Zuivelmarkt 2017

Trefwoorden overzicht

Standstill: het gunstigste scenario voor de melkprijs

Boerenbusiness Zuivelmarkt De Analyse 2017 is uit. In dit magazine vindt u naast interviews, achtergronden en opinie dé analyse over de zuivelmarkt. 20 December 2017

Daling melkprijs lijkt onvermijdelijk

Nadat de zuivelmarkt in 2016 herstelde, bereikte de melkprijs in het najaar van 2017 een piek (met prijzen boven de €0,40 per kilo). Er lijkt zich een 3-jaarlijkse cyclus te ontwikkelen, wat betekent dat een prijsdaling in 2018 onvermijdelijk is. Dat verwacht ABN Amro in een onlangs verschenen rapport over de zuivelmarkt. 19 December 2017

Nimmer zo'n goed jaar voor melkveehouders

Na 2 magere jaren pakt 2017 wel goed uit voor het gemiddelde inkomen in de Nederlandse melkveehouderij. Door de hoge melkprijs werd nooit eerder zo veel verdiend, blijkt uit cijfers van Wageningen University and Research (WUR). 18 December 2017

FrieslandCampina ziet groei in zuivelmarkt China

FrieslandCampina is optimistisch over de langetermijngroei van de Chinese zuivelmarkt. De Nederlandse zuivelaar heeft in 2013 een onderzoekscentrum opgezet om de kwaliteit en veiligheid van Chinese zuivelproducten te bevorderen. Yili Dairy Group uit Binnen-Mongolië heeft zich daar sinds vorige week bij aangesloten. 18 December 2017

Tijd voor marktwerking op de zuivelmarkt

Melkveehouders zijn vaak afhankelijk van de melkprijs van hun verwerker. Ze zijn verwikkeld in een coöperatieve structuur en hebben weinig inspraak, maar mogelijk brengt een termijnmarkt voor rauwe melk daar verandering in. 18 December 2017

Grondstofwaarde melk schiet onderuit

De grondstofwaarde van rauwe melk is in november flink gekelderd, zo blijkt uit cijfers van het Instituut voor Levensmiddelen (IFE) in het Duitse Kiel. De forse prijsdaling is een gevolg van enkele zuivelcommodities die onder druk staan. 15 December 2017

Kopers afwachtend, fosfaatrechtenprijs daalt

De prijs van opties op fosfaatrechten is in week 50 gedaald. Met hoeveel daalde de prijs van fosfaatrechten? 13 December 2017

Fosfaatrechtenhandel kent stevige ondergrens

De handel in fosfaatrechten blijft ook deze week doorstromen. Wat levert het op? Neem een abonnement op Melk & Voer Pro om erachter te komen. 06 December 2017

Zuivelmarkt blijft schizofreen aanvoelen

De zuivelmarkt blijft schizofreen aanvoelen. Dat zegt marktexpert Herma van den Pol. Welk effect heeft dit op de markt, en wat doet het met de prijzen. Bekijk de video update. 30 November 2017

Handel in fosfaatrechten trekt weer aan

Na een paar weken van prijsdalingen, is er sprake van een trendbreuk in de fosfaatrechtenhandel. Door diverse ontwikkelingen trekt de vraag weer wat aan, maar tegelijkertijd hinkt de markt wel op 2 gedachten. Wat doet dit met de prijs? 29 November 2017

Zijn de trends bij Canadese melkers een voorbode?

Minder melkveehouders, een lagere marge per liter en grotere bedrijven dwingen de Canadese zuivelsector om in beweging te komen. Nu de Nederlandse melkveehouderij nog maar een klein stapje verwijderd is van het fosfaatrechtenstelsel kan de vraag gesteld worden of de ontwikkelingen in Canada een voorbode zijn voor Nederland. 28 November 2017

Melkprijs Arla blijft gelijk in december

De melkprijs van zuivelaar Arla blijft in december op gelijke voet staan met deze maand. Dit in tegenstelling tot FrieslandCampina, waar de melkprijs wel omlaaggaat. 27 November 2017

Prijs van fosfaatrechten daalt verder

De prijs van fosfaatrechten is opnieuw gedaald. Waar komt deze op uit? 22 November 2017

Melkveehouders stellen strategie LTO samen

LTO Melkveehouderij heeft voor het eerst de leden melkveehouders een basis laten maken voor een nieuwe strategische agenda. In 177 dagen werd deze door 24 leden samengesteld. Kringlopen sluiten, de diversiteit van de sector benutten en de klimaatdoelen behalen, zijn de belangrijkste boodschappen. Ook ligt er een voorstel voor een communicatiehuis. 16 November 2017

Prijs van fosfaatrechten daalt opnieuw

De prijs van fosfaatrechten is voor de tweede week op rij gedaald. Dit na de prijsopleving van een paar weken geleden. Waar komt de prijs op uit? 15 November 2017

Nederland schrijft extra liters melk op

De verwachting was dat er over de maand oktober meer melk was. Is die verwachting uitgekomen, en wat hebben de gehaltes gedaan? Maken de resultaten de uitspraken uit het veld waar? 14 November 2017