stoppersregeling

Trefwoorden overzicht

Ruim 1.000 stoppers in melkveehouderij

Het aantal melkveebedrijven in Nederland is het afgelopen jaar fors harder gedaald dan in de jaren daarvoor, zo blijkt uit de landbouwtelling van het CBS. Meer dan 1.000 melkveebedrijven hebben de activiteiten in de achterliggende maanden gestaakt. 27 Juni 2018

In 2019 minder dan 4.000 varkensbedrijven

Het aantal varkensbedrijven in Nederland daalt hard. Ook in het afgelopen jaar hebben 140 varkensbedrijven de deuren gesloten, zo blijkt uit de landbouwtelling van het CBS. Als deze trend doorzet, zijn er binnen 1 jaar minder dan 4.000 varkensbedrijven. De dalende trend heeft echter geen effect op het aantal varkens. 27 Juni 2018

Kamp: 'Laat veestapel niet te hard groeien'

De fosfaatproductie van de veehouderij is in 2017 gedaald met 9,2 miljoen kilo. Dat blijkt uit de derde kwartaalrapportage van het CBS. Volgens minister Henk Kamp (Economische Zaken) is het van belang om deze resultaten de rest van het jaar vast te houden. Dit om de derogatie niet te verliezen. Zo laat Kamp op woensdag 18 oktober weten in een Kamerbrief. 19 Oktober 2017

Stoppen, laat het je niet overkomen

Onder de stoppende varkenshouders zie ik grofweg 2 verschillende categorieën: de bewuste stopper en de stopper die het allemaal maar overkomt. 16 Mei 2017

Stoppersregeling ronde twee nu al minder succesvol

Melkveehouders kunnen zich nog steeds aanmelden voor de subsidie beëindiging melkveehouderij. De eerste ronde was binnen één dag overtekend, maar voor ronde 2 is de animo een stuk lager. Wat daarbij meespeelt, is de melkprijs in combinatie met de relatief lage verkoopprijzen voor vee. 09 Mei 2017

Fosfaatreductieplan werpt vruchten af

De melkveehouderij heeft het merendeel van de verplichte fosfaatreductie voor 2017 nu al behaald. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de melkveehouderij er in is geslaagd om de uitstoot van fosfaat in het eerste kwartaal flink omlaag te brengen. Op 1 april was dat een daling tot 175 miljoen kilo. 28 April 2017

Stoppersregeling gaat de tweede ronde in

De aanvraagronde voor subsidie, om te stoppen, gaat de tweede ronde in. Vanaf 8 tot en met 14 mei kunnen melkveehouders weer een beroep doen op een pot van 5 miljoen euro. De vorige ronde was dezelfde dag al overtekend. 26 April 2017

Slachtcijfers runderen normaliseren iets

In de eerste week van april normaliseren de slachtcijfers enigszins. Nog altijd ligt het aantal geslachte runderen bovengemiddeld. Gezien het fosfaatreductieplan is dat niets meer dan logisch. Opvallend genoeg zitten de prijzen van rundvee in de lift. 14 April 2017

Je moet proberen de stoppershoos voor te zijn

Stoppersregelingen voor koeien en varkens, geen opvolgers en een slechte marktsituatie. De komende jaren zullen duizenden agrariërs het bijltje er bij neer gaan leggen. Alleen al in Noord-Brabant worden voor 2020 ruim 1250 stoppende varkenshouders verwacht. Daarmee stevenen we op een groot probleem af. Want al die bedrijven hebben veel bedrijfsgebouwen en daar moet een bestemming voor komen. 06 Maart 2017

Alle aanvragen om te stoppen geaccepteerd

Het doel van de stoppersregeling is te belangrijk om niet alle 497 aanvragen te in behandeling te nemen. Het bedrijfsleven maakt zo nodig nog eens 10 miljoen euro extra vrij, zodat er ruimte is om alle aanvragen die aan de eisen voldoen te accepteren. 02 Maart 2017

Negeren GVE voor groeier in melk kost 50.000 euro

Opnieuw heeft de melkveehouderij een belangrijke afslag genomen. Teruggefloten door het fosfaatplafond in de eisen voor het behoud van de derogatie voor mest, waarvan export niet afgetrokken kan worden, ging op 1 maart de GVE-regeling gelden. Maar wat kost het een melkveehouder wanneer hij geen actie onderneemt? Countus rekende het door. 01 Maart 2017

Stoppersregeling een makkelijke subsidie, of niet?

Negentigduizend euro. 90.000 euro. Dat zouden we krijgen als compensatie voor het inleveren van onze koeien en kalveren. Makkelijk op te strijken subsidie? Nee. Een koe is in een normale markt 1.200 euro waard. José Bongen, maakte eerder bekend te stoppen met het bedrijf en gaat nu in op de stoppersregeling. 23 Februari 2017

Tropendagen voor rundveeslachters?

Draaien rundveeslachterijen deze dagen overuren? En, heeft de markt van slachtzeugen bijvoorbeeld te lijden onder de toestroom van melkkoeien die - vanwege fosfaatproductieplan en de stoppersregeling - worden opgeruimd. Actuele vragen die leven, aangezien veel melkveehouders linksom of rechtsom terug moeten in het aantal koeien. 23 Februari 2017

Liever binnen maand nieuwe ronde stoppersregeling

Met het verkiezingsreces voor de deur wordt de Landbouw- en Visserijraad ingezet om nog zoveel mogelijk losse eindjes af te sluiten. Zo zijn er zorgen over de overdracht van grond tussen bedrijven in het fosfaatplan. Ook vraagt Elbert Dijkgraaf of de volgende ronde voor de stoppersregeling eerder kan dan in de genoemde 4 weken. 22 Februari 2017

Pot geld voor regeling stoppers melkvee al op

Op de eerste dag dat er een beroep gedaan kon worden op het geld voor de stoppersregeling is het budget al overschreden. Dit maakt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekend. Nu gaat loting uitwijzen wie er wel of geen geld krijgen. 21 Februari 2017

Hoogtepunt in vraag naar voer gezien?

Ontwikkelingen vanuit de politiek drukken ook een stempel op de voermarkt. De POR-regeling en een stoppersregeling maken namelijk dat de veestapel tegen het plafond aan zit. Wat er verder speelt in de soja en tarwe wordt uit de doeken gedaan in een nieuwe update door Herma van den Pol. 14 Februari 2017