Carola Schouten

Trefwoorden overzicht

Afgeroomde fosfaatrechten pas in 2019 benutbaar

Begin juni zat er bijna 145.000 kilo fosfaatrechten in de zogeheten fosfaatbank, maar deze rechten kunnen waarschijnlijk pas in 2019 worden benut. Dit schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voeselkwaliteit) aan de Tweede Kamer. 22 Juni 2018

Schouten: 'Meldpunt voor afgeknepen boeren'

'Er komt een meldpunt waar boeren anoniem kunnen melden dat zij worden afgeknepen door supermarkten of andere afnemers van hun producten', zo meldt landbouwminister Carola Schouten op NPO Radio 1. De reden hiervoor is dat Schouten het belangrijk vindt dat de boeren die duurzamer produceren daar ook voor betaald worden. 19 Juni 2018

Veel kritiek op GLB, behalve uit Nederland

Het is bijzonder dat de inkomenssteun in Europa opnieuw verlaagd wordt; zeker als dit vergeleken wordt met andere agrarische grootmachten (zoals Rusland en China), waar de steun aan landbouwers juist toeneemt. Zo heeft China de steun in 10 jaar tijd verdubbeld. 14 Juni 2018

Schouten krijgt wind van voren over neonics

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kreeg op het 25-jarig jubileum van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) flink de wind van voren van NAV-voorzitter Teun de Jong. Volgens de NAV-voorzitter moeten politici de toelating van gewasbeschermingsmiddelen aan deskundigen overlaten. 04 Juni 2018

Fraude met droge koeien en Kringloopwijzer?

Het risico op fraude is nog te groot, en daarom komt er voorlopig nog geen pilot van de Kringloopwijzer. Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, liet dit weten in antwoord op de vragen over de fosfaatrechten. Fraude met droge koeien acht ze minder waarschijnlijk. 31 Mei 2018

Bio-melkveehouderij eist antwoord van Schouten

Biologische melkveehouders voelen zich genegeerd door minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). De biologische melkveehouderij eist vrijstelling van de fosfaatrechten voor de latente ruimte, een zogenaamd negatief fosfaatoverschot. Echter, dat verzoek is tot op heden niet beantwoord. 29 Mei 2018

Kringlooplandbouw vraagt hulp Schouten

De kringlooplandbouw vraagt de hulp van Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), om zich zodoende verder te kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt via een open brief, waarin het gebrek aan samenhang en kennis op het boerenerf als zwakke plekken worden genoemd. Ook wil de sector de kans krijgen om meer te experimenteren. 28 Mei 2018

BLHB tevreden met bodemstrategie Schouten

De Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) onderschrijft de nieuwe bodemstrategie van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Volgens de BLHB is pachtprijsbeheersing een logisch gevolg van de bodemstrategie. 25 Mei 2018

6 miljoen euro voor duurzame bodems

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wil dat in 2030 alle landbouwgronden duurzaam worden beheerd. In 2018 stelt zij daarom €6 miljoen beschikbaar voor projecten die daaraan bijdragen. 23 Mei 2018

'Grondgebondenheid afbakenen niet nodig'

'Het afbakenen van grondgebondenheid is niet nodig.' Dat is de reactie van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) op het advies van Netwerk Grondig. Ze streeft er echter wel naar om het grondgebonden karakter van de melkveehouderij te vergroten, maar dit gaat gebeuren op eenvoudige manier en via de mestwetgeving. 22 Mei 2018

Melkveehouderij vraagt om Control-Alt-Delete

In de melkveehouderij is het is tijd voor Control-Alt-Delete. Iets wat onderstreept werd toen landbouwminister Carola Schouten in mei zei dat er geen ruimte is om de ongeveer 800 knelgevallen te helpen. Schouten was ontdaan, maar is er dan echt geen ruimte om te helpen? Het was voor een melkveehouder reden om een open brief te schrijven aan de politiek. 18 Mei 2018

Politiek speelt geen rol in Holland Varken

De politiek maakt zich zorgen omtrent dierwelzijn in de varkenshouderij. Dat blijkt uit het debat wat donderdag 17 mei is gehouden in de Tweede Kamer, na aanleiding van beelden die Varkens in Nood in februari heeft gepubliceerd. 17 Mei 2018

Fosfaatrechten nog niet op hoogtepunt

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) deelde tot nu toe 85,4 miljoen kilo aan fosfaatrechten uit. Dat is iets meer dan 0,5% boven het sectorale plafond, maar landbouwminister Carola Schouten stelt dat de toegekende fosfaatrechten nog niet op hun hoogtepunt zijn. Juist dat levert een dilemma op. 17 Mei 2018

Bedrijfsblokkades NVWA deels onterecht

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) had maatwerk moeten leveren bij een onjuiste registratie van de runderen. Dat oordeelde de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) 3 mei. Een volledige bedrijfsblokkade stond lang niet altijd in verhouding tot het vergrijp. 04 Mei 2018

'Geen maatregelen in handel fosfaatrechten'

De handel in fosfaatrechten krijgt eerst de kans om zichzelf te bewijzen en daarom grijpt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) voorlopig niet in. Daarbij geldt wel dat de handel eerlijk en transparant moet functioneren. "Speculatie past daar niet bij", aldus Schouten. 02 Mei 2018

'Melkveehouder weet waar winst te halen is'

"Vanuit hun dagelijkse praktijk weten melkveehouders als geen ander waar winst te behalen valt op het gebied van klimaat", aldus Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Zij roept melkveehouders dan ook op om met ideeën en inzichten te komen, vervolgens kan er gekeken worden naar de kosten en financiering. 02 Mei 2018