fosfaatproductie

Trefwoorden overzicht

Melkveehouder is steeds kwetsbaarder

De melkveehouderij heeft, onder invloed van het stelsel van fosfaatrechten, een nieuwe weg ingeslagen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de sector, die door een monocultuur al kwetsbaar is, steeds kwetsbaarder wordt. Cor Pierik, landbouwwoordvoerder van het CBS, vertelt over nieuwe trends in melkveehouderij en het record in de melkproductie per koe. 16 Mei 2018

Kans op ingrijpen in fosfaat wordt kleiner

De kans dat er moet worden ingegrepen in de productie van fosfaat wordt kleiner. Dit blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS over het eerste kwartaal van 2018. Zo laat de fosfaatproductie een kleine stijging zien, maar blijft de totale productie van fosfaat vanuit de veehouderij onder het Nederlandse fosfaatplafond. 16 Mei 2018

Voor het eerst in 3 jaar minder fosfaat

Voor het eerst in 3 jaar tijd produceert de Nederlandse veehouderij niet meer fosfaat dan Brussel wettelijk toestaat. De varkens- en melkveehouderij hebben hier in 2017 aan bijgedragen, middels de reductie van fosfor in het voerspoor en lagere dieraantallen. Cor Pierik, landbouweconoom bij het CBS, licht de cijfers toe. 25 Januari 2018

Fosfaatproductie onder het EU-plafond

Nederlandse veehouders produceren voor het eerst in 3 jaar tijd minder fosfaat uit dierlijke mest, dan de Europese Unie (EU) toestaat. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. 22 Januari 2018

Efficiƫntie laat fosfaatproductie dalen

De fosfaatproductie uit dierlijke mest was in 2016 lager dan in het jaar daarvoor. Dit ondanks dat de mestproductie steeg. Ook de hoeveelheid stikstof nam toe. Dat blijkt uit het, op 14 augustus verschenen, rapport 'Dierlijke mest en mineralen 2016' van het CBS. 15 Augustus 2017

600 extra bedrijven houden in 2017 koeien

Uit de landbouwtelling 2017 blijkt dat meer bedrijven koeien houden in 2017 dan vorig jaar het geval was. Cor Pierik van het CBS legt uit hoe dat zit. Ook gaat hij in de op de fosfaatproductie in 2016. 08 Juli 2017

Nog 2,3 miljoen kilo te veel fosfaat in 2016

De Nederlandse veehouderij produceerde in 2016 nog 2,3 miljoen kilo fosfaat per jaar meer dan van Europa mag. Dat blijkt uit berekeningen van het CBS. 30 Juni 2017

Melkkoe maakt ruimte voor geit en vleeskalveren

Hoe ontwikkelde de productiviteit van de Nederlandse landbouw zich? Het CBS zocht het uit en zette de ontwikkelingen op een rij. Hieruit blijkt onder meer dat de Nederlandse melkveestapel het niveau van 1980 qua dieren niet meer gaat halen, maar dit geldt zeker niet voor de melkproductie. De groei in dieraantallen wordt wel gezien bij geiten en vleeskalveren. 31 Januari 2017

A-ware achter fosfaatreductieplan ZuivelNL

Royal A-ware staat achter het plan fosfaatreductieplan ZuivelNL. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) is voor gestemd, evenals 94 procent van de aanwezige A-ware melkveehouders tijdens een speciale bijeenkomst. 23 December 2016

Beter leven voorkomt korting voor varken en kip

Hoe staat het met de korting op de varkens- en pluimveerechten? Doordat staatssecretaris Martijn van Dam door Brussel teruggefloten is over het fosfaatrechtenstelsel voor melkvee is ook de korting op de rechten voor varkens en pluimvee naar de achtergrond verdwenen. Uit het veld klinken nu echter ook geluiden dat een korting niet meer nodig is. 15 November 2016

Lagere mestconcentraties verbeteren waterkwaliteit

In pakweg 15 jaar tijd zijn de mestresiduen afkomstig uit de melkveehouderij aanzienlijk gedaald, althans in het basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). In 2014 is er daarom zelfs sprake van een negatief fosfaatoverschot, zo blijkt uit een onderzoek van Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. 14 November 2016

Krijgt FrieslandCampina fosfaatproductie omlaag?

FrieslandCampina gaat geld uitkeren voor minder melk. Dit keer niet door een gebrek aan verwerking, maar als wapen tegen de fosfaatproductie. Het is een wake-up call om melkveehouders aan te zetten tot actie. Zo staat er meer op het spel dan een lage melkprijs, maar gaat het werken? 17 September 2016

Jongvee cruciaal voor betere fosfaathuishouding

Uit een analyse van 1.500 kringloopwijzers door Agrifirm Exlan blijkt dat vooral jongvee veel kansen biedt voor een betere fosfaathuishouding. Daarbij is de insteek zoveel mogelijk melk bij een zo laag mogelijke fosfaatproductie. Zo kan er zeker nog een winst van 34 kilo melk per kilo fosfaat gehaald worden. 21 Juli 2016

Pluimvee en varkens kijken ook naar fosfaatreductie

Niet alleen melkveehouders slaagden er niet in om de mestproductie onder het plafond te houden. Ook pluimveehouders en varkenshouders produceerden meer dan toegestaan. Dit gaat niet zonder gevolgen blijven, zo maakt staatssecretaris Martijn van Dam bekend. 30 Juni 2016

Minister onderzoekt kwel als oorzaak fosfaatoverschot

Melanie Schultz van Haegen, de minister van Infrastructuur en Milieu, wil de stikstof- en fosfaatnormen voor agrarische ondernemers best versoepelen als sprake is van andere factoren die het fosfaatoverschot veroorzaken, bijvoorbeeld zout kwelwater. Het onderzoek hierna kan nog echter jaren duren. 08 Juni 2016

Van Dam wil af van plafond fosfaat voor derogatie

03 Maart 2016