Fosfaatrechtenstelsel

Trefwoorden overzicht

Prijs fosfaatrechten daalt nu echt rap

De DCA-notering fosfaatrechten is in week 3 in snel tempo gedaald. Wil je deze informatie kunnen lezen en de prijs wekelijks ontvangen per sms, dan heb je een inlog nodig. Bel naar 0320 - 269 528. 17 Januari 2018

Moet jij extra vee afvoeren na beschikking?

Maandag 15 januari was de uiterste datum waarop de beschikking voor fosfaatrechten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de deur uit ging. Hebben alle melkveehouders de beschikking ontvangen en wat zijn de gevolgen? Hierover gaat de Boerenbusiness Poll, bestaande uit 3 vragen. 16 Januari 2018

Eerste veiling fosfaatrechten marktconform

De eerste fosfaatrechten zijn op dinsdag 9 januari geveild. Het bod is tot stand gekomen door verschillende bieders. Dat meldt Interfarms Makelaars. 10 Januari 2018

Krijgen fosfaatrechten steun van trend in melkprijs?

De melkprijs kwam over januari in beweging, maar deze trend wordt overschaduwd door de dagelijkse gang van zaken. Tot en met 15 januari ontvangen melkveehouders de fosfaatreferentie. Daarmee kan het grote rekenwerk beginnen. Wat adviseert de trend van de melkprijs? Herma van den Pol, expert Melk en Voer, over de ontwikkelingen in melk. 10 Januari 2018

Prijs fosfaatrechten onder druk in week 1

De handel in fosfaatrechten begint 2018 zeer voorzichtig. Dat maakt dat de prijs terugloopt. Wat doet de prijs? 03 Januari 2018

Van fosfaatreductie naar fosfaatrechten

Over enkele dagen eindigt de Regeling fosfaatreductieplan 2017. Met de uitvoering en de resultaten van de Regeling is de weg vrijgemaakt voor de invoering van het stelsel van fosfaatrechten. 28 December 2017

Prijs fosfaatrechten terug op oude niveau

Sinds het moment dat bekend is geworden dat fosfaatrechten afschrijfbaar zijn, is de prijs explosief gestegen. Wat doet de handel in de laatste week van 2017? 27 December 2017

'Afschrijving rechten ook goed voor 2017'

Op woensdag 20 december werd bekend dat de fosfaatrechten toch afschrijfbaar worden. Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), ziet de rechten als een middel om een balans tussen de mestproductie en de –afzet te krijgen. Ze schat daarvoor 10 jaar nodig te hebben en daarmee kwam er ook een einddatum, maar hoe ziet de uitwerking eruit? 21 December 2017

Prijs fosfaatrechten daalde niet eerder zo scherp

De prijs van fosfaatrechten daalt al vanaf begin december. Echter, niet eerder is de daling zo scherp als in week 51. Waar komt de notering voor deze week op uit? 21 December 2017

Productierechten toch fiscaal aftrekbaar

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft via een Kamerbrief laten weten dat productierechten (fosfaat, varkens en pluimvee) afschrijfbaar zijn. Schouten verwacht dat 1 januari 2028 realistisch is als einddatum van de rechten. 20 December 2017

Brussel akkoord met fosfaatrechten

De Europese Commissie (EC) heeft groen licht gegeven aan Nederland voor de invoering van het fosfaatrechtenstelsel. De invoering per 1 januari 2018 is nu een feit. Eerder vond Brussel het stelsel een verkapte vorm van staatssteun. Nederland paste de wet toen aan. 19 December 2017

Kopers afwachtend, fosfaatrechtenprijs daalt

De prijs van opties op fosfaatrechten is in week 50 gedaald. Met hoeveel daalde de prijs van fosfaatrechten? 13 December 2017

Knelgevallen kunnen rekenen op extra steun

Jaco Geurts (CDA) diende op woensdag 6 december een motie in om, binnen de kaders van derogatie, te zoeken naar ondersteuning van melkveebedrijven die door het stelsel van fosfaatrechten in de knel komen. Die motie is op dinsdag 12 december door de Tweede Kamer aangenomen. 13 December 2017

'Slachtoffergedrag past niet bij melkveehouder'

Melkveehouders hebben nog grote stappen te zetten, zo zei Lubbert van Dellen, commercieel directeur bij Accon avm, op het Nationaal Economisch Landbouw Congres. "Het is tijd om te stoppen met slachtoffergedrag en je eigen plaatje compleet te maken." 07 December 2017

Fosfaatrechtenhandel kent stevige ondergrens

De handel in fosfaatrechten blijft ook deze week doorstromen. Wat levert het op? Neem een abonnement op Melk & Voer Pro om erachter te komen. 06 December 2017

'Knelgevallen moeten tegemoet gekomen worden'

Melkveehouders van de groep 'innovatief in de knel' hebben een petitie opgesteld, omdat zij in de knel komen door de invoering van het fosfaatrechtenstelsel. De petitie hebben zij dinsdag 5 december aangeboden aan de Tweede Kamercommissie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 06 December 2017