CBS

Trefwoorden overzicht

Daling in gebruik chemische middelen

De landbouwsector in Nederland heeft in 2016 zo'n 5,7 miljoen kilo chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dat is ruim 3,5% minder dan in 2012. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. 26 Juli 2018

Aandeel biologische landbouw stijgt

Het aandeel biologische landbouw liet in 2017 een duidelijk groei zien, ten opzichte van 1 jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 19 Juli 2018

Meer koeien in de wei, toch kleinere trefkans

Hoe ontwikkelt de weidegang in de melkveehouderij zich? Een vraag waar het CBS in een nieuwe Boerenbusiness Feiten antwoord op geeft. Het antwoord lijkt positief, maar waarom neemt de trefkans dan af? Het antwoord wordt gegeven door landbouwwoordvoerder Cor Pierik. 12 Juli 2018

Varkensrechten bewegen minimaal

Op de meeste plaatsen neemt de omvang van de varkenshouderij af, maar dit gaat niet op voor Overijssel. Daarbij gaat het echter wel om een kleine groei, wat aangeeft dat de varkensrechten minimaal bewegen. Toch zijn er sinds 2010 zo'n 300.000 varkenseenheden minder gekomen. 12 Juli 2018

Sector kan zich vinden in areaalprognose

De verschuivingen in het areaal zaai- en plantuien voor dit seizoen zorgen voor weinig verbazing in de uiensector. De relatief forse verhoging bij plantuien werd verwacht en de daling bij de zaaiuien is misschien minder dan werd ingeschat. 28 Juni 2018

Ruim 1.000 stoppers in melkveehouderij

Het aantal melkveebedrijven in Nederland is het afgelopen jaar fors harder gedaald dan in de jaren daarvoor, zo blijkt uit de landbouwtelling van het CBS. Meer dan 1.000 melkveebedrijven hebben de activiteiten in de achterliggende maanden gestaakt. 27 Juni 2018

Veerkracht tonen of toch stoppen?

De melkveehouderij heeft de laatste jaren met stevige, nieuwe maatregelen en overheidsingrijpen te maken gehad . De industrie stimuleert weidegang steeds steviger, maar veel ingrijpender is de invoering het fosfaatrechtenstelsel. Een aantal melkveehouders is hierdoor flink geraakt. 27 Juni 2018

Opnieuw meer aardappelen en uien

Net zoals in 2017 worden er dit jaar in Nederland meer aardappelen en uien verbouwd. Dat blijkt uit de voorlopige areaalcijfers, die het CBS op de Gecombineerde opgave baseert. De uitbreidingen van het areaal gaan ten koste van tarwe en andere laag renderende teelten. 27 Juni 2018

Fors minder jongvee, fractie meer varkens

Ten tijde van het fosfaatreductieplan hebben veehouders met name jongvee weggedaan, zo blijkt uit de voorlopige landbouwtelling (1 april) van het CBS. Het aantal runderen is met 4% gekrompen tot krap 4 miljoen. Het aantal varkens laat een minimale stijging zien. 27 Juni 2018

Consumenten betalen fors meer voor vlees

De prijs van vlees is afgelopen jaar met gemiddeld 3,8% gestegen, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Het is de grootste prijsstijging sinds 2001. 30 Mei 2018

Grootste varkensbedrijven zijn uitgegroeid

De 10 grootste varkensbedrijven in Nederland groeien al jaren niet meer. Het gemiddelde varkensbedrijf wordt daarentegen steeds groter. Toch verdienen deze cijfers een kanttekening, aldus Cor Pierik, landbouwwoordvoerder van het CBS. In gesprek met Wouter Baan gaat Pierik in op de statistieken. 27 Mei 2018

Melkveehouder is steeds kwetsbaarder

De melkveehouderij heeft, onder invloed van het stelsel van fosfaatrechten, een nieuwe weg ingeslagen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de sector, die door een monocultuur al kwetsbaar is, steeds kwetsbaarder wordt. Cor Pierik, landbouwwoordvoerder van het CBS, vertelt over nieuwe trends in melkveehouderij en het record in de melkproductie per koe. 16 Mei 2018

Kans op ingrijpen in fosfaat wordt kleiner

De kans dat er moet worden ingegrepen in de productie van fosfaat wordt kleiner. Dit blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS over het eerste kwartaal van 2018. Zo laat de fosfaatproductie een kleine stijging zien, maar blijft de totale productie van fosfaat vanuit de veehouderij onder het Nederlandse fosfaatplafond. 16 Mei 2018

Melkveehouder het vaakst in business met partner

Partners die samen een bedrijf runnen. In de agrarische sector komt dat veel vaker voor dan in andere sectoren. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral melkveehouders werken graag samen met hun partner. 21 April 2018

Rundveehouderij benut stikstof en fosfor beter

De rundveehouderij in Nederland gaat doelmatiger om met stikstof en fosfor. Zo zitten er steeds minder van deze mineralen in het voer en in de rundveemest. Dat blijkt uit de Mineralenbalans landbouw van het CBS. 28 Maart 2018

Waar komen al die bietentelers vandaan?

De stijging van 4% in het aantal Nederlandse landbouwbedrijven met suikerbieten is moeilijk verklaarbaar. Uit recent gepubliceerde cijfers van statistiekbureau CBS kwam een toename van ruim 280 bedrijven naar voren. De populariteit blijkt echter lastig hard te maken. 13 Maart 2018