Syngenta

Aangeboden door Syngenta

Stikstof uit de lucht gegrepen

20 Maart 2023

Wist u dat de productie van een ton stikstof bijna evenveel energie kost als een gemiddeld huishouden gebruikt op jaarbasis? Met de huidige energiecrisis en de noodzaak steeds milieubewuster te werken, is Vixeran de ideale stikstofvervanger.

Het is kostenbesparend en makkelijk in het gebruik. Afhankelijk van de kunstmestprijs en de stikstofgift per gewas kan €50 tot €100 per hectare worden bespaard. En daarnaast is het ook gunstig in het kader van energieverbruik en het milieu (minder uitspoeling).

De unieke bacteriestam Azotobacter salinestris CECT 9690 is in staat stikstof uit de (bodem)lucht te binden en zo gewassen van extra stikstof te voorzien. Per hectare kan gemiddeld 30 á 40 kg N (110 á 150 kg KAS) worden bespaard, bij een gelijkblijvende opbrengst.

En je bent meteen ook duurzaam bezig:

  • Minder uitspoeling van stikstof.
  • Een lagere CO2-footprint van je gewas, omdat door de besparing op kunstmest voor de productie hiervan minder energie nodig is.

Als de (wettelijke) mogelijkheden voor de N-gift te krap zijn voor een optimale groei, kan door het gebruik van VIXERAN® toch een extra opbrengst worden behaald.

Hoe werkt dit?
Vixeran bindt stikstofgas (N2) uit de lucht (zowel uit de atmosfeer als lucht in de bodem) en zet deze om in voor de plant opneembare stikstof. Dit is te vergelijken met vlinderbloemige gewassen die stikstof binden.

De opname van stikstof vindt op drie plekken in de plant plaats: bladeren, wortels en rhizosfeer (vorming van een biofilm rondom de wortels). Na toepassing koloniseert (vermenigvuldigt) de bacterie zich al vanaf 8 °C. De N-fixatie start vanaf toepassing en naarmate de kolonisatie toeneemt, wordt het gewas van extra bruikbare stikstof voorzien.

Handige tips voor de toepassing:

  • Zet Vixeran altijd vroeg in de teelt in. Gezien de vorstbestendigheid kan dit ook. Een toepassing in het najaar is dus ook mogelijk. Een temperatuur van 12 °C gedurende enkele uren op de dag van toepassing of een bodemtemperatuur van 10 °C bevordert wel de opname en een snellere kolonisatie.
  • Spuit pas zodra er een gewas op het veld staat. Dus niet op kale grond, want dan wordt alleen bodemwerking verkregen en vindt er dan geen opname via het blad plaats. 
  • Als je op de kunstmestgift wil besparen, doe dit dan niet op de eerste gift zeer vroeg in het seizoen. Maar op de tweede of derde gift, want pas dan krijgt het gewas de meeste stikstof vanuit de toepassing met Vixeran.
  • Bij warm en zeer zonnig weer (hitte, hoge UV-straling in de zomer) is het aan te bevelen een toepassing vroeg of laat op de dag uit te voeren. Een hoge verdampingssnelheid van de spuitvloeistof of dichte huidmondjes en een hoge UV-straling werken nadelig op de opname van de Azotobacter in het gewas.
  • Pas Vixeran toe met een normaal spuitvolume van 200-300 l water per hectare. Het gebruik ervan kost geen extra werk, omdat Vixeran met de meeste gangbare gewasbeschermingsmiddelen gecombineerd kan worden gespoten.
  • Vixeran is een poeder, de bacteriën worden actief zodra deze met water in contact komen. Maak van de benodigde hoeveelheid (dosering 50 gram/ha) eerst een voorverdunning (bijvoorbeeld oplossen in een paar liter water in een emmer) en giet deze oplossing daarna in de spuittank terwijl de roerinstallatie aan staat.  

Nieuwsgierig geworden?

Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox