Gebruiker

Vion is varkens volop naar voren aan het halen.  Als het echt zo slecht is dan gaan ze niet op zaterdag slachten. Slecht geinformeerd.