CBS

Trefwoorden overzicht

Waar komen al die bietentelers vandaan?

De stijging van 4% in het aantal Nederlandse landbouwbedrijven met suikerbieten is moeilijk verklaarbaar. Uit recent gepubliceerde cijfers van statistiekbureau CBS kwam een toename van ruim 280 bedrijven naar voren. De populariteit blijkt echter lastig hard te maken. 13 Maart 2018

'CBS-cijfers beïnvloeden uienmarkt niet'

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft mede namens Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) antwoord gegeven op Kamervragen over de CBS-oogstraming. CDA-kamerleden Jaco Geurts en Joba van den Berg stelden half februari vragen over de forse correctie die het CBS doorvoerde in hun uiencijfers. 12 Maart 2018

Vrouw werkt actief mee op boerenbedrijf

Het aantal vrouwen dat werkzaam is in de landbouwsector kwam over 2017 uit op ruim 56.000. Daarvan waren de meesten werkzaam op familiebedrijven. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van de Landbouwtelling van het CBS. 08 Maart 2018

Aantal afgegeven bouwvergunningen daalt

In het afgelopen jaar zijn, vergeleken met de laatste 6 jaar, de minste bouwvergunningen (1.553) voor de agrarische sector afgegeven. Zo meldt Cor Pierik, landbouwwoordvoerder van het CBS, in deze aflevering van Boerenbusiness Feiten. In welke sectoren was wel groei zichtbaar? 04 Maart 2018

Fors meer windenergie opgewekt in 2017

De opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energie is in 2017 met 10% gestegen. Vooral de opwekking van windenergie nam flink toe, terwijl er juist minder stroom uit biomassa wordt gewonnen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. 02 Maart 2018

Suikerbietenareaal stijgt met 21 procent

Het suikerbietenareaal in Nederland is tussen 2016 en 2017 met 21% toegenomen. Ook is er in die periode een stijging zichtbaar in het aantal bedrijven en in de productie. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van de Landbouwtelling en de oogstcijfers van het CBS. 28 Februari 2018

'CBS heeft geen marktverstorende werking'

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte begin februari de definitieve oogstraming van zaaiuien bekend. Die cijfers leverden veel commotie op, want de cijfers van het CBS zouden marktverstorend werken. Cor Pierik, landbouwwoordvoerder van het CBS, gaat er in deze aflevering van Boerenbusiness Feiten verder op in. 25 Februari 2018

Aantal melkkoeien nog boven niveau van april 2015

Als gevolg van het fosfaatreductieplan heeft de melkveestapel in Nederland over december een verdere daling laten zien. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Door de recente daling ligt de omvang van de melkveestapel nog maar net boven die van april 2015. 16 Februari 2018

Geoogst areaal zaaiuien krimpt met 567 hectare

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de definitieve oogstraming van zaaiuien vastgesteld. Hoe verhouden deze cijfers zich ten opzichte van de schatting die in de herfst van 2017 werd gemaakt, en wat zegt dat over de markt? 09 Februari 2018

Landbouwexport naar VK stijgt nauwelijks

De landbouwexport naar het Verenigd Koninkrijk (VK) stijgt in 2017 nog nauwelijks. Dat zegt Cor Pierik, landbouweconoom bij het CBS. De stagnatie lijkt een reactie te zijn op de brexit en, als gevolg daarvan, de ongunstige wisselkoers. Daarentegen voerden Nederlandse landbouwexporteurs meer uit naar Duitsland, Frankrijk en België. 04 Februari 2018

Voor het eerst in 3 jaar minder fosfaat

Voor het eerst in 3 jaar tijd produceert de Nederlandse veehouderij niet meer fosfaat dan Brussel wettelijk toestaat. De varkens- en melkveehouderij hebben hier in 2017 aan bijgedragen, middels de reductie van fosfor in het voerspoor en lagere dieraantallen. Cor Pierik, landbouweconoom bij het CBS, licht de cijfers toe. 25 Januari 2018

Fosfaatproductie onder het EU-plafond

Nederlandse veehouders produceren voor het eerst in 3 jaar tijd minder fosfaat uit dierlijke mest, dan de Europese Unie (EU) toestaat. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. 22 Januari 2018

Elke boer is goed voor een miljoen

Toen vorig jaar bekend werd dat 1 op de 5 miljonairs in Nederland boer is, reageerde de sector nogal verontwaardigd. Deze cijfers zouden door de bühne totaal verkeerd geïnterpreteerd zijn. Het boerengeld zou immers vooral in grond zitten, en zou niet zozeer op de bankrekening staan. Toch zijn Nederlandse boeren wel degelijk miljonair. 20 Januari 2018

Opnieuw recordjaar voor landbouwexport

De Nederlandse landbouwsector heeft in 2017 opnieuw voor meer geld landbouwproducten naar het buitenland geëxporteerd (ten opzichte van 2016). Dat blijkt uit cijfers van het CBS en Wageningen Economic Research. 19 Januari 2018

Lonen in landbouwsector stegen het hardst

De cao-lonen in de landbouwsector zijn in 2017 het hardst gestegen van alle branches. Gemiddeld ging de werknemer in Nederland er 1,5% op vooruit, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 04 Januari 2018

Melkveehouderij laat fikse omzetstijging zien

In de afgelopen 3 kwartalen van dit jaar is de omzet van de melkveehouderij gemiddeld met zo'n 30% gestegen (vergeleken met diezelfde periode in 2016). Dat blijkt uit cijfers van het CBS, die de organisatie donderdag 30 november publiceert op basis van de btw-aangiften. 30 November 2017