CBS

Trefwoorden overzicht

Consumenten betalen fors meer voor vlees

De prijs van vlees is afgelopen jaar met gemiddeld 3,8% gestegen, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Het is de grootste prijsstijging sinds 2001. 30 Mei 2018

Grootste varkensbedrijven zijn uitgegroeid

De 10 grootste varkensbedrijven in Nederland groeien al jaren niet meer. Het gemiddelde varkensbedrijf wordt daarentegen steeds groter. Toch verdienen deze cijfers een kanttekening, aldus Cor Pierik, landbouwwoordvoerder van het CBS. In gesprek met Wouter Baan gaat Pierik in op de statistieken. 27 Mei 2018

Melkveehouder is steeds kwetsbaarder

De melkveehouderij heeft, onder invloed van het stelsel van fosfaatrechten, een nieuwe weg ingeslagen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de sector, die door een monocultuur al kwetsbaar is, steeds kwetsbaarder wordt. Cor Pierik, landbouwwoordvoerder van het CBS, vertelt over nieuwe trends in melkveehouderij en het record in de melkproductie per koe. 16 Mei 2018

Kans op ingrijpen in fosfaat wordt kleiner

De kans dat er moet worden ingegrepen in de productie van fosfaat wordt kleiner. Dit blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS over het eerste kwartaal van 2018. Zo laat de fosfaatproductie een kleine stijging zien, maar blijft de totale productie van fosfaat vanuit de veehouderij onder het Nederlandse fosfaatplafond. 16 Mei 2018

Melkveehouder het vaakst in business met partner

Partners die samen een bedrijf runnen. In de agrarische sector komt dat veel vaker voor dan in andere sectoren. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral melkveehouders werken graag samen met hun partner. 21 April 2018

Rundveehouderij benut stikstof en fosfor beter

De rundveehouderij in Nederland gaat doelmatiger om met stikstof en fosfor. Zo zitten er steeds minder van deze mineralen in het voer en in de rundveemest. Dat blijkt uit de Mineralenbalans landbouw van het CBS. 28 Maart 2018

Waar komen al die bietentelers vandaan?

De stijging van 4% in het aantal Nederlandse landbouwbedrijven met suikerbieten is moeilijk verklaarbaar. Uit recent gepubliceerde cijfers van statistiekbureau CBS kwam een toename van ruim 280 bedrijven naar voren. De populariteit blijkt echter lastig hard te maken. 13 Maart 2018

'CBS-cijfers beïnvloeden uienmarkt niet'

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft mede namens Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) antwoord gegeven op Kamervragen over de CBS-oogstraming. CDA-kamerleden Jaco Geurts en Joba van den Berg stelden half februari vragen over de forse correctie die het CBS doorvoerde in hun uiencijfers. 12 Maart 2018

Vrouw werkt actief mee op boerenbedrijf

Het aantal vrouwen dat werkzaam is in de landbouwsector kwam over 2017 uit op ruim 56.000. Daarvan waren de meesten werkzaam op familiebedrijven. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van de Landbouwtelling van het CBS. 08 Maart 2018

Aantal afgegeven bouwvergunningen daalt

In het afgelopen jaar zijn, vergeleken met de laatste 6 jaar, de minste bouwvergunningen (1.553) voor de agrarische sector afgegeven. Zo meldt Cor Pierik, landbouwwoordvoerder van het CBS, in deze aflevering van Boerenbusiness Feiten. In welke sectoren was wel groei zichtbaar? 04 Maart 2018

Fors meer windenergie opgewekt in 2017

De opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energie is in 2017 met 10% gestegen. Vooral de opwekking van windenergie nam flink toe, terwijl er juist minder stroom uit biomassa wordt gewonnen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. 02 Maart 2018

Suikerbietenareaal stijgt met 21 procent

Het suikerbietenareaal in Nederland is tussen 2016 en 2017 met 21% toegenomen. Ook is er in die periode een stijging zichtbaar in het aantal bedrijven en in de productie. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van de Landbouwtelling en de oogstcijfers van het CBS. 28 Februari 2018

'CBS heeft geen marktverstorende werking'

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte begin februari de definitieve oogstraming van zaaiuien bekend. Die cijfers leverden veel commotie op, want de cijfers van het CBS zouden marktverstorend werken. Cor Pierik, landbouwwoordvoerder van het CBS, gaat er in deze aflevering van Boerenbusiness Feiten verder op in. 25 Februari 2018

Aantal melkkoeien nog boven niveau van april 2015

Als gevolg van het fosfaatreductieplan heeft de melkveestapel in Nederland over december een verdere daling laten zien. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Door de recente daling ligt de omvang van de melkveestapel nog maar net boven die van april 2015. 16 Februari 2018

Geoogst areaal zaaiuien krimpt met 567 hectare

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de definitieve oogstraming van zaaiuien vastgesteld. Hoe verhouden deze cijfers zich ten opzichte van de schatting die in de herfst van 2017 werd gemaakt, en wat zegt dat over de markt? 09 Februari 2018

Landbouwexport naar VK stijgt nauwelijks

De landbouwexport naar het Verenigd Koninkrijk (VK) stijgt in 2017 nog nauwelijks. Dat zegt Cor Pierik, landbouweconoom bij het CBS. De stagnatie lijkt een reactie te zijn op de brexit en, als gevolg daarvan, de ongunstige wisselkoers. Daarentegen voerden Nederlandse landbouwexporteurs meer uit naar Duitsland, Frankrijk en België. 04 Februari 2018