Boerenbusiness top 5

Trefwoorden overzicht

Wanneer was de melkaanvoer het hoogst?

De melkaanvoer in Nederland kwam over 2017 uit op ongeveer 14 miljard kilo melk (met een vetgehalte van 4,37% en een eiwitgehalte van 3,56%). Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Maar in welke periode van het jaar was de melkaanvoer het hoogst? 14 April 2018

Waar was de mestproductie het hoogst?

In het jaar 2017 werd in Nederland 76,2 miljoen kilo dierlijke mest geproduceerd; in 2016 was dat nog 78,2 miljoen kilo. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Maar in welke provincie is de meeste dierlijke mest geproduceerd? 07 April 2018

Waar is de meeste tarwe verbouwd?

In Nederland werd in 2017 op 116.449 hectare tarwe verbouwd, waarvan 108.038 hectare wintertarwe en 8.411 hectare zomertarwe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Maar in welke provincie is in 2017 de meeste tarwe verbouwd? 31 Maart 2018

Waar is het aantal varkens het sterkst toegenomen?

In 2010 telde Nederland 12.254.972 varkens. Dat aantal is in 7 jaar tijd gestegen naar 12.409.460 varkens. Maar in welke provincie is het aantal varkens in de afgelopen 7 jaar het hardst toegenomen? Daar geeft een nieuwe top 5 van Boerenbusiness antwoord op. 24 Maart 2018

Welke gemeente heeft de meeste cultuurgrond?

Het aandeel cultuurgrond in Nederland kwam in 2017 uit op 1.789.612 hectare. Maar in welke gemeente vinden we de meeste cultuurgrond? Daar geeft een nieuwe top 5 van Boerenbusiness antwoord op. 17 Maart 2018

Waar zitten de meeste kleine melkveebedrijven?

In 2017 waren er in Nederland 1.253 melkveebedrijven met 1 tot 20 melkkoeien. In totaal hielden zij 9.162 koeien, wat gemiddeld 7 koeien per bedrijf betekent. Maar in welke provincie vinden we de meeste kleine melkveebedrijven? Daar geeft een nieuwe top 5 van Boerenbusiness antwoord op. 10 Maart 2018

Waar groeide de uienteelt in populariteit?

In 2011 werd er in Nederland op 29.842 hectare uien geteeld. Dat aantal is in 2017 gestegen naar 34.912 hectare. Maar waar is de uienteelt steeds populairder geworden? Daar geeft een nieuwe top 5, samengesteld door het CBS, antwoord op. 03 Maart 2018

Welke provincie heeft de meeste varkensbedrijven?

In 2017 waren in Nederland 4.303 varkensbedrijven. Maar in welke provincie vinden we de meeste varkensbedrijven? Daar geeft een nieuwe top 5 van Boerenbusiness antwoord op. 24 Februari 2018

Waar is het aantal koeien het hardst gestegen?

In 2017 telde Nederland 1.693.385 koeien. Dat aantal lag in 2000 op 1.504.076 koeien. Maar in welke provincie steeg het aantal koeien tussen 2000 en 2017 het hardst? Daar geeft een nieuwe top 5, samengesteld door het CBS, antwoord op. 17 Februari 2018

Waar steeg de populariteit van de suikerbietenteelt?

In 2011 werd in Nederland op 73.329 hectare suikerbieten geteeld. Dat is in 2017 gestegen naar 85.347 hectare. Maar in welke gemeente is de suikerbietenteelt het sterkst toegenomen? Daar geeft deze top 5, samengesteld door het CBS, antwoord op. 10 Februari 2018

Welke provincie heeft de meeste varkens?

Nederland telde in 2017 ruim 12 miljoen varkens, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Maar in welke provincie is het aantal varkens het hoogst? Daar geeft een nieuwe top 5, samengesteld door het CBS, het antwoord op. 03 Februari 2018

Waar worden de meeste uien geteeld?

In 2017 waren er 4.010 Nederlandse akkerbouwbedrijven die uien teelden. Dat resulteert in een areaal van 34.912 hectare. Maar in welke gemeente vinden we de meeste van deze bedrijven? Daar geeft een nieuwe top 5, samengesteld door het CBS, antwoord op. 27 Januari 2018

Waar is de suikerbietenteelt het grootst?

In Nederland werden in het afgelopen jaar 8.104 bedrijven geteld die suikerbieten verbouwen. Dat brengt het suikerbietenareaal op 85.347 hectare. Maar in welke gemeente is de suikerbietenteelt het populairst? Daar geeft een nieuwe top 5, samengesteld door het CBS, antwoord op. 13 Januari 2018

Waar is het grootste areaal consumptieaardappelen?

Ruim 73.000 hectare landbouwgrond in Nederland wordt gebruikt om consumptieaardappelen op te verbouwen. Maar in welke gemeente is het areaal consumptieaardappelen het grootst? Daar geeft een nieuwe top 5, samengesteld door het CBS, antwoord op. 01 Januari 2018

Waar steeg het aantal biologische bedrijven?

Nederland telde in 2011 zo'n 1.400 biologische landbouwbedrijven. Dat aantal is in 2017 gestegen naar 1.687. In welke gemeente is de grootste stijging te zien? Daar geeft een nieuwe top 5, samengesteld door het CBS, antwoord op. 29 December 2017

Waar is het areaal spruitjes het grootst?

In 2011 werd 2.917 hectare van de landbouwgrond in Nederland gebruikt om spruitjes te verbouwen. Dat is in 5 jaar tijd gedaald tot 2.606 hectare. Maar in welke gemeente was het areaal spruitjes in 2016 het grootst? Daar geeft een nieuwe top 5, samengesteld door het CBS, antwoord op. 23 December 2017