Gebruiker

Dit is een reactie op dit artikel:
Oost-Europese landen hanteren het prijswapen

De kop dekt niet de lading van het artikel.

Gebruiker

Dat is bij meer koppen die boven artikelen staan het geval.

Gebruiker
Buitenstaander

Zelfs bij vrouwen komt het regelmatig voor