Brabant

Trefwoorden overzicht

Schade fikse neerslag valt mee op perceel Hank

Op het aardappelperceel in Eethen (Noord-Brabant) viel kort na het poten zo’n 60 millimeter regen. De schade valt echter reuze mee. Er is nog 50 vierkante meter waar de aardappelen niet goed opkomen. 31 Mei 2018

Veel regen op perceel West-Brabant

Op het perceel in West Brabant is dinsdag 29 mei ongeveer 20 millimeter regen gevallen. Ook 31 mei regende het weer flink door (15 millimeter). Toch staan de aardappelen op het perceel er verder goed bij. 31 Mei 2018

Perceel Escharen ontsnapt aan fikse regenbuien

Het perceel met Innovators in Escharen (Oost-Brabant) is, ondanks de vele regen in de provincie Noord-Brabant, tot nu toe ontsnapt aan grote hoeveelheden regen. Er heeft dan ook nog geen water op het perceel gestaan. 31 Mei 2018

Brabant scherpt mestregels aan

De provincie Noord-Brabant scherpt de regels voor mestverwerkers aan. Zo moet de op- en overslag van mest binnen gebeuren, zodat geurhinder wordt verminderd. 26 April 2018

Rabobank verwikkeld in mestfraude

De afgelopen jaren financierde Rabobank verschillende transporteurs en handelaren in dierlijke mest, terwijl de bank wist dat zij zich schuldig maakten aan mestfraude. Dat blijkt uit een onderzoek van NRC. 10 November 2017

Hoe wil Brabant de transitie financieren?

Voor de overgang naar een emissiearmere veehouderij in Brabant ligt een pakket van ondersteunende maatregelen klaar. De provincie heeft €75 miljoen beschikbaar gesteld. Vrijdag 10 november zullen de Brabantse Staten stemmen over dit voorstel. Wat houden deze ondersteunende maatregelen in? 09 November 2017

Brabant maakt stalderingsregels bekend

Brabantse varkenshouders, die een bouwvergunning aanvragen, moeten eerst stalderingsmeters kopen bij een makelaar. Het is een soort verhandelbaar productierecht voor de Brabantse intensieve veehouderij. Het doel is om de veeconcentraties terug te dringen. Vanaf 31 oktober start de provincie met de toetsing van de stalderingsvoorwaarden en kunnen boeren weer bouwaanvragen indienen. 27 Oktober 2017

Niet groter, maar beter boeren

De Landbouw Innovatie Campus presenteerde dinsdagavond 5 Brabantse boeren die hun bedrijf niet vergrootte maar verbreedde. Zij verdienen hun geld in een, voor hen, nieuwe markt. Het leverde ze na afloop een luid applaus op. Een reactie die boeren in Brabant lang niet gehoord hebben. 25 Oktober 2017

POV start rechtszaak tegen Noord-Brabant

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) start een rechtszaak tegen de provincie Noord-Brabant. Dat maakt de POV op donderdag 21 september bekend. 21 September 2017

Brabants stalderen roept juridische vragen op

Op 8 juli 2017 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant de 'Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017' aangenomen. Doel is een versnelling van de duurzame transitie van de veehouderij. Hierover is de afgelopen dagen al veel gepubliceerd via blogs en anderszins. In deze blog beperk ik mij tot twee wijzigingen die op het laatste moment zijn doorgevoerd. Ze hebben betrekking op het stalderen. 17 Juli 2017

'Kom maar op met die schadeclaims tegen Brabant'

Varkenshouders in Noord-Brabant kunnen vanaf vandaag (vrijdag 14 juli) schadeclaims indienen tegen de Provincie Noord-Brabant. Hiermee zet de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) - een week nadat Provinciale Staten akkoord ging met het maatregelenpakket zorgvuldige veehouderij - de eerste stap in de juridische procedures. 14 Juli 2017

Rechtszaak tegen Brabant snel van start

Boos is Ingrid Jansen, voorzitter van de POV over het besluit van de Brabantse Staten om de nieuwe, strengere milieu- en ruimteregels. Ze bereidt met advocaten een gang naar de rechter voor. Jansen wil de zowel de Verordening natuurbescherming als wel de Verordening ruimte juridisch laten toetsen en een schadeclaim indienen. 13 Juli 2017

Gevolgen van Brabants besluit onduidelijk

De gevolgen van de Brabantse nieuwe natuurbeschermings- en ruimteregels zijn nog onduidelijk. De invulling van het beleid staat nog open, net als de juridische houdbaarheid en of er voldoende geld beschikbaar komt om het beleid ook uit te kunnen voeren. 11 Juli 2017

Brabant stemt in met strenger veehouderijbeleid

De Brabantse Staten hebben ingestemd met de beleidsvoorstellen van het provinciebestuur om de veehouderij versneld te verduurzamen, de natuur en de leefomgeving te verbeteren en meer ruimte te bieden voor innoverende veehouders en economische groei voor andere sectoren. De nieuwe regels gaan per direct in. 08 Juli 2017

Brabant wil per direct stop op geitenhouderij

De Brabantse Staten heeft vrijdagavond besloten om per direct een bouwstop af te kondigen voor geitenhouderijen. 07 Juli 2017

Brabantse Staten hekelt gebrek aan uitwerking

De Brabantse Staten zijn ontevreden over de uitwerking van het voorgestelde beleid van het provinciebestuur. Dat blijkt uit de interrupties van vrijwel alle Statenfracties op het betoog van VVD-Statenlid Wouter Bollen. Vandaag stemt Provinciale Staten over de nieuwe milieu- en ruimtelijke ordeningsregels voor de veehouderij. 07 Juli 2017