derogatie

Trefwoorden overzicht

4 april: D-day voor verlenging derogatie

De Europese Commissie (EC) heeft een voorstel gedaan om de derogatie voor ruimere uitrijnormen voor mest met 2 jaar te verlengen. Op woensdag 4 april wordt door het Europees Parlement in Brussel over dit voorstel gestemd. 23 Maart 2018

Brussel reageert positief op aanpak Schouten

Brussel heeft positief gereageerd op de aanpak van de kalverfraude door LNV-minister Carola Schouten. Zij was maandag 29 januari voor overleg in Brussel. 30 Januari 2018

Aanvraag derogatie mest nog even in de wacht

Degenen die gebruik willen maken van de derogatie voor de gebruiksnormen van mest hoeven zich niet voor 1 februari aan te melden. Door het ontbreken van een nieuwe derogatie vervalt die datum. Een nieuwe datum komt er pas als er een derogatie is. Het betekent echter niet dat er een vrijstelling is voor het aanmelden van de mestvoorraden. 18 Januari 2018

Vooruitblik 2018: hier moet je nu op letten

We kunnen 2017 achter ons laten, want het is inmiddels alweer 2018. Waar moeten we het komende jaar allemaal rekening mee houden? Boerenbusiness zette een aantal zaken op rij. 31 December 2017

Hogere derogatie voor gras? Het wordt mogelijk

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft voor het eerst aan dat er ruimte is voor een hogere derogatie voor gras. Ook wordt er gesproken over een beperkte derogatie voor tarwe en over de inzet van dunne fractie van gescheiden varkensmest onder de derogatie. Daarmee ziet het Mesdagfonds haar onderzoeken vertaald worden in beleid. 21 December 2017

Schouten komt met ontwerpwet fosfaat

Minister van Landbouw (LNV), Carola Schouten, stuurde vandaag, maandag 27 november, een concept tot het in werking treden van het stelsel van fosfaatrechten naar de Tweede Kamer. 27 November 2017

Is er eind april zekerheid over derogatie?

Naar verwachting wordt er eind april gestemd over het verkrijgen van een derogatie voor de komende periode. Dat laat Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), vrijdag 10 november weten weten in een brief aan de Tweede Kamer. 13 November 2017

Fosfaatrechten blijven lastige vragen opleveren

Het einde van 2017 komt in zicht, maar de invulling van het stelsel is nog verre van af. Ook de rol van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt daarbij onder de loep genomen, want even geduld alstublieft lijkt het standaard antwoord geworden te zijn. Dit en meer kwam naar voren op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen (RMV) beurs in Hardenberg. 02 November 2017

Kost gras straks meer dan het oplevert?

Op noodsituaties na, waar de ruwvoeropslag nog opgeruimd moet worden, vindt er vrijwel geen handel in graskuil meer plaats. Hoe staat het ervoor met de voerprijzen? Neem een abonnement voor het antwoord op die vraag. 26 September 2017

Opnieuw uitstel voor overleg zesde actieprogramma

Het overleg over de voortgang van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt opnieuw uitgesteld. In eerste instantie zou het overleg al in mei worden gehouden. Ook de Kringloopwijzer is nog niet goedgekeurd. Dat laat demissionair minister van Economische Zaken, Henk Kamp, weten in een Kamerbrief. 08 September 2017

Invulling nieuwe mestregels verloopt moeizaam

Aan de invulling van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt door boerenbelangenbehartigers, het ministerie van Economische Zaken, waterschappen en milieuorganisaties achter de schermen hard onderhandeld. In september moet duidelijkheid zijn en wordt de invulling besproken in de Tweede Kamer. Jaap van Wenum van LTO Nederland legt uit hoe ver de invulling is en wat de geschilpunten nog zijn. 17 Juli 2017

Gewasderogatie past bij deze tijd

Jaap van Wenum, voorzitter van LTO Akkerbouw licht de keuze van LTO Nederland om een gewasderogatie voor te stellen toe. Tot nu toe gold een bedrijfsderogatie voor graslandbedrijven die op tenminste 80% van het areaal gras telen. "Een gewasderogatie is een eerlijk systeem en pakt bij deze tijd." 11 Juli 2017

Van Dam wil fosfaatnormen aanpassen

In het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn wil staatssecretaris Martijn van Dam meer maatwerk per perceel bij de fosfaatnormen. Het toekomstig mestbeleid spitst zich toe op het verbeteren bodem- en waterkwaliteit. Daarom wordt het gebruik van bodemverbeterende meststoffen verruimd maar daar tegenover staat dat het meer dan gemiddeld gebruiken van fosfaat niet meer mogelijk is. 05 Juli 2017

LTO koerst op een gewasderogatie

LTO Nederland wil af van de bedrijfsderogatie en per 2018 een derogatie sec voor vijf gewassen. Als LTO zijn zin krijgt, is het voor het eerst dat Nederland een gewasderogatie indient bij de Europese Commissie en ook akkerbouwers kunnen profiteren van de verruimde bemestingsregels. 05 Juli 2017

Nieuwe derogatie lukt niet voor 2018

De goedkeuring van een nieuwe derogatie kan niet voor 1 januari 2018 door Brussel worden afgegeven. Dat laat het ministerie van Economische Zaken weten. Wat dit betekent voor de invoering van de fosfaatrechten per 2018, kan het ministerie nog niet zeggen. 20 Juni 2017

Jongveegetal vanaf 1 juni een keuze

Het staat zwart op wit. De meest recente wijzigingen in de GVE-regeling zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Zo vindt inning van de boete definitief pas elke tweede maand van de periode plaats. Ook is inzet van het jongveegetal een keuze geworden en gaat deze in vanaf 1 juni. 31 Mei 2017