Jaap van Wenum

Trefwoorden overzicht

'Goed jaar voor de boer, slecht voor de ondernemer'

Akkerbouwers kregen in 2017 het nodige voor de voeten geworpen. Dit in het licht van topopbrengsten, maar wel tegen bodemprijzen. Dat geeft de sector een zwart randje, terwijl het jaar positief begon. Jaap van Wenum, voorzitter van LTO Akkerbouw, spreekt over zijn kijk op 2017 en het aankomend jaar. 25 December 2017

LTO: Mestregels vanaf 2018 uitgebreid

Akkerbouwers hebben dit jaar voor het eerst kunnen deelnemen aan de nieuwe mestregels: de equivalente maatregelen. Tot 15 september kunnen zij extra (kunst)mest gebruiken. Een uitgebreidere regeling is ondertussen in de maak. Als het aan LTO Nederland ligt, gaat deze Regeling in per 2018.  21 Augustus 2017

Invulling nieuwe mestregels verloopt moeizaam

Aan de invulling van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt door boerenbelangenbehartigers, het ministerie van Economische Zaken, waterschappen en milieuorganisaties achter de schermen hard onderhandeld. In september moet duidelijkheid zijn en wordt de invulling besproken in de Tweede Kamer. Jaap van Wenum van LTO Nederland legt uit hoe ver de invulling is en wat de geschilpunten nog zijn. 17 Juli 2017

Gewasderogatie past bij deze tijd

Jaap van Wenum, voorzitter van LTO Akkerbouw licht de keuze van LTO Nederland om een gewasderogatie voor te stellen toe. Tot nu toe gold een bedrijfsderogatie voor graslandbedrijven die op tenminste 80% van het areaal gras telen. "Een gewasderogatie is een eerlijk systeem en pakt bij deze tijd." 11 Juli 2017

Drie vakgroepvoorzitters blijven aan bij LTO

De eerste 4 vakgroepvoorzitters van LTO Nederland zijn benoemd. Drie van hen waren al voorzitter en 1 is nieuw, maar komt wel uit de agrarische wereld. 15 Juni 2017

Tevreden met invoering equivalente mestmaatregelen

Één dezer dagen worden de equivalente mestmaatregelen, met de publicatie in de Staatscourant, beklonken. Akkerbouwers zijn blij, maar ook afwachtend. Die slag om de arm is terecht, zegt Jaap van Wenum, voorzitter akkerbouw van LTO Nederland. 05 April 2017

Niet hele equivalentiepakket mest haalt finish

Eén van de drie maatregelen gaat niet door, maar op de rest van het pakket aan equivalente maatregelen voor bemesting heeft het ministerie van Economische Zaken nu definitief een klap gegeven. Eind maart wordt het plan in de Staatscourant gepubliceerd. 17 Maart 2017

Gewasbeschermingsfobie is doorgeslagen

Een doorgeslagen gewasbeschermingsfobie. Zo noemt Jaap van Wenum, akkerbouwvoorzitter van LTO Noord, de Europese plannen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in vanggewassen te verbieden. 02 November 2016

Belangen akkerbouw behartigen noodzaak

Op 18 januari aanvaardde akkerbouwer Jaap van Wenum de functie van voorzitter Vakgroep Akkerbouw van LTO Noord. 03 Februari 2016

Van Wenum voorzitter LTO-Noord Akkerbouw

Jaap van Wenum is dinsdag benoemd als voorzitter van de vakgroep LTO Noord Akkerbouw. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn voorganger Jaap Haanstra die eind september aankondigde zijn bestuurlijke functies van LTO met ingang van 2 februari 2016 te willen neerleggen. 18 Januari 2016