveehouderij spelen. Die onduidelijkheid is nu weg, of toch niet? 04 April 2018

De Gecombineerde opgave: dit moet je weten

Boeren kunnen de Gecombineerde opgave vanaf 1 maart tot uiterlijk 15 mei indienen. Er zijn echter enkele wijzigingen doorgevoerd, vergeleken met andere jaren. Boerenbusiness zet de belangrijkste wijzigingen op een rij. 20 Maart 2018

Extreme kou tackelt groei in melkproductie

De Nederlandse melkproductie laat over februari een trendbreuk zien. De daling in de aanvoer wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de korte periode van extreme kou. Een krimp van de melkveestapel is minder waarschijnlijk. 13 Maart 2018

Akkerbouwer machtigt RVO voor inning onderzoeksgeld

Akkerbouwers kunnen vanaf 1 maart 2018 Brancheorganisatie akkerbouw (BO Akkerbouw) machtigen om toegang te krijgen tot de areaalgegevens die zij aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) melden. Het uiteindelijke doel is collectief en onafhankelijk akkerbouwonderzoek. 28 Februari 2018

'Minister, los chaos rondom rundveefraude op'

Het merendeel van de geblokkeerde melkveebedrijven is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) geblokkeerd vanwege fouten met verworpen kalveren. Dat blijkt uit de vele mails die Boerenbusiness ontvangen heeft. Een gedeelte van deze groep zag het ook misgaan bij de meldingen via de Rendac. 15 Februari 2018

RVO: 'Vooralsnog geen verbod op sleepvoet'

Er geldt momenteel nog geen verbod op de sleepvoetbemester. Dit in tegenstelling tot wat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) dinsdag 6 februari op Twitter vermeldde. Toen liet de organisatie weten dat de sleepvoetbemester vanaf 16 februari verboden is. Dat is dus onjuist. 07 Februari 2018

Betalingsrechten in 2018 en 2019 minder waard

De betalingsrechten worden in 2018 en 2019 ongeveer 4% tot 4,5% minder waard. Dit omdat er minder budget beschikbaar is voor deze jaren. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op haar website. 01 Februari 2018

Tweederde moet koeien afvoeren

Tweederde van de deelnemers aan de Boerenbusiness Poll moet vee afvoeren, omdat ze te weinig fosfaatrechten toegekend hebben gekregen. Van deze groep geeft het merendeel aan minder dan 10 melkkoeien weg te moeten doen. In totaal is er bijna 1.400 keer gestemd. 22 Januari 2018

Vanggewas hoeft niet meer te blijven staan

Om te voldoen aan de vergroeningseisen hoeven vanggewassen niet meer 8 of 10 weken te staan, nadat het hoofdgewas is geoogst. Dat is een van de wijzigingen die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) meldt op haar website. 19 Januari 2018

RVO: 79 miljoen kilo aan fosfaatrechten

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft in de afgelopen weken voor 79 miljoen kilo aan fosfaatrechten toegekend aan ruim 20.000 melkveehouders. De rechten vertegenwoordigen in totaal een actuele waarde van €14,29 miljard, op basis van de DCA-notering fosfaatrechten in week 3. 18 Januari 2018

Moet jij extra vee afvoeren na beschikking?

Maandag 15 januari was de uiterste datum waarop de beschikking voor fosfaatrechten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de deur uit ging. Hebben alle melkveehouders de beschikking ontvangen en wat zijn de gevolgen? Hierover gaat de Boerenbusiness Poll, bestaande uit 3 vragen. 16 Januari 2018

Nederlandse melkplas groeit niet meer

De maand december levert het keerpunt in de melkaanvoer af. Dit komt naar voren uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het rijmt niet helemaal met de geluiden uit het veld, maar is ook niet geheel onverwacht wanneer de slachtcijfers erbij gehaald worden. 15 Januari 2018

Krijgen fosfaatrechten steun van trend in melkprijs?

De melkprijs kwam over januari in beweging, maar deze trend wordt overschaduwd door de dagelijkse gang van zaken. Tot en met 15 januari ontvangen melkveehouders de fosfaatreferentie. Daarmee kan het grote rekenwerk beginnen. Wat adviseert de trend van de melkprijs? Herma van den Pol, expert Melk en Voer, over de ontwikkelingen in melk. 10 Januari 2018

Overdracht fosfaatrechten bijna van start

Een overdracht van fosfaatrechten kan vanaf maandag 15 januari voor het eerst worden ingediend. Vanaf woensdag 3 januari ontvangen melkveehouders een overzicht van hun fosfaatrechten. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). 03 Januari 2018

Fiscaal voordeel voor energiezuinige technieken

Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken krijgen ook in 2018 fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Het bedrag voor de EIA komt voor 2018 uit op €147 miljoen. Dat maakt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) bekend. 28 December 2017