Meer uitbreidingsplannen

Boeren zien het weer meer zitten

15 Maart 2013

Het enige wat economisch gezien nog redelijk loopt in Nederland is de landbouwexport. Dat ligt in lijn met de positieve stemming van de agrarische ondernemers. Uit een inventarisatie van Agridirect blijkt dat de Nederlandse agrarische sector de toekomst positiever tegemoet ziet dan voorgaande jaren.

Sectorbreed steeg het percentage agrarische ondernemers met uitbreidingsplannen, daalde het aandeel ‘stoppers’ en nam het percentage bedrijven met een opvolger licht toe. Voor de veehouderijsectoren geldt dat de uitbreidingsplannen duidelijk hoger liggen dan het sectorbrede gemiddelde van 26,0 procent. Het hoogste percentage is te vinden bij rundveebedrijven waar 31,7 procent van de ondernemers plannen heeft het bedrijf uit te breiden. De sterkste stijgingen ten opzichte van 2011 hebben zich echter voorgedaan bij de gewas/veecombinaties, gewascombinaties en fruittelers.

Ook de hausse ‘stoppers’ in tuinbouw lijkt voorbij. Sectorbreed is het percentage bedrijven met plannen om af te bouwen of te stoppen gedaald van 6,6 procent in 2011 naar 6,4 procent in 2012. Hoewel dit percentage in de tuinbouw nog altijd boven het gemiddelde ligt, lijkt hier een dalende trend ingezet te zijn. Momenteel zegt 8,0 procent van de tuinders beëindigingsplannen te hebben. De veeteeltcombinaties en rundveebedrijven kennen met respectievelijk 3,9 procent en 4,7 procent het laagste percentage ‘stoppers’.

Een groeiend aantal bedrijven kan rekenen op een opvolger. Van de land- en tuinbouwbedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder heeft 35,7% een opvolger paraat, in 2011 was dit 35,5 procent. In de rundveehouderij kan zelfs 41,0 procent van de bedrijven rekenen op een opvolger. De sterkste aangroei van aanwezige opvolgers vond plaats bij de gewas/veecombinaties waar het percentage steeg van 32,7 procent in 2011 naar 37,3 procent in 2012. De tuinbouw, die al jaren te kampen heeft met een moeizame opvolgingssituatie, ziet het percentage opnieuw dalen. 

Regenradar
Powered by Agroweer
Stoppende boeren laten veestapel niet halveren

BB TV Feiten

Stoppende boeren laten veestapel niet halveren

Impact bedrijfsopvolging in een coronacrisis

Aangeboden: Farmers Funding & Advies

Impact bedrijfsopvolging in een coronacrisis

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief