RVO

Trefwoorden overzicht

Mestafzet laat grove daling zien

De mestafzet loopt flink achter in vergelijking tot eerdere jaren, zo blijkt uit de kwartaalcijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Vooral de afzet van varkens- en rundveemest moet het ontzien, maar ook de mestexport naar Duitsland is flink teruggelopen. 04 Juni 2018

Fosfaatrechten nog niet op hoogtepunt

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) deelde tot nu toe 85,4 miljoen kilo aan fosfaatrechten uit. Dat is iets meer dan 0,5% boven het sectorale plafond, maar landbouwminister Carola Schouten stelt dat de toegekende fosfaatrechten nog niet op hun hoogtepunt zijn. Juist dat levert een dilemma op. 17 Mei 2018

Zet een vinkje voor akkerbouwonderzoek

Er is lang aan gewerkt, maar eindelijk is het zover: een gezamenlijk gefinancierd onderzoek voor en door alle akkerbouwers. Er moet alleen nog wel 1 stap worden gezet, en daarvoor is de inzet van alle akkerbouwers keihard nodig. 15 Mei 2018

FrieslandCampina legt pijn in fosfaatstelsel bloot

FrieslandCampina introduceerde onlangs de groeiafspraak en legt daarmee direct de zwakke plek in de fosfaathandel bloot. Zo kunnen de melkveehouders een hogere referentie krijgen door de aangekochte rechten om te zetten in melk (optie 5). Echter, in de praktijk verloopt de overdracht van de rechten niet zo soepel en daardoor worden melkveehouders gedupeerd. 26 April 2018

Aanbod Nederlandse melk neemt verder af

Over maart laat het aanbod Nederlandse melk een verdere afname zien. De daling is het gevolg van tegenvallend weer, maar er speelt meer. Met de rode cijfers over februari en maart resulteert dit meteen in een kwartaal met de laagste melkaanvoer sinds het einde van het melkquotum. 16 April 2018

Fosfaatrechten nu echt verhandelbaar

De eerste overdrachten van fosfaatrechten vonden vrijdag 30 maart plaats. Dat is later dan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) vooraf had ingeschat. Dit kwam mede door de onduidelijkheid over de rol die de rechten in de vleesveehouderij spelen. Die onduidelijkheid is nu weg, of toch niet? 04 April 2018

De Gecombineerde opgave: dit moet je weten

Boeren kunnen de Gecombineerde opgave vanaf 1 maart tot uiterlijk 15 mei indienen. Er zijn echter enkele wijzigingen doorgevoerd, vergeleken met andere jaren. Boerenbusiness zet de belangrijkste wijzigingen op een rij. 20 Maart 2018

Extreme kou tackelt groei in melkproductie

De Nederlandse melkproductie laat over februari een trendbreuk zien. De daling in de aanvoer wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de korte periode van extreme kou. Een krimp van de melkveestapel is minder waarschijnlijk. 13 Maart 2018

Akkerbouwer machtigt RVO voor inning onderzoeksgeld

Akkerbouwers kunnen vanaf 1 maart 2018 Brancheorganisatie akkerbouw (BO Akkerbouw) machtigen om toegang te krijgen tot de areaalgegevens die zij aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) melden. Het uiteindelijke doel is collectief en onafhankelijk akkerbouwonderzoek. 28 Februari 2018

'Minister, los chaos rondom rundveefraude op'

Het merendeel van de geblokkeerde melkveebedrijven is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) geblokkeerd vanwege fouten met verworpen kalveren. Dat blijkt uit de vele mails die Boerenbusiness ontvangen heeft. Een gedeelte van deze groep zag het ook misgaan bij de meldingen via de Rendac. 15 Februari 2018

RVO: 'Vooralsnog geen verbod op sleepvoet'

Er geldt momenteel nog geen verbod op de sleepvoetbemester. Dit in tegenstelling tot wat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) dinsdag 6 februari op Twitter vermeldde. Toen liet de organisatie weten dat de sleepvoetbemester vanaf 16 februari verboden is. Dat is dus onjuist. 07 Februari 2018

Betalingsrechten in 2018 en 2019 minder waard

De betalingsrechten worden in 2018 en 2019 ongeveer 4% tot 4,5% minder waard. Dit omdat er minder budget beschikbaar is voor deze jaren. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op haar website. 01 Februari 2018

Tweederde moet koeien afvoeren

Tweederde van de deelnemers aan de Boerenbusiness Poll moet vee afvoeren, omdat ze te weinig fosfaatrechten toegekend hebben gekregen. Van deze groep geeft het merendeel aan minder dan 10 melkkoeien weg te moeten doen. In totaal is er bijna 1.400 keer gestemd. 22 Januari 2018

Vanggewas hoeft niet meer te blijven staan

Om te voldoen aan de vergroeningseisen hoeven vanggewassen niet meer 8 of 10 weken te staan, nadat het hoofdgewas is geoogst. Dat is een van de wijzigingen die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) meldt op haar website. 19 Januari 2018

RVO: 79 miljoen kilo aan fosfaatrechten

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft in de afgelopen weken voor 79 miljoen kilo aan fosfaatrechten toegekend aan ruim 20.000 melkveehouders. De rechten vertegenwoordigen in totaal een actuele waarde van €14,29 miljard, op basis van de DCA-notering fosfaatrechten in week 3. 18 Januari 2018

Moet jij extra vee afvoeren na beschikking?

Maandag 15 januari was de uiterste datum waarop de beschikking voor fosfaatrechten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de deur uit ging. Hebben alle melkveehouders de beschikking ontvangen en wat zijn de gevolgen? Hierover gaat de Boerenbusiness Poll, bestaande uit 3 vragen. 16 Januari 2018