Vooral meer fruittelers

Dubbel zoveel subsidie voor weersverzekering

5 September 2016

Het aantal bedrijven met een subsidie voor een brede weersverzekering is tussen 2010 en 2015 ruimschoots verdubbeld. In 2015 ontvingen 1.171 agrarische bedrijven een dergelijke premiesubsidie. Dat meldt CBS maandag.

De subsidies worden verstrekt voor verzekeringen voor weerschade bij boeren met landbouw op open grond. Opvallend was de toename bij fruittelers in Flevoland na de vorstschade in februari 2012. De typen weersschade die door de verzekering gedekt worden zijn extreme regenval, extreme droogte, hagel, storm, vorst, ijzel, sneeuwdruk en brand door blikseminslag.

3.000

euro

bedragen de subsidiebedragen

Tussen 2010 en 2015 steeg het aantal verzekerde bedrijven in heel Nederland van 482 naar 1.171. In 2012 is op verzoek van fruitbedrijven de deadline voor het indienen van de subsidie opgeschoven van september naar november.

Daarna maakten vooral meer fruittelers gebruik van deze regeling. In 2015 was ook sprake van een sterke stijging. In dat jaar is de manier waarop de subsidie aangevraagd wordt sterk vereenvoudigd. De subsidie die verzekerde bedrijven ontvangen is 65 procent van de premie. Het gaat om subsidiebedragen van rond de 3.000 euro.

Van 2010 tot en met 2012 ontving ongeveer een kwart van de fruittelers in Flevoland subsidie voor een brede weersverzekering. In februari 2012 was er in deze provincie vorstschade onder fruittelers. In 2013 verdubbelde het aandeel verzekerden onder fruittelers in Flevoland bijna tot 42 procent. In andere provincies nam het percentage verzekerde fruittelers dat jaar nauwelijks toe.

Vooral fruittelers, grote en middelgrote bedrijven, bedrijven met een relatief jong bedrijfshoofd en bedrijven in Flevoland vragen subsidies aan. Bedrijven die het minst gebruik maken van deze subsidie zijn tuinbouwers, kleine bedrijven, en bedrijven in Friesland, Overijssel of Noord-Holland.

De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Ziektedruk - Phytophthora
Powered by Agroweer

Nieuws Droogte

Franse overheid bezorgd over extreme droogte

Ruwvoertour Weer - week 19

Maïs ligt droog en extreme temperatuurverschillen

BB TV Weerman Robert de Vries

Wanneer komt die goede bak regen er eens aan?

Gewastour uien - week 19

Droogte zet Nederlandse uienteelt onder druk

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief