Melkveehouderij

Trefwoorden overzicht

Is melkprijs straks niet meer alleen van verwerker?

De melkveehouder levert zijn melk aan een verwerker en hoort vaak pas achteraf wat de melk opgeleverd heeft. De ene verwerker kijkt voor de vaststelling van de prijs naar de resultaten en de ander naar de verwachting van andere verwerkers. Toch kan digitalisering hier weleens verandering in brengen. Is de melkprijs straks niet meer alleen van de verwerker? 22 Juni 2018

'Melkveehouders onderschatten infectie'

Wanneer een melkveehouder een koe of kalf moet afvoeren, is vaak een infectie de oorzaak daarvan. Melkveehouders onderschatten vaak het effect van een infectie. Voor MS Schippers is het een reden om een heel nieuw managementsysteem op te zetten. Wilco de Crom, de Europese divisiemanager Melkvee bij MS Schippers, over HyCare. 15 Juni 2018

Melkveehouderij nadert top in rendement

De maand mei levert opnieuw plussen op in het rendement van het melkveebedrijf. De melkveehouderij nadert nu echter wel de top, zo blijkt uit de Countus Melkvee Index. Dit kan in het veld wel anders ervaren worden, mede door de tegendraadse beweging in de melkprijzen. 29 Mei 2018

Melkveehouderij ziet mestoverschot dalen

De melkveehouderij slaagde er in 2017 in om de fosfaatproductie, via het fosfaatreductieplan, te verlagen. Het zegt echter niets over de plaatsingsruimte van mest op grond. Ook daar meldt het CBS goed nieuws. 11 Mei 2018

Greenpeace: 'Het mes moet in de veestapel'

In een onlangs gepubliceerd rapport pleit Greenpeace Nederland voor een halvering van de Nederlandse veestapel in 2050. Volgens Andy Palmen (Greenpeace) moet de politiek samen met LTO kaders stellen, zodat veehouders weten waar ze aan toe zijn. 27 April 2018

Opgeluchte reacties op verlengen derogatie

De Nederlandse melkveehouderijsector reageert opgelucht op het verlengen van de derogatie voor de plaatsingsruimte voor stikstof. Het Nitraatcomité in Brussel stemde woensdagochtend 4 april in met het voorstel van de Europese Commissie (EC). 05 April 2018

Onrust melkveehouderij niet verdwenen

De melkveehouderij heeft recent een turbulente periode achter de rug, en die onrust is nog niet voorbij. Dat meldt ABN Amro in haar sectorprognose. 04 April 2018

Waar zitten de meeste kleine melkveebedrijven?

In 2017 waren er in Nederland 1.253 melkveebedrijven met 1 tot 20 melkkoeien. In totaal hielden zij 9.162 koeien, wat gemiddeld 7 koeien per bedrijf betekent. Maar in welke provincie vinden we de meeste kleine melkveebedrijven? Daar geeft een nieuwe top 5 van Boerenbusiness antwoord op. 10 Maart 2018

Goede resultaten voor Vlaamse melkveesector

De Vlaamse melkveesector heeft in het vierde kwartaal van 2017 een verbeterde conjunctuur laten zien, wat resulteert in positieve resultaten. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse zuivelbarometer. 28 Februari 2018

'Ik eis duidelijkheid over rundveefraude'

Wil Meulenbroeks, voorzitter van LTO Melkveehouderij, eist van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit duidelijkheid over de omvang van de rundveefraude. Tegelijkertijd wil hij een gedragscode voor boeren, zodat ze beter met de regels omgaan. 08 Februari 2018

Vietnamese TH Group opent melkveebedrijf in Rusland

De Vietnamese zuivelproducent TH Group heeft onlangs het eerste hoogproductieve melkveebedrijf in Rusland geopend. Het bedrijf staat in het district Volokolamsk (wat onder Moskou valt). 06 Februari 2018

Twijfels over omvang van rundveefraude

In de melkveehouderijsector heerst sterke twijfel over de omvang van de rundveefraude, zoals die gecommuniceerd is vanuit de verschillende instanties. 02 Februari 2018

'Aflossen fosfaatrechten moet in 5 jaar'

"Melkveehouders vergelijken het fosfaatrechtenstelsel ten onrechte met het melkquotum", zegt Marijn Dekkers, sectorspecialist melkveehouderij van Rabobank Nederland. "De tijd is veranderd. Zij hebben nu ook te maken met financiering, asbestsanering, emissie-eisen in Noord-Brabant, grondgebondenheidsregels en mestverwerking. Daarom kiezen we voor een aflossingsverplichting van 5 jaar voor fosfaatrechten." Dekkers verwacht verder dat het aanbod van fosfaatrechten toe zal nemen. Ook gaat Dekkers in op de mogelijke kalverfraude die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vorige week naar buiten bracht. 29 Januari 2018

Voor het eerst in 3 jaar minder fosfaat

Voor het eerst in 3 jaar tijd produceert de Nederlandse veehouderij niet meer fosfaat dan Brussel wettelijk toestaat. De varkens- en melkveehouderij hebben hier in 2017 aan bijgedragen, middels de reductie van fosfor in het voerspoor en lagere dieraantallen. Cor Pierik, landbouweconoom bij het CBS, licht de cijfers toe. 25 Januari 2018

'Het is ook nog eens gerommel in de marge'

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) maakte dinsdag 23 januari bekend dat een groep melkveehouders wordt verdacht van gesjoemel met de registratie van hun vee. De consequenties van deze mogelijk grootschalige fraude raakt de gehele sector. 24 Januari 2018

Overdracht fosfaatrechten wordt soepeler

De overdracht van fosfaatrechten wordt soepeler. Melkveehouders die een samenwerking aangaan, kunnen de fosfaatrechten nu in meer gevallen zonder de korting van 10% overdragen. 23 Januari 2018