Vernieuwd biggenvoer:Extra groei met oog voor gezondheid

Een zo hoog mogelijke groei met zo min mogelijk (gezondheids)problemen. Dat is wat zeugenhouders vragen. Op basis van nieuw onderzoek en praktijktesten heeft Hendrix UTD het Alpha-biggenvoerpakket dan ook vernieuwd. De vernieuwde voeders, met de naam Alpha 2.0, staan garant voor gemiddeld 20 gram meer groei per dier per dag met behoud van de (darm)gezondheid van de biggen.
 
Bij de opfok van biggen is een goede start het halve werk. Het is de basis onder het bedrijfs-rendement en de arbeidsvreugde van de zeugenhouder en zijn personeel. De biggen moeten direct goed vreten en gretig zijn. Met de introductie van Alpha-biggenvoer enkele jaren geleden kwam Hendrix UTD al aan deze vraag tegemoet.
Op basis van nieuw onderzoek en praktijktesten heeft Hendrix UTD recentelijk het biggenvoer-pakket vernieuwd om antwoord te geven op de vraag naar een snellere jeugd-groei, maar wel met oog voor de gezondheid van de biggen. “We zien in de praktijk dat zeugenhouders enerzijds problemen hebben met streptococcen en oornecrose, anderzijds kampen met een tekort aan biggenopfokplaatsen. Aandacht voor extra groei met focus op (darm)gezondheid was voor ons dan ook vertrekpunt voor de nutritionele aanpassing van het Alpha-biggenvoer”, aldus Toin Buijtels, productmanager zeugen/biggen bij Hendrix UTD
 
Vier voerlijnen, afgestemd op bedrijfsdoelstelling
Het Alpha 2.0 biggenvoerpakket kent nog steeds vier lijnen: Ideal, Maximal, Vital en Optimal. Elke lijn past bij een specifieke bedrijfsdoelstelling van de zeugenhouder.
Alpha Ideal is als basislijn op de meeste bedrijven inzetbaar. Bij deze lijn is nu nog meer het accent komen te liggen op (darm)gezondheid, zonder dat het ten koste gaat van groei.
In de Alpha Maximal-lijn is de groeicapaciteit nog verder verbeterd en zorgt voor 20 gram meer groei per dier per dag ten opzichte van de huidige Maximal-lijn. Vooral voor bedrijven die over genetica beschikken met een lagere voeropnamecapaciteit of die weinig biggen-plaatsen hebben is dit erg belangrijk.
Bedrijven waar de gezondheid van de biggen onder druk staat kiezen voor Alpha Vital. Bij het vernieuwde voer ligt de nadruk nog sterker op darmgezondheid, en een iets hogere groei. Proeven bij praktijkbedrijven laten zien dat deze voerlijn, in combinatie met een gerichte managementaanpak, bij 70% van de bedrijven bijdraagt aan vermindering van de streptococcen- en oornecroseproblematiek
Alpha Optimal is vorig jaar toegevoegd aan het assortiment speciaal voor biggen met een zeer hoge voeropname en kenmerkt zich door een gunstige prijs-/kwaliteitsverhouding
 
Meer dan alleen voer
In de Alpha-aanpak is ook gericht aandacht voor het management. Hendrix UTD onderstreept hierbij het belang van een consequente monitoring van de biggenopfok, vanaf de geboorte tot minimaal twee weken na spenen door goed te kijken wat er gebeurt in de stal en dit vast te leggen op de biggenmonitoringskaart. Simpel, maar effectief, zeker in combinatie met analyses uit Diva Explore, het zeugenmanagementsysteem van Hendrix UTD dat samen met AgroVision ontwikkeld is. Via Diva Explore kan de specialist met de zeugenhouder kijken naar bepaalde kengetallen, bijvoorbeeld de leeftijd van de biggen bij uitval voor en na spenen. Zo wordt duidelijk wanneer een probleem ontstaat.
Reageer op dit artikel
Artikelen
Dit vindt u ervan
Marktrapporten
ONZE PARTNERS: CBS Agroapps Agrifoto Eurex Accon Avm DLV FambBizz FambBizz FambBizz
DCA Multimedia logo
DCA Multimedia. Auteursrecht voorbehouden.
Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing: Disclaimer / Gebruiksvoorwaarden en Privacy / Cookie Statement