Gebruiker

Voor een melkveehouder met grond ( of grond aankoop) wordt ook geen uitzondering gemaakt, waarom dan voor pluimvee en varkenshouders zonder grond wel.
Gewoon rechten kopen of inkrimpen

Gebruiker

Als je niet weet waar je over praat, of niet snapt waar je over praat, kun je beter je mond houden Bert.

Gebruiker

Het is een ordinaire krimp van de intensieve sectoren, ten gunste van de derogatie die vooral van belang is voor melkveehouders.
Het is niet anders, maar hopelijk zien de melkveehouders wel in dat hun collega's met varkens en pluimvee wel moeten bloeden voor hen.
Ik ben niet voor de loterij, zoals de POR was toegewezen.
Het gaat mij om de omvang van de veestapel. Daar wordt langzaam maar zeker op geknibbeld. Dat kan toch geen enkele agrariër toejuichen?
Of je bent iemand die niet verder kijkt dan eigen erf. Maar dan heb ik pas echt met je te doen.

Gebruiker

10% extra korten op de fosfaatrechten bij rundvee, is het mestprobleem opgelost en kan de mest voor nul euro weg. Een por regeling is dan ook niet meer noodzakelijk.