Trendrapport Melk & Voer

Trefwoorden overzicht

Prijzen room en boter over hoogtepunt heen

17 Juni 2018

Melkveehouder wil nu echt geen mestoverschot

Door de nieuwe wetgeving is een mestoverschot minder interessant geworden, maar in 2018 kan het ook grote gevolgen hebben voor het bedrijf. De relatief hoge ophaalbijdragen, de oplopende prijs voor de Vervangende Verwerkingsovereenkomsten (VVO) en de fosfaatrechten die steeds duurder worden; dat is de realiteit. 15 Juni 2018

Room en boter zijn toonzetters in de markt

Waar de melkprijzen een dalende trend laten zien, gaat dit niet op voor spotmelk. Room en boter blijken belangrijke toonzetters in de markt. 20 Mei 2018

FrieslandCampina maakt van groei een gok

Net toen melkveehouders de koers aan het uitzetten waren, maakte FrieslandCampina bekend dat groei in de toekomst niet meer zomaar kan. Daarmee wordt groei een gok. Wat doet het met de fosfaatrechten, en wat gebeurt er verder op het erf? 18 Mei 2018

Meer melken, of toch koeien verkopen?

Fosfaatrechten kopen, vee wegdoen of stoppen? Het lijkt erop dat april de maand is waarin de plannen voor de rest van het jaar gemaakt worden. Over de belangrijke ontwikkelingen op en rond het melkveebedrijf lees je meer in het Trendrapport 'Meer melken of toch koeien verkopen?' over april. 13 April 2018

Melkprijzen ontkomen niet aan neerwaartse correctie

Geen enkele melkprijs ontkwam over de maand februari aan een neerwaartse correctie. De positieve ontwikkelingen in de prijzen van de zuivelfabricaten gaan daardoor aan de melkveehouders voorbij. Wel komen de dalingen over maart ten einde, of nemen ze af tot een minimum. 16 Maart 2018

Dieptepunt in melkprijs achter de rug?

De onverwachte uitschieters in de prijzen voor room en boter zetten de toon richting het einde van februari. Niet alleen in de Europese Unie (EU) levert het een positievere stemming op, maar ook in de Verenigde Staten laten de prijzen het laagste punt achter zich. 13 Maart 2018